Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EBELİK VE TOPLUM SAĞLIĞI2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireyin, ailenin ve toplum sağlığını koruma, toplumun sağlık düzeyini değerlendirme, var olan sorunları saptama ve soruna yönelik çözüm üretebilme bilgi ve becerisine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı ve Ebelik,Demografi ve Sağlık: Temel Sağlık Göstergeleri, Ölçütler,Türkiye’de ve Dünya’da Kadın Sağlığının Durumu ,Dünyada ve Türkiye'de Çocukların Sağlık Durumu,Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ülkemizde ve Gelişmiş Ülkelerde Ebelik.,Koruyucu Sağlık Hizmetleri ,Erken Tanı – Tarama Programlarında Ebelik Hizmetleri ,Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışmanlıkta Ebelik Hizmetleri ,Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişiminde Ebelik Hizmetler,Toplum Sağlığının Korunmasında Beslenmenin Önemi ,Afetlerde Üreme Sağlığı ve Ebelik Hizmetleri ,Aile İçi Şiddet Cinsel İstismar ve Ebelik Hizmetleri ,Örgütlenme Kültürü ve Ebelik Örgütleri ,Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bireyin, ailenin ve içinde yaşadığı toplumun sağlık düzeyini değerlendirebilmesi 1, 2, 3C
Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini kavrayabilmesi.1, 2, 3C
Sağlık sorunlarını saptayabilmesi ve ebelik hizmetleri çerçevesinde çözüm üretebilmesi. 1, 2, 3C
Toplum sağlığında eğitimim ve iletişim önemini fark edebilmesi.1, 2, 3C
Ebelik hizmetlerin toplum sağlığına yararlılığı açısından örgütlenmenin önemini kavrayabilmesi.1, 2, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Sağlık Hizmetleri, Toplum Sağlığı ve Ebelik5,11.kaynaklardan yararlanılacak
2Demografi ve Sağlık: Temel Sağlık Göstergeleri, Ölçütler3, 6.kaynaklardan yararlanılacak.
3Türkiye’de ve Dünya’da Kadın Sağlığının Durumu 1.6.7. kaynaktan yararlanılacak.
4Dünyada ve Türkiye'de Çocukların Sağlık Durumu1.6.7.kaynaktan yararlanılacak.
5Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ülkemizde ve Gelişmiş Ülkelerde Ebelik.9.kaynaktan yararlanılacak.
6Koruyucu Sağlık Hizmetleri 8.kaynaktan yararlanılacak.
7Erken Tanı – Tarama Programlarında Ebelik Hizmetleri 14.kaynaktan yararlanılacak.
8Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışmanlıkta Ebelik Hizmetleri 12.kaynaktan yararlanılacak.
9Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişiminde Ebelik Hizmetler10. kaynaktan yararlanılacak.
10Toplum Sağlığının Korunmasında Beslenmenin Önemi 7.kaynaktan yararlanılacak.
11Afetlerde Üreme Sağlığı ve Ebelik Hizmetleri 13.kaynaktan yararlanılacak.
12Aile İçi Şiddet Cinsel İstismar ve Ebelik Hizmetleri 16.kaynaktan yararlanılacak.
13Örgütlenme Kültürü ve Ebelik Örgütleri 15.kaynaktan yararlanılacak.
14Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat 15.kaynaktan yararlanılacak.
Kaynak
kaynaklar 1. Akın A. Kadın Sağlığında Eşitsizlikler ve Toplumsal Cinsiyet. 13’üncü Halk sağlığı Kongresi, 2010. 2. Güler Çağatay, Akın Levent. Halk Sağlığı: Temel Bilgiler. Hacettepe Üni. Yayını, 2002. 3. Marmot Michael, Wilkinson Richard G. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri. İnsev Yayınları, 2009. 4. Nusret Fişek. Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üni., DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını, No:2, Ankara. 5. Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Bildirisi (Alma Ata), Son Güncelleme Cuma, 29 Haziran 2007. 6. Coşkun Can Aktan ve A. Kadir Işık, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Evrensel Sağlık Bildirgelerine Toplu Bir Bakış. http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/sagligin-korunmasi.pdf (erişim:8.3.2019). 7. Asuman Altay, Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. SAYIŞTAY DERGİSİ, SAYI: 64. 8. Mehmet Top, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesi: Türkiye’de Öncelik Belirleme Sürecinde Rol Alan Tarafların Görüşleri ve Sağlık Politikalarına İlişkin Değerlendirmeleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1 (2006) 9. Türkiyede Sağlık Hizmetlerinin Durumu “Swot Analizi” https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/EK-21.pdf 10. İlknur Aydın Avci, Birsen Altay, Hacer Gök Uğur, Ayten Yılmaz, Nesime Güzel. Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin İletişim Becerileri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 15: 3. 11. Temel Sağlık Hizmetleri, Editör. Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860. 12. Ayşe Işık, Genetik Hastalıklar Ve Genetik Danışma, Ege üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 4: 3, 1988. 13. Bilge Kalanlar, Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Incinebilir Kadinlar Ozel Sayisi, Volume 4:(1), 2018. 14. A. Murat Tuncer, Nejat Özgül, Emire Olcayto, Murat Gültekin, İsmet Dede, KETEM El Kitabı. 15. 1http://turkebelerdernegi.org/tuzuk/ 16. Şadiye Özcan, Nurcan Kırca, Çözülemeyen Sorun: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ve Hemşirenin Rolü, Balıkesir Sağlık Bil Derg Cilt:6 Sayı:2 Ağustos 2017.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilmek için yeterli bilgiye sahiptir.
X
0
Ebelikte uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Ebelik uygulamalarında, ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
0
Ebelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
X
0
Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebelik alanında edindiği bilgilerle bütünleştirerek ebeliğe özgü teori geliştirebilir.
X
0
Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilir.
0
Ebelik alanıyla ilgili özel yetkinlik gerektiren bir çalışmayı edindiği bilgi ve beceriler ışığında bağımsız olarak yürütür.
0
Ebelikle ilgili uzmanlık gerektiren bir sorunu saptamak, çözümü yöntemi belirlemek, soruna yönelik veri toplamak, analiz etmek ve sonuçları değerlenmek için sorumluluk alabilme yetisine sahiptir.
X
0
Ebelik mesleği ile ilgili öngörülen ya da öngörülmeyen sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
0
Bilginin sürekli değiştiği sağlık hizmetinde yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
Ebelik alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını sistemli olarak aktarabilir.
0
Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için yeterli düzeyde İngilizceyi kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleki organizasyonların çalışmalarında aktif olarak görev alır.
X
0
Ebelik mesleğine ulusal ve uluslararası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilir.
0
Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu