Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SEMİNER0+0-6
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma ve etkili sunum yapma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; Seminer Sunumları I,Seminer Sunumları II,Seminer Sunumları III,Seminer Sunumları IV,Seminer Sunumları V,Seminer Sunumları VI,Seminer Sunumları VII,Seminer Sunumları VIII,Seminer Sunumları IX,Seminer Sunumları X,Seminer Sunumları XI,Seminer Sunumları XII,Seminer Sunumları XIII,Seminer Sunumları XIV; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Literatür tarama yeteneği kazanır. 1, 11, 19, 3B
Hitap etmeyi öğrenir.1, 11, 19, 3B
Araştırılan konu üzerine tartışabilir. 1, 11, 19, 3B
Sunum hazırlama becerisi kazanır.1, 11, 19, 3B
Kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi edinir.1, 11, 19, 3B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 19: Kavram Haritası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Seminer Sunumları IÖn hazırlık yok
2Seminer Sunumları IIÖn Hazırlık Yok
3Seminer Sunumları IIIÖn Hazırlık Yok
4Seminer Sunumları IVÖn hazırlık yok
5Seminer Sunumları VÖn hazırlık yok
6Seminer Sunumları VIÖn Hazırlık Yok
7Seminer Sunumları VIIÖn Hazırlık Yok
8Seminer Sunumları VIIIÖn Hazırlık Yok
9Seminer Sunumları IXÖn Hazırlık Yok
10Seminer Sunumları XÖn Hazırlık Yok
11Seminer Sunumları XIÖn Hazırlık Yok
12Seminer Sunumları XIIÖn Hazırlık Yok
13Seminer Sunumları XIIIÖn Hazırlık Yok
14Seminer Sunumları XIVÖn Hazırlık Yok
Kaynak
Powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik Editör: Prof. Dr. Semra Erdoğan,10/2020 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Handbook of Clinical Audiology,Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu