Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZ-Bahar Dönemi0+0-60
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYüksek lisans öğrencilerinin doğrudan tezi ya da tez ile ilişkili konularda problemleri tanımlaması, bu konu ile ilgili literatüre hakim olması ve belirlenen araştırma konularından en az biri için problemin tanımını ve önemini ortaya koyacak bir tez hazırlamasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılmas ,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması ,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanma ,Veri toplama yönteminin geliştirilmesi ,Veri toplama yönteminin geliştirilmesi ,Veri toplama yönteminin geliştirilmesi ,Veri toplama yönteminin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tezi ile ilgili alanda araştırma konularını araştırır. 14, 17, 2F
Farklı konularda literatürü tarar ve elde ettiği literatürü değerlendirir. 14, 17, 2F
Tezi ile ilgili alanda bilimsel araştırma makalesi ve/veya derleme yazar. 14, 17, 2F
Odyoloji Bilim alanında özgün araştırma planlar, yapar, yürütür, uygun istatistiksel yöntemleri kullanır, analiz ve rapor eder. 14, 17, 2F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
2Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
3Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
4Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
5Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
6Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
7Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
8Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılmas Literatür taraması
9Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması Literatür taraması
10Araştırmanın tüm boyutlarının planlanma Literatür taraması
11Veri toplama yönteminin geliştirilmesi Literatür taraması
12Veri toplama yönteminin geliştirilmesi Literatür taraması
13Veri toplama yönteminin geliştirilmesi Literatür taraması
14Veri toplama yönteminin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması Literatür taraması
Kaynak
Scopus, PubMed, Web of Science

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler141201680
Proje Sunumu / Seminer14456
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)1792
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(1792/30)60
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZ-Bahar Dönemi0+0-60
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYüksek lisans öğrencilerinin doğrudan tezi ya da tez ile ilişkili konularda problemleri tanımlaması, bu konu ile ilgili literatüre hakim olması ve belirlenen araştırma konularından en az biri için problemin tanımını ve önemini ortaya koyacak bir tez hazırlamasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılmas ,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması ,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanma ,Veri toplama yönteminin geliştirilmesi ,Veri toplama yönteminin geliştirilmesi ,Veri toplama yönteminin geliştirilmesi ,Veri toplama yönteminin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tezi ile ilgili alanda araştırma konularını araştırır. 14, 17, 2F
Farklı konularda literatürü tarar ve elde ettiği literatürü değerlendirir. 14, 17, 2F
Tezi ile ilgili alanda bilimsel araştırma makalesi ve/veya derleme yazar. 14, 17, 2F
Odyoloji Bilim alanında özgün araştırma planlar, yapar, yürütür, uygun istatistiksel yöntemleri kullanır, analiz ve rapor eder. 14, 17, 2F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
2Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
3Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
4Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
5Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
6Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
7Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
8Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılmas Literatür taraması
9Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması Literatür taraması
10Araştırmanın tüm boyutlarının planlanma Literatür taraması
11Veri toplama yönteminin geliştirilmesi Literatür taraması
12Veri toplama yönteminin geliştirilmesi Literatür taraması
13Veri toplama yönteminin geliştirilmesi Literatür taraması
14Veri toplama yönteminin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması Literatür taraması
Kaynak
Scopus, PubMed, Web of Science

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:17Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:18