Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOGNİTİF SİNİRBİLİM -Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilişsel sinirbilim çerçevesinde beyin ve bilişsel işlevler ilişkisinin anlaşılması. Bu ilişki üzerinden bilişsel bozuklukların nöroanatomik özelliklerinin değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Biliş, davranış ve beyin,Motor Sistemler
/Sensorimotor Entegrasyon,Duyumdan Algıya,Emosyonlar ve Bedenin Temsili,Karar verme Sosyal Biliş, Özgür İrade,Bilinç,Hemisferik Asimetri ve Özelleşme,Dikkat,Dil,Bellek ve Öğrenme,Bilgi, Bilginin Temsili, Anlam ve Anlama,Düşünme, Kavramlar ve Akıl Yürütme Biçimleri,Gelişim Nöroplastisite ve Birey Oluş,Yapısal/Fonksiyonel Network Olarak Beyin ve Nööropatoloji/Nöromüdülasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kognitif sinirbilim kavramlarının tanır. Beyin-biliş-davranış ilişkisinin tanır. 16, 19, 9
Dikkat, bellek, dil, düşünme, lateralizasyon konularını kapsayan kognitif fonksiyonların tanır, değerlendirme tekniklerini kullanabilir.10, 13, 16, 19, 9
Dikkat, bellek, dil ve düşünme işlevleri kapsayan kognitif fonksiyonlarını tanır ve örneklendirir.10, 13, 16, 17, 19, 9
Nöropatofizyoloji, nörodejeneratif hastalıklar, nörogörüntüleme ve nöromodulasyon üzerinden bilişsel fonksiyonlarını tanır.10, 16, 19, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biliş, davranış ve beyinÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
2Motor Sistemler
/Sensorimotor Entegrasyon
Önerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
3Duyumdan AlgıyaÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
4Emosyonlar ve Bedenin TemsiliÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
5Karar verme Sosyal Biliş, Özgür İradeÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
6BilinçÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
7Hemisferik Asimetri ve ÖzelleşmeÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
8DikkatÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
9DilÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
10Bellek ve ÖğrenmeÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
11Bilgi, Bilginin Temsili, Anlam ve AnlamaÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
12Düşünme, Kavramlar ve Akıl Yürütme BiçimleriÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
13Gelişim Nöroplastisite ve Birey OluşÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
14Yapısal/Fonksiyonel Network Olarak Beyin ve Nööropatoloji/NöromüdülasyonÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
Kaynak
Hussain M, Schot JM. Cognitive Neurology and Dementia 2016-Oxford-Textbook/ Glasgow
Buckner 2019 The brain' s default updated anatomy, physiology and evolving insights. Pearson 2019 The human imagination the cognitive neuroscience of visual mental imagery. Lee 2022 Predicting memory from the network structure of naturalistic events.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sinir sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir.
X
3
Nörodejeneratif süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur.
X
4
Moleküler ve hücresel düzeydeki parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
5
Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
X
6
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
7
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
8
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
9
Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X
10
Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir.
X
11
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme149126
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(240/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOGNİTİF SİNİRBİLİM -Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilişsel sinirbilim çerçevesinde beyin ve bilişsel işlevler ilişkisinin anlaşılması. Bu ilişki üzerinden bilişsel bozuklukların nöroanatomik özelliklerinin değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Biliş, davranış ve beyin,Motor Sistemler
/Sensorimotor Entegrasyon,Duyumdan Algıya,Emosyonlar ve Bedenin Temsili,Karar verme Sosyal Biliş, Özgür İrade,Bilinç,Hemisferik Asimetri ve Özelleşme,Dikkat,Dil,Bellek ve Öğrenme,Bilgi, Bilginin Temsili, Anlam ve Anlama,Düşünme, Kavramlar ve Akıl Yürütme Biçimleri,Gelişim Nöroplastisite ve Birey Oluş,Yapısal/Fonksiyonel Network Olarak Beyin ve Nööropatoloji/Nöromüdülasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kognitif sinirbilim kavramlarının tanır. Beyin-biliş-davranış ilişkisinin tanır. 16, 19, 9
Dikkat, bellek, dil, düşünme, lateralizasyon konularını kapsayan kognitif fonksiyonların tanır, değerlendirme tekniklerini kullanabilir.10, 13, 16, 19, 9
Dikkat, bellek, dil ve düşünme işlevleri kapsayan kognitif fonksiyonlarını tanır ve örneklendirir.10, 13, 16, 17, 19, 9
Nöropatofizyoloji, nörodejeneratif hastalıklar, nörogörüntüleme ve nöromodulasyon üzerinden bilişsel fonksiyonlarını tanır.10, 16, 19, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biliş, davranış ve beyinÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
2Motor Sistemler
/Sensorimotor Entegrasyon
Önerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
3Duyumdan AlgıyaÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
4Emosyonlar ve Bedenin TemsiliÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
5Karar verme Sosyal Biliş, Özgür İradeÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
6BilinçÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
7Hemisferik Asimetri ve ÖzelleşmeÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
8DikkatÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
9DilÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
10Bellek ve ÖğrenmeÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
11Bilgi, Bilginin Temsili, Anlam ve AnlamaÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
12Düşünme, Kavramlar ve Akıl Yürütme BiçimleriÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
13Gelişim Nöroplastisite ve Birey OluşÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
14Yapısal/Fonksiyonel Network Olarak Beyin ve Nööropatoloji/NöromüdülasyonÖnerilmiş yardımcı kitaplardan ilgili bölümlerin ve son beş yıla ait ilgili literatürün okunması
Kaynak
Hussain M, Schot JM. Cognitive Neurology and Dementia 2016-Oxford-Textbook/ Glasgow
Buckner 2019 The brain' s default updated anatomy, physiology and evolving insights. Pearson 2019 The human imagination the cognitive neuroscience of visual mental imagery. Lee 2022 Predicting memory from the network structure of naturalistic events.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Sinir sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir.
X
2
Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir.
X
3
Nörodejeneratif süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur.
X
4
Moleküler ve hücresel düzeydeki parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir.
X
5
Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
X
6
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
X
7
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
X
8
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
X
9
Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.
X
10
Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir.
X
11
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:34Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:34