Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ I : İLERİ ÖLÇME,DEĞERLENDİRME,GÖRÜNTÜLEME VE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR 2+2 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil ve konuşma terapisinde değerlendirme ve müdahalede kullanılan ölçme, değerlendirme, görüntüleme ve teknolojik uygulamaların ileri düzeyde uygulamada iş başında gerçekleştirilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: DKT'de kullanılan ileri teknolojik uygulama ve ölçme değerlendirme tekniklerine giriş,2. Hafta: Gelişimsel dil bozuklukları,3. Hafta: Gelişimsel dil bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme-değerlendirme araçları,4. Hafta: Gelişimsel dil bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler,5. Hafta: Edinilmiş afazi ve sözcük bulma bozuklukları,6. Hafta: Edinilmiş afazi ve sözcük bulma bozuklukları tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme-değerlendirme araçları,7. Hafta: Edinilmiş afazi ve sözcük bulma bozuklukları tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler,8. Hafta: Bilgisayar destekli tedavi,9. Hafta: Afazik tümce üretim bozukluları tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme değerlendirme araçları,10. Hafta: Afazik tümce üretim bozukluları tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler I,11. Hafta: Afazik tümce üretim bozukluları tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler II,12. Hafta: Dil ve konuşma bozukluklarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarının karşılaştırılması,13. Hafta: Dil ve konuşma bozukluklarında kullanılan teknolojilerin karşılaştırılması,14. Hafta: Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
- dil ve konuşma terapisinde ölçme, değerlendirme, görüntüleme ve teknolojik uygulamaları ileri düzeyde öğrenir ve kullanır, 1, 12 C
- dil ve konuşma bozuklukları tanı ve tedavisinde kullanılan metotları değerlendirebilir/karşılaştırabilir, 1, 3, 4, 9 A
- gelişimsel dil bozukluklarında kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarını açıklar, 1, 12, 2, 4 C
- afazi türlerinin tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarını açıklar, 1, 14, 3 A
- bilgisayar destekli terapi yöntemlerini kullanır, 1, 10, 4 C
- afazik sözcük bulma bozuklukları ve kullanılan teknolojileri tanır, 1, 14, 4 A
- afazik tümce üretim bozuklukları ve kullanılan teknolojileri tanır, 1, 12, 15 A
- afazik anlama bozuklukları ve kullanılan teknolojileri tanır, 1, 12, 15 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: DKT'de kullanılan ileri teknolojik uygulama ve ölçme değerlendirme tekniklerine giriş Haftalık ders içeriklerini gözden geçirerek ders hakkında fikir sahibi olmak.
2 2. Hafta: Gelişimsel dil bozuklukları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
3 3. Hafta: Gelişimsel dil bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme-değerlendirme araçları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
4 4. Hafta: Gelişimsel dil bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
5 5. Hafta: Edinilmiş afazi ve sözcük bulma bozuklukları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
6 6. Hafta: Edinilmiş afazi ve sözcük bulma bozuklukları tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme-değerlendirme araçları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
7 7. Hafta: Edinilmiş afazi ve sözcük bulma bozuklukları tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
8 8. Hafta: Bilgisayar destekli tedavi Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
9 9. Hafta: Afazik tümce üretim bozukluları tanı ve tedavisinde kullanılan ölçme değerlendirme araçları Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
10 10. Hafta: Afazik tümce üretim bozukluları tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler I Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
11 11. Hafta: Afazik tümce üretim bozukluları tanı ve tedavisinde kullanılan teknolojiler II Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
12 12. Hafta: Dil ve konuşma bozukluklarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarının karşılaştırılması Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
13 13. Hafta: Dil ve konuşma bozukluklarında kullanılan teknolojilerin karşılaştırılması Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
14 14. Hafta: Genel değerlendirme
Kaynaklar
PowerPoint sunu dosyaları
Beals, K., Dahl, D., Fink, R., & Linebarger, M. (2015). Speech and Language Technology for Language Disorders. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
X
0
Temel uzmanlık alan bilgileri.
X
0
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
0
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
0
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
0
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
X
0
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
X
0
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
0
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
X
0
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
X
0
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
X
0
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
X
0
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
X
0
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 7 98
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 256
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu