Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİKLER IECFY1138070Güz Dönemi6+0616
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıÖğrencilerin kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve endokrin sistem hastalıkları hakkında üst düzey bilgilere sahip olmasını hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar,Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Endokrin sisteme giriş,Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
2. Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
3. Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
4.Peptik ülser ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
5.Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
7.Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
8.Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
9.KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
11.Tiroid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
12.Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
13.Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
14.Addison hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
15.Bu ilaçların etkileri, yan etkileri, dozajları ve kullanım süreçlerini analiz eder ve tartışır. 11, 12, 2, 3, 4A, D, E
6. Kusma ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
10. Endokrin sistem üzerine etkili ilaçları analiz eder.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
2Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
3Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
4Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar1, 2
5Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
6Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
7Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
8Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
9KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
10Endokrin sisteme giriş1, 2
11Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
12Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
13Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
14Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kaynak
Kitaplar: 1. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed), McGraw-Hill 2. Katzung BG (2012) Basic and clinical Pharmacology (12th ed) McGraw-Hill

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14684
Rehberli Problem Çözme1413182
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi1410140
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14342
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)490
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(490/30)16
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİKLER IECFY1138070Güz Dönemi6+0616
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Pazartesi 13:30-14:15

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN
Dersin YardımcılarıYok
Dersin AmacıÖğrencilerin kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve endokrin sistem hastalıkları hakkında üst düzey bilgilere sahip olmasını hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar,Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Endokrin sisteme giriş,Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
2. Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
3. Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
4.Peptik ülser ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
5.Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
7.Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
8.Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
9.KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
11.Tiroid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
12.Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
13.Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
14.Addison hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
15.Bu ilaçların etkileri, yan etkileri, dozajları ve kullanım süreçlerini analiz eder ve tartışır. 11, 12, 2, 3, 4A, D, E
6. Kusma ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
10. Endokrin sistem üzerine etkili ilaçları analiz eder.11, 12, 2, 3, 4A, D, E
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
2Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
3Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
4Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar1, 2
5Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
6Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
7Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
8Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
9KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
10Endokrin sisteme giriş1, 2
11Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
12Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
13Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar1, 2
14Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kaynak
Kitaplar: 1. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed), McGraw-Hill 2. Katzung BG (2012) Basic and clinical Pharmacology (12th ed) McGraw-Hill

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
2
PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
3
PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
4
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
5
PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir.
X
6
PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
7
PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
8
PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
10
PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
11
PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
12
PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
13
PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
14
PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
15
PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:10Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 14:18