Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Miray BUDAK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Miray BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYaşam kalitesini tartışabilmesi, farklı yaş gruplarında uygulanan yaşam kalitesi formlarını ayırt edebilmesi, engellilik ergoterapisini tartışabilmesi ve tekerlekli sandalye reçetesi yazabilmesi, dans ve müzik tedavilerini özetleyebilmesi, temporomandibuler eklem disfonksiyonu ve ergoterapi yöntemlerini tartışabilmesi, alt ve üst ekstremite ampute rehabilitasyonunu tanımlayabilmesi, farklı yaş gruplarındaki sağlıklı kişilerde fiziksel aktivite ve egzersizi tartışabilmesi Ergoterapi mesleğinde etik prensipleri tartışabilmesi, Rehabilitasyon alanında etik kuralları tanımlayabilmesi, Ergoterapi mesleğinin etik prensiplerini açıklaması, Hasta, rehabilitasyon ekibinin hak ve sorumluluklarını ifade etmesi, Ergoterapist olarak etik uygulama standartlarını oluşturabilmesi, Ergoterapide etik prensipleri rapor etmesi Ergoterapide etik sorunları çözümlemesi hakkında bilgi verilir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilimsel araştırmanın tanımı ve ilkeleri,Bilimsel araştırma çeşitleri,Bilimsel araştırma evreleri,Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar,Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme,Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları,Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması,Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler,Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar,Bilimsel yayının tanımı ve çeşitleri ,Elektronik veri kaynakları,Literatür tarama yazılımları,Bilimsel araştırmada etik kurallar ve ihlaller,Bilimsel veri analizi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ergoterapi mesleğinin etik prensiplerini açıklayabilir. 1, 2, 3A, B, C
Etik uygulama standartlarını oluşturabilir.1, 14, 15, 2, 3, 8A, B, C
Ergoterapide etik prensipleri rapor edebilir. 1, 2, 3A, B, C, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırmanın tanımı ve ilkeleri
2Bilimsel araştırma çeşitleri
3Bilimsel araştırma evreleri
4Gözlem yöntemi, anket yöntemi, klinik araştırmalar
5Araştırma türleri, araştırmanın planlanması, örnekleme
6Araştırma yöntemlerinin epidemiyolojide kullanımı, araştırmalarda etik kuralları
7Kaynak tarama, verilerin analize hazırlanması
8Bilimsel yöntem, veri, ölçüm işlemleri ve ölçekler
9Değişkenler arasındaki ilişkiler, körleme, araştırmalarda yapılan hatalar
10Bilimsel yayının tanımı ve çeşitleri
11Elektronik veri kaynakları
12Literatür tarama yazılımları
13Bilimsel araştırmada etik kurallar ve ihlaller
14Bilimsel veri analizi
Kaynak
- Health Research Methodology, A Guide for Training in Research Methods, World Health Organization, 2001 - Sümbüloğlu Vildan, Sümbüloğlu Kadir. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ankara 2013 - Büken NÖ, Yegenoglu S., ?Physician-Industry Relationships and Promotion Ethics in Turkey.? Clinical Research and Regulatory Affairs, Volume 20, Issue 4, pages: 379-389 (2003). - Özdamar Kazım. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara 2013 - The Ethics of Research Involving Human Subjects, Editor: Vanderpool HY, 1996, University publishing Group, Inc. USA. - Altman Douglas, Practical Statistics for Medical Research, 1992.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanında güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
X
0
Uzmanlaşacağı alanda bütüncül bakış açısıyla değerlendirme, planlama ve müdahale etme bilgisine sahiptir.
X
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak ergoterapi gerektiren bireylere değerlendirme ve müdahale programı planlaması yapar.
X
0
Sağlık politikaları çerçevesinde ergoterapi için teknolojik temelli değerlendirme ve terapi uygulamalarını geliştirir, danışanlara yönlendirir.
X
0
Bilgi ve becerilerini kullanarak ergoterapi alanında sorunları analiz eder, araştırma konusu belirler ve proje geliştirir.
X
0
Ergoterapi hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine destek olur.
X
0
Yaşam boyu öğrenme ve öğretme prensiplerine uygun davranış geliştirerek kalite süreçlerine katkı verir.
X
0
Ergoterapi konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Rehabilitasyon alanında güncel gelişmeleri takip ederek toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinler arası işbirliği içinde çalışır.
X
0
Ergoterapi mesleğinin etik standartlarını, değerlerini ve mesleki bağımsızlığını koruyucu bir tutum sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu