Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER-Bahar Dönemi0+0-6
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma ve etkili sunum yapma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; Öğrencilerin yüksek lisans tez konuları için araştırma konularının belirlenmesi ve dağıtılması ,Semirne Sunumları I,Seminer Sunumları II,Seminer Sunumları III,Seminer Sunumları IV,Seminer Sunumları V,Seminer Sunumları VI,Seminer Sunumları VII,Seminer Sunumları VIII,Seminer Sunumları IX,Seminer Sunumları X,Seminer Sunumları XI,Seminer Sunumları XII,Seminer Sunumları XIII; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Literatür tarama yeteneği kazanır. 10, 18, 23, 9D
Hitap etmeyi öğrenir.10, 18, 23, 9D
Araştırılan konu üzerine tartışabilir. 10, 18, 23, 9D
Sunum hazırlama becerisi kazanır.10, 18, 23, 9D
Kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi edinir.10, 18, 23, 9D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğrencilerin yüksek lisans tez konuları için araştırma konularının belirlenmesi ve dağıtılması Ön hazırlık yok
2Semirne Sunumları IÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
3Seminer Sunumları IIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
4Seminer Sunumları IIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
5Seminer Sunumları IVÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
6Seminer Sunumları VÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
7Seminer Sunumları VIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
8Seminer Sunumları VIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
9Seminer Sunumları VIIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
10Seminer Sunumları IXÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
11Seminer Sunumları XÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
12Seminer Sunumları XIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
13Seminer Sunumları XIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
14Seminer Sunumları XIIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
Kaynak
Pubmed, Elsevier, Web of Science
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik Editör: Prof. Dr. Semra Erdoğan,10/2020 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4832
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer13339
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı4624
Toplam İş Yükü (Saat)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER-Bahar Dönemi0+0-6
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma ve etkili sunum yapma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; Öğrencilerin yüksek lisans tez konuları için araştırma konularının belirlenmesi ve dağıtılması ,Semirne Sunumları I,Seminer Sunumları II,Seminer Sunumları III,Seminer Sunumları IV,Seminer Sunumları V,Seminer Sunumları VI,Seminer Sunumları VII,Seminer Sunumları VIII,Seminer Sunumları IX,Seminer Sunumları X,Seminer Sunumları XI,Seminer Sunumları XII,Seminer Sunumları XIII; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Literatür tarama yeteneği kazanır. 10, 18, 23, 9D
Hitap etmeyi öğrenir.10, 18, 23, 9D
Araştırılan konu üzerine tartışabilir. 10, 18, 23, 9D
Sunum hazırlama becerisi kazanır.10, 18, 23, 9D
Kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi edinir.10, 18, 23, 9D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğrencilerin yüksek lisans tez konuları için araştırma konularının belirlenmesi ve dağıtılması Ön hazırlık yok
2Semirne Sunumları IÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
3Seminer Sunumları IIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
4Seminer Sunumları IIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
5Seminer Sunumları IVÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
6Seminer Sunumları VÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
7Seminer Sunumları VIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
8Seminer Sunumları VIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
9Seminer Sunumları VIIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
10Seminer Sunumları IXÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
11Seminer Sunumları XÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
12Seminer Sunumları XIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
13Seminer Sunumları XIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
14Seminer Sunumları XIIIÖğrencilerin seminer kouları ile iligili araştırma yapmaları ve power point sunumu haline getirmeleri
Kaynak
Pubmed, Elsevier, Web of Science
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik Editör: Prof. Dr. Semra Erdoğan,10/2020 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
2
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
4
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
5
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
6
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
7
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
8
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
10
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
11
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
12
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
13
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
14
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
16
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:17Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:18