Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR3+036
Ders Programı Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 Çarşamba 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi VerenlerProf.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYaşam boyu gelişim kapsamında normal dışı olarak adlandırılan çocukların gelişimleri ve davranış problemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Normal gelişim gösteren çocuklar, Erken çocukluk döneminde uyum ve davranış problemleri (parmak emme, pika, trikotillomani, tempertantrum, tırnak yeme, mastürbasyon, aşırı hareketlilik, oyun kuramama, kibrit ve ateşle oynama vb.),Okul çağı çocuklarında uyum ve davranış bozuklukları,Ergenlikte uyum problemleri,Kaygı Bozuklukları: Ayrılık kaygı bozukluğu, okul fobisi, sosyal fobi.,Davranım bozukluğu,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB),Öğrenme bozuklukları: Özgül öğrenme bozukluğu, disleksi,Yaygın gelişimsel bozukluklar, Otizm açılımında bozukluk: Otistik Bozukluk, Rett Bozukluğu, Asperger Bozukluğu.,Yeme Problemleri ve Bozuklukları,Dil ve konuşma bozuklukları,Children with mental retardation,Enürezis, enkoprezis,Tik Bozukluğu , çocuk ihmal ve istismarı,Risk altındaki çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar. Genel Değerlendirme ve Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel kavram ve konuları tanımlar
Farklı gelişimin gelişimsel basamaklarını bilir, oluşabilecek davranış problemleri ile ilgili öngörüde bulunur
Alan yazında tanımlanmış farklı gelişim gösteren çocukları ve davranış problemlerini ayırt eder
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Normal gelişim gösteren çocuklar, Erken çocukluk döneminde uyum ve davranış problemleri (parmak emme, pika, trikotillomani, tempertantrum, tırnak yeme, mastürbasyon, aşırı hareketlilik, oyun kuramama, kibrit ve ateşle oynama vb.)
2Okul çağı çocuklarında uyum ve davranış bozuklukları
3Ergenlikte uyum problemleri
4Kaygı Bozuklukları: Ayrılık kaygı bozukluğu, okul fobisi, sosyal fobi.
5Davranım bozukluğu
6Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
7Öğrenme bozuklukları: Özgül öğrenme bozukluğu, disleksi
8Yaygın gelişimsel bozukluklar, Otizm açılımında bozukluk: Otistik Bozukluk, Rett Bozukluğu, Asperger Bozukluğu.
9Yeme Problemleri ve Bozuklukları
10Dil ve konuşma bozuklukları
11Children with mental retardation
12Enürezis, enkoprezis
13Tik Bozukluğu , çocuk ihmal ve istismarı
14Risk altındaki çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar. Genel Değerlendirme ve Tartışma
Kaynak
Santrock, W.J. (2016). Yaşam Boyu Gelişim - Gelişim Psikolojisi (13. Basım) Galip Yüksel (Çev.). Nobel Yayınları: İstanbul. Kring, A.M. & Wiley, S.L.J (2015). Anormal Psikoloji (12.Basım). Muzaffer Şahin (Çev.). Nobel Yayınları: İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
0
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
0
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
0
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
0
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
0
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
0
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
0
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu