Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM TEORİLERİNİN ANALİZİSAYD1167520Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sabahattin AYDIN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Emre YILMAZ
Dersin AmacıSağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların organizasyonu ve işleyişi ile ilgili yönetim teorilerini ve bu teoriler kullanılarak yapılmış bilimsel araştırmaları tartışmaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim-teori ilişkisi,Yönetim teorilerini değerlendirme kriterleri,Yönetim teorilerinin gelişimi: Rasyonel ve neoklasik teoriler,Yönetim teorilerinin gelişimi: Yönetim bilimi ve açık sistem teorileri,Farklı teorik bakış açılarıyla dış çevreye uyum,Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I,Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II,Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-I,Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-II,Kaynak bağımlılığı teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri
,Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I
,Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II
,İşlem maliyetleri teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri,Popülasyon ekolojisi teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetim-teori ilişkisini tartışabilecektir. 10, 16, 4, 9D, E
Bilimsel teori kavramını açıklar. 10, 16, 4, 9E
Bir bilimsel teorinin amacını ve unsurlarını açıklar.10, 16, 4, 9E
Temel yönetim teorilerinin sınıflandırılmasını yorumlar. 10, 16, 4, 9E
Temel yönetim teorilerini kullanarak yapılmış araştırmaları tartışır. 10, 16, 19, 4, 9E
Temel yönetim teorilerinin sağlık hizmeti sunan örgütlerin davranışlarını anlama, açıklama ve tahmin etmedeki rolünü tartışır10, 16, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim-teori ilişkisiKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Yönetim teorilerini değerlendirme kriterleriKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Yönetim teorilerinin gelişimi: Rasyonel ve neoklasik teorilerKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Yönetim teorilerinin gelişimi: Yönetim bilimi ve açık sistem teorileriKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Farklı teorik bakış açılarıyla dış çevreye uyum Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-I Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-II Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Kaynak bağımlılığı teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri
Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I
Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II
Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
13İşlem maliyetleri teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Popülasyon ekolojisi teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Richard W. Scott. Organizations: Rational, Natural and Open Systems, third edition, New Jersey, 1992. Richard L. Daft. Organization Theory and Design, fifth edition, 1995. Fred N. Kerlinger. Science and the Scientific Research. İçinde: Foundations of Behavioral Research, second edition, New York, 1973. Robert Dubin. Theory. İçinde: Theory Building, revised edition, New York, 1978. Samuel B. Bacharach. Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 496-515. Stephen M. Shortell ve Arnold D. Kaluzny. Organization Theory and Health Services Management. İçinde: Health Care Management: Organization Design and Behavior, third edition, New York, 1994.
Dersin öğretim üyesinin metaryelleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
X
2
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
X
4
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.
X
6
6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
X
7
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
8
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
9
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
12
12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM TEORİLERİNİN ANALİZİSAYD1167520Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Sabahattin AYDIN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Emre YILMAZ
Dersin AmacıSağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların organizasyonu ve işleyişi ile ilgili yönetim teorilerini ve bu teoriler kullanılarak yapılmış bilimsel araştırmaları tartışmaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim-teori ilişkisi,Yönetim teorilerini değerlendirme kriterleri,Yönetim teorilerinin gelişimi: Rasyonel ve neoklasik teoriler,Yönetim teorilerinin gelişimi: Yönetim bilimi ve açık sistem teorileri,Farklı teorik bakış açılarıyla dış çevreye uyum,Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I,Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II,Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-I,Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-II,Kaynak bağımlılığı teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri
,Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I
,Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II
,İşlem maliyetleri teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri,Popülasyon ekolojisi teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetim-teori ilişkisini tartışabilecektir. 10, 16, 4, 9D, E
Bilimsel teori kavramını açıklar. 10, 16, 4, 9E
Bir bilimsel teorinin amacını ve unsurlarını açıklar.10, 16, 4, 9E
Temel yönetim teorilerinin sınıflandırılmasını yorumlar. 10, 16, 4, 9E
Temel yönetim teorilerini kullanarak yapılmış araştırmaları tartışır. 10, 16, 19, 4, 9E
Temel yönetim teorilerinin sağlık hizmeti sunan örgütlerin davranışlarını anlama, açıklama ve tahmin etmedeki rolünü tartışır10, 16, 4, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim-teori ilişkisiKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Yönetim teorilerini değerlendirme kriterleriKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Yönetim teorilerinin gelişimi: Rasyonel ve neoklasik teorilerKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Yönetim teorilerinin gelişimi: Yönetim bilimi ve açık sistem teorileriKonuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Farklı teorik bakış açılarıyla dış çevreye uyum Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Durumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-I Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Stratejik durumsallık teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri-II Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Kaynak bağımlılığı teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri
Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-I
Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Kurumsal teori: Sağlıkta araştırma örnekleri-II
Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
13İşlem maliyetleri teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Popülasyon ekolojisi teorisi: Sağlıkta araştırma örnekleri Konuyla ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Richard W. Scott. Organizations: Rational, Natural and Open Systems, third edition, New Jersey, 1992. Richard L. Daft. Organization Theory and Design, fifth edition, 1995. Fred N. Kerlinger. Science and the Scientific Research. İçinde: Foundations of Behavioral Research, second edition, New York, 1973. Robert Dubin. Theory. İçinde: Theory Building, revised edition, New York, 1978. Samuel B. Bacharach. Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 496-515. Stephen M. Shortell ve Arnold D. Kaluzny. Organization Theory and Health Services Management. İçinde: Health Care Management: Organization Design and Behavior, third edition, New York, 1994.
Dersin öğretim üyesinin metaryelleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı, kullanımı ve sonuçları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve gelişmeleri takip eder.
X
2
2. Disiplinlerarası bakış açısıyla sağlık politikalarının kritik değerlendirmesini yaparak, yeni bir kavramsal çerçeve geliştirir, bu çerçeveyi bilimsel olarak analiz eder ve özgün sonuçlara ulaşır.
X
3
3. Sağlık yönetimi alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
X
4
4. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular.
X
5
5. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün bir konunun eleştirel analizini ve sentezini yapar.
X
6
6. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı tek başına gerçekleştirerek bilime katkıda bulunur.
X
7
7. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yapmış olduğu bilimsel bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alandaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
8
8. Sağlık yönetimi ile ilgili özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
9
9. Yaratıcı ve eleştirel düşünerek, sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda yeni fikir ve/veya yöntem geliştirir.
10
10. Sağlık yönetimi ile ilgili bir konuda ürettiği özgün görüşlerini çeşitli platformlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
11. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
12
12. Sağlık yönetimi ile ilgili politik, ekonomik, teknolojik, sosyal, demografik ve kültürel ilerlemeler hakkında toplumu bilgilendirme sürecine katkıda bulunur.
X
13
13. Sağlık yönetimi ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir veya çözüm üretilmesini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:36Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:37