Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ-Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDuyu gelişimi ile ilgili destek program hazırlayabilme, aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olabilme.
Dersin İçeriğiBu ders; Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları,Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler,İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Koku ve Tad Alma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Erken Dönemde 7 Duyunun Gelişimini Desteklemeye Yönelik Etkinlik Örnekleri Geliştirme,Sunum,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler,Çevre ve algı,Proje Geliştirme ve Proje Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyum ve algıya ilişkin temel tanımları öğrenirler.
Algı gelişimiyle ilgili yaklaşımları öğrenirler.
Algıyı etkileyen faktörleri öğrenirler.
Aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olurlar.
7 Duyunun gelişim sürecini ve özelliklerini öğrenirler.
7 Duyunun gelişimini destekleyici müdahele planı geliştirirler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları
2Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler
3İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
4Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
5Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
6Koku ve Tad Alma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
7Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
8Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
9Erken Dönemde 7 Duyunun Gelişimini Desteklemeye Yönelik Etkinlik Örnekleri Geliştirme
10Sunum
11Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler
12Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler
13Çevre ve algı
14Proje Geliştirme ve Proje Sunumu
Kaynak
Dunstan, P.J. (2009), Child Sense, Bantam Books, USA. Lezak Deutsch, M. ( 1983), Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, USA. Madi, B. (2011), Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur, 2. Baskı, Efil Yayınevi, İstanbul. Perkins, M. (1983), Sesnsing the World, Hackett Publishing Company, USA. Rookes, P.; Wilson, J. (2000), Perception, Routladge, Great Britain. San Bayhan, P.; Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. Schiffman, H.R. (2001), Sensation and Perception, 5th ed., John Wiley & Sons Inc., USA. Silberg, J. (2006), Learning Games Exploring the Senses, Gryphon House Inc., Beltsville.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi24080
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(175/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DUYU EĞİTİMİ-Güz Dönemi2+026
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi VerenlerProf.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDuyu gelişimi ile ilgili destek program hazırlayabilme, aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olabilme.
Dersin İçeriğiBu ders; Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları,Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler,İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Koku ve Tad Alma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi,Erken Dönemde 7 Duyunun Gelişimini Desteklemeye Yönelik Etkinlik Örnekleri Geliştirme,Sunum,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler,Çevre ve algı,Proje Geliştirme ve Proje Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Duyum ve algıya ilişkin temel tanımları öğrenirler.
Algı gelişimiyle ilgili yaklaşımları öğrenirler.
Algıyı etkileyen faktörleri öğrenirler.
Aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olurlar.
7 Duyunun gelişim sürecini ve özelliklerini öğrenirler.
7 Duyunun gelişimini destekleyici müdahele planı geliştirirler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları
2Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler
3İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
4Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
5Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
6Koku ve Tad Alma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
7Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
8Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi
9Erken Dönemde 7 Duyunun Gelişimini Desteklemeye Yönelik Etkinlik Örnekleri Geliştirme
10Sunum
11Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler
12Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler
13Çevre ve algı
14Proje Geliştirme ve Proje Sunumu
Kaynak
Dunstan, P.J. (2009), Child Sense, Bantam Books, USA. Lezak Deutsch, M. ( 1983), Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, USA. Madi, B. (2011), Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur, 2. Baskı, Efil Yayınevi, İstanbul. Perkins, M. (1983), Sesnsing the World, Hackett Publishing Company, USA. Rookes, P.; Wilson, J. (2000), Perception, Routladge, Great Britain. San Bayhan, P.; Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. Schiffman, H.R. (2001), Sensation and Perception, 5th ed., John Wiley & Sons Inc., USA. Silberg, J. (2006), Learning Games Exploring the Senses, Gryphon House Inc., Beltsville.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
0-18 yaşlarındaki tüm çocuk ve gençlerin zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal, duygusal gelişim alanları hakkında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahiptir.
X
2
Gelişim ve eğitimle ilgili 0-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik tüm kavramları bilir ve bu konuda yapılan çalışmaları takip eder.
X
3
0-18 yaş grubu çocuklara yönelik zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal-duygusal gelişim alanlarında kazandığı bilgileri, meslek alanıyla ilgili birimlerde, çocuk, aile ve topluma yönelik olarak, gelişimsel ve eğitimsel tanılama yapmak üzere kullanır.
X
4
0-18 yaş çocuklarının ve ailelerinin sağlık, gelişim, eğitim ve sosyal hizmet konularında ülkedeki sorunların saptar ve bu sorunlara ilişkin temel bilgilerini kullanarak uygun çözümler ve özgün fikirler üretir.
X
5
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konularında sahip olduğu temel bilgileri kullanarak öneriler ortaya koyar, öğrendiği konuları uygulamalara aktarır, bilgiyi yorumlayarak uygulamalardan çıkan sonuçları yorumlar, bir bilgi kümesini eleştirel bir şekilde analiz eder.
X
6
Mesleki alana yönelik kazandığı bilgileri, başta çocuk ve aile olmak üzere, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet kuruluşlarına yönelik olarak kullanabilir, hazırlanacak gelişimsel ve eğitimsel programlarda ve ilgili projelerde etkin şekilde çalışır araştırmalara katılır.
X
7
Bilim etiğine uygun hareket eder ve çocuklar üzerinde yapılacak deneysel araştırmalar konusunda çocuğun ve ailenin psikolojik durumlarını gözetir.
X
8
Dış görünüş tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
9
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:27Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 15:28