Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYGULAMALI BİYOKİMYA I 1+6 4 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Prof.Dr. Türkan YİĞİTBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Gözde ÜLFER, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Derya CANSIZ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Laboratuvarda teorik ve pratik olarak çalışma kural, kavram ve tekniklerini daha ileri düzeyde ögretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Laboratuvar kazaları ve alınması gereken önlemler,Laboratuvarda kullanılan malzemeler ve temizliği,Distile su ve deionize su, teraziler ve tartım, santrifüjler,Çözeltilerin yoğunluğu ve % konsantrasyonlar,Konsantrasyonlar (Molarite,Normalite,Osmolarite),Asid, baz ve pH kavramları, tampon sistemler,Işık şiddetinden faydalanarak yapılan ölçümler,Düşük konsantrasyonlu maddelerin ölçümü için kullanılan yöntemler,Protein elektroforezi,Hasta başı biyokimyasal tetkikler,Vücut sıvılarından örnek toplanması ve saklanması,Antikoagulanlar ve kullanımı,Kan proteinleri, ayrılması ve ölçüm yöntemleri,Kan lipitleri ayrılması ve ölçüm yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Klinik biyokimya laboratuarının çalışma koşullarını sorgulayabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Laboratuarda çalışma kurallarını çözümler 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Bireysel emniyet kurallarını karşılaştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Kimyasallarla çalışmada dikkat edilecek noktaları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.4.Kanserojen maddeleri, özel ekstra tehlikeli maddeleri karşılaştırır 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.5.Yangın ve diğer zararlı maddelerden korunma yollarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2- Klinik biyokimya laboratuarında kullanılan malzemeleri karşılaştırabilir 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1, Laboratuarda kullanılan cam malzemeleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Laboratuarda kullanılan temizlik malzemelerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Laboratuarda kullanılan metal malzemeleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3-Çözelti ve konsantrasyon kavramlarını karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.% çözeltilerin nasıl hazırlandığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.Molar ve Normal çözeltilerin nasıl hazırlandığını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.6.Preanalitik, analitik ve post analitik hataları sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.Filebotomi ve örnek toplanmasını sorgulayabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.1.Filebotomi uygular ve ilgili vasküler anatomiyi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.2.Filebotomi sırasında infeksiyon kontrolunu sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.3.Venöz alma materyallerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.4.Kan örneklerine hangi işlemleri yapacağını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.5.Hemolizi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
4.6.Kanın saklanma ve nakil koşullarını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5-Biyokimya laboratuarında kullanılan aletleri karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.2.Hassas terazide ve desikatörleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.1.Karbonhidratların laboratuarda ölçümlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.2.Lipidlerin laboratuarda ölçümlerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.3.Proteinlerin laboratuarda ölçümlerini ve elektroforezi sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6.4.Enzimlerin ölçüm prensiplerini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
7-Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir, biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur ve yazar. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.4. Laboratuarda kullanılan filtre kağıtlarını, pH kağıdını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3. İzotonik ve osmolar çözeltileri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.4. Tampon çözeltileri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.5. pH ölçülmesini ve önemini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.1. Distile su cihazını sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.3. Spektrofotometrik, kolorimetrik ve fotometrik ölçümleri sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
5.4. Klinik kimyada kullanılan otoanalizörün prensibini sorgular 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
6. Klinik biyokimyada makro moleküllerin ölçümlerini karşılaştırabilir. 1, 10, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Laboratuvar kazaları ve alınması gereken önlemler 1, 2, 3, 4, 5
2 Laboratuvarda kullanılan malzemeler ve temizliği 1, 2, 3, 4, 5
3 Distile su ve deionize su, teraziler ve tartım, santrifüjler 1, 2, 3, 4, 5
4 Çözeltilerin yoğunluğu ve % konsantrasyonlar 1, 2, 3, 4, 5
5 Konsantrasyonlar (Molarite,Normalite,Osmolarite) 1, 2, 3, 4, 5
6 Asid, baz ve pH kavramları, tampon sistemler 1, 2, 3, 4, 5
7 Işık şiddetinden faydalanarak yapılan ölçümler 1, 2, 3, 4, 5
8 Düşük konsantrasyonlu maddelerin ölçümü için kullanılan yöntemler 1, 2, 3, 4, 5
9 Protein elektroforezi 1, 2, 3, 4, 5
10 Hasta başı biyokimyasal tetkikler 1, 2, 3, 4, 5
11 Vücut sıvılarından örnek toplanması ve saklanması 1, 2, 3, 4, 5
12 Antikoagulanlar ve kullanımı 1, 2, 3, 4, 5
13 Kan proteinleri, ayrılması ve ölçüm yöntemleri 1, 2, 3, 4, 5
14 Kan lipitleri ayrılması ve ölçüm yöntemleri 1, 2, 3, 4, 5
Kaynaklar
1) Temel ve Uygulamalı Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli Academi Kitapevi Yayınları , 2) Öğrenciler için Biyokimya Laboratuarı Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı ve Prof.Dr.Nesrin Emekli , 3) Klinik Biyokimya Prof. Dr. Nesrin Emekli ve Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı Medipol Üniversitesi Yayınları, 4) Harper Biochemistry (Son Baskı), 5) Kolay Biyokimya (Batırel ve ark.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyokimya alanında makromoleküllerin metabolizmasını bilir. Bu bilgileri kullanır ve geliştirir.
X
0
Rutin ve araştırma amaçlı kullanılacak biyokimyasal teknolojilerin çalışma prensibini bilir.
X
0
Pratik laboratuvar uygulamaları(Sağlıkta ve hastalıkta çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma koşulları, preanalitik hataların nedenleri, örneklerin saklanma koşulları, rutin ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, referans değerlerin belirlenmesi) ile ilgili laboratuvar bilgisine sahiptir ve kullanır.
X
0
Temel biyoistatistik yöntemleri bilir, deneysel çalışma sonuçlarına uygular ve yorumlar.
0
Biyokimya alanına özgü cihaz ve aletlerin kullanımını bilir ve uygular.
X
0
Basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve Biyokimya ve ilişkili alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi okur-yazarıdır.
0
Biyokimya alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
X
0
Teorik bilgisini, eleştirel düşünme yetisini kullanarak, bağımsız olarak özel çalışma alanına uygular, yaptığı çalışma sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve çalışmanın raporunu yazar.
X
0
Bir danışman yardımıyla ya da bağımsız olarak bilimsel veya teknik bir sorunu tanımlar, çözümü ile ilgili öneriler getirebilir ve gerektiğinde çözer.
X
0
Ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır, katkıda bulunur ve uyum içinde çalışır.
X
0
Biyokimya alanındaki güncel, ulusal ve uluslararası mesleki literatürleri izler, çalışmalarını seminer olarak sunar veya bir dergide yayınlar.
X
0
Biyokimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
X
0
Yönetim aktivitelerinde sorumluluk alır, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 10 50
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 297
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu