Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANSER BİYOKİMYASI I 2+0 2 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanserdeki biyokimyasal değişimleri kavram, bu konuyla ilgili teorik ve fikirler geliştirmek
Dersin İçeriği Bu ders; Biyokimya yönünden kanser teşhisi ve tedavisi,Tümör belirteçlerine genel bakış,?- fetoprotein,Kanserde büyüme faktörleri,Büyüme faktörleri reseptörleri,Prostat kanserinde serum ve idrar belirteçleri,Meme kanseri belirteçleri,Multiple myeloma ile ilgili belirteçler,Gastrointestinal sistem tümör belirteçleri,Lenfomalarda tümör belirteçleri,Jinekolojik tümör belirteçleri,Lösemilerde tümör belirteçleri,Tiroid ve paratiroid kanserlerinde tümör belirteçleri,Dolaşımdaki tümör hücreleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Biyokimyasal yönden kansere bakışı değerlendirebilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Hücre proliferasyonunu belirleyen onkoproteinleri öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Tümör basılayıcı ve diferansiyasyon belirteçlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Adezyon molekülleri ve metastaz belirteçlerini karşılaştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Diğer tümör belirteçlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2-Tümörogenes sırasında büyüme faktörleri ve reseptörlerindeki değişimi tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Transforme edici büyüme faktörlerini ve reseptörünü öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Trombositlerden türeyen büyüme faktörünü ve reseptörünü öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Fibroblast büyüme faktörünü ve reseptörünü öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4.Epidermal büyüme faktörünü ve reseptörünü öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.5.Hepatosit büyüme faktörü ve reseptörü öğrenir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Sıklıkla kullanılan tümör belirteçlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Bir tümör belirteci olarak ?-fetaproteini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Bir tümör belirteci olarak kanser antijenini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4.Bir tümör belirteci olarak korionik gonadropini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5.Bir tümör belirteci olarak prostat spesifik antijeni sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4-Tümör antijen ölçümlerinde kullanılan yöntemleri anlatabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Tümör antijeni ölçümünde kullanılan yüksek performanslı likid kromatografisini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Tümör antijen ölçümünde kullanılan Immunohistokimyasal yöntemleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Tümör antijen ölçümünde kullanılan enzim yöntemlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Dolaşımdaki tümör belirteçlerini tartışabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1.Prostat ve meme kanseri belirteçlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3.Gastrointestinal sistem tümör belirteçlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4.Lösemi ve lenfomalardaki tümör belirteçlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.6.Tiroid ve paratiroid kanserlerindeki tümör belirteçlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. Bir tümör belirteci olarak karsinoembryonik antijeni sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1. Tümör antijeni ölçümünde kullanılan immunoassay yöntemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2. Multiple myelomla ilgili belirteçleri kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.5. Jinekolojik tümör belirteçlerini kavrar 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyokimya yönünden kanser teşhisi ve tedavisi 1, 2, 3
2 Tümör belirteçlerine genel bakış 1, 2, 3
3 ?- fetoprotein 1, 2, 3
4 Kanserde büyüme faktörleri 1, 2, 3
5 Büyüme faktörleri reseptörleri 1, 2, 3
6 Prostat kanserinde serum ve idrar belirteçleri 1, 2, 3
7 Meme kanseri belirteçleri 1, 2, 3
8 Multiple myeloma ile ilgili belirteçler 1, 2, 3
9 Gastrointestinal sistem tümör belirteçleri 1, 2, 3
10 Lenfomalarda tümör belirteçleri 1, 2, 3
11 Jinekolojik tümör belirteçleri 1, 2, 3
12 Lösemilerde tümör belirteçleri 1, 2, 3
13 Tiroid ve paratiroid kanserlerinde tümör belirteçleri 1, 2, 3
14 Dolaşımdaki tümör hücreleri 1, 2, 3
Kaynaklar
1) Biyokimya, Figen Gürdöl ve Evin Ademmoğlu 2) Henry's Clinical diagnosis and management by laboratory methods McPherson-Pincus, Elsevier 3) Kanserle ilgili literatürler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 8 16
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 195
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu