Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOGNİTİF SİNİRBİLİM 3+038
Ders Programı Pazartesi 21:30-22:15 Pazartesi 22:30-23:15 Pazartesi 23:30-00:15 Pazar 21:30-22:15 Pazar 22:30-23:15 Pazar 23:30-00:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Biliş, davranış ve beyin,Motor Sistemler
/Sensorimotor Entegrasyon,Duyumdan Algıya,Emosyonlar ve Bedenin Temsili,Karar verme Sosyal Biliş, Özgür İrade,Bilinç,Hemisferik Asimetri ve Özelleşme,Dikkat,Dil,Bellek ve Öğrenme,Bilgi, Bilginin Temsili, Anlam ve Anlama,Düşünme, Kavramlar ve Akıl Yürütme Biçimleri,Gelişim Nöroplastisite ve Birey Oluş,Yapısal/Fonksiyonel Network Olarak Beyin ve Nööropatoloji/Nöromüdülasyon; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biliş, davranış ve beyin
2Motor Sistemler
/Sensorimotor Entegrasyon
3Duyumdan Algıya
4Emosyonlar ve Bedenin Temsili
5Karar verme Sosyal Biliş, Özgür İrade
6Bilinç
7Hemisferik Asimetri ve Özelleşme
8Dikkat
9Dil
10Bellek ve Öğrenme
11Bilgi, Bilginin Temsili, Anlam ve Anlama
12Düşünme, Kavramlar ve Akıl Yürütme Biçimleri
13Gelişim Nöroplastisite ve Birey Oluş
14Yapısal/Fonksiyonel Network Olarak Beyin ve Nööropatoloji/Nöromüdülasyon
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Sinir sisteminin yapısı, işleyişi ve patolojik süreçleri hakkında ileri seviyede bilgilere sahiptir.
0
Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. Araştırma alanında ilgili tüm literature hakimdir ve yeni gelişmeleri takip edebilir.
0
Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir.
0
Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir.
0
Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir.
0
Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır.
0
Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir.
0
Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır.
0
Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu