Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
THESIS-Spring Semester0+0-60
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeThesis
Course CoordinatorProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Assist.Prof. Oğuz YILMAZ, Assist.Prof. Gül ÖLÇEK
Assistant(s)
AimMaster's students define problems directly in their thesis or on topics related to the thesis, master the literature on this subject, and prepare a thesis that will reveal the definition and importance of the problem for at least one of the determined research topics.
Course ContentThis course contains; Determining the thesis topic ,Determining the thesis topic ,Determining the thesis topic ,Determining the thesis topic ,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic ,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic ,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic
,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic ,Planning all aspects of the research ,Planning all aspects of the research ,Development of data collection method ,Development of data collection method ,Development of data collection method,Conducting validity and reliability studies of the data collection method.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Researches research topics in the field related to his thesis.14, 17, 2F
Scans the literature on different subjects and evaluates the literature obtained.14, 17, 2F
Writes a scientific research article and/or review in the field related to the thesis.14, 17, 2F
Plans, conducts and conducts original research in the field of Audiology Science, uses appropriate statistical methods, analyzes and reports.14, 17, 2F
Teaching Methods:14: Self Study Method, 17: Experimental Technique, 2: Project Based Learning Model
Assessment Methods:F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Determining the thesis topic Literature review
2Determining the thesis topic Literature review
3Determining the thesis topic Literature review
4Determining the thesis topic Literature review
5Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic Literature review
6Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic Literature review
7Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic
Literature review
8Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic Literature review
9Planning all aspects of the research Literature review
10Planning all aspects of the research Literature review
11Development of data collection method Literature review
12Development of data collection method Literature review
13Development of data collection methodLiterature review
14Conducting validity and reliability studies of the data collection methodLiterature review
Resources
Scopus, PubMed, Web of Science

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours000
Guided Problem Solving14456
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project141201680
Presentation of Project / Seminar14456
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)1792
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(1792/30)60
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
THESIS-Spring Semester0+0-60
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeThesis
Course CoordinatorProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU, Assist.Prof. Oğuz YILMAZ, Assist.Prof. Gül ÖLÇEK
Assistant(s)
AimMaster's students define problems directly in their thesis or on topics related to the thesis, master the literature on this subject, and prepare a thesis that will reveal the definition and importance of the problem for at least one of the determined research topics.
Course ContentThis course contains; Determining the thesis topic ,Determining the thesis topic ,Determining the thesis topic ,Determining the thesis topic ,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic ,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic ,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic
,Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic ,Planning all aspects of the research ,Planning all aspects of the research ,Development of data collection method ,Development of data collection method ,Development of data collection method,Conducting validity and reliability studies of the data collection method.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Researches research topics in the field related to his thesis.14, 17, 2F
Scans the literature on different subjects and evaluates the literature obtained.14, 17, 2F
Writes a scientific research article and/or review in the field related to the thesis.14, 17, 2F
Plans, conducts and conducts original research in the field of Audiology Science, uses appropriate statistical methods, analyzes and reports.14, 17, 2F
Teaching Methods:14: Self Study Method, 17: Experimental Technique, 2: Project Based Learning Model
Assessment Methods:F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Determining the thesis topic Literature review
2Determining the thesis topic Literature review
3Determining the thesis topic Literature review
4Determining the thesis topic Literature review
5Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic Literature review
6Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic Literature review
7Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic
Literature review
8Conducting domestic and international literature review regarding the thesis topic Literature review
9Planning all aspects of the research Literature review
10Planning all aspects of the research Literature review
11Development of data collection method Literature review
12Development of data collection method Literature review
13Development of data collection methodLiterature review
14Conducting validity and reliability studies of the data collection methodLiterature review
Resources
Scopus, PubMed, Web of Science

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 17/12/2023 - 15:58Son Güncelleme Tarihi: 17/12/2023 - 15:58