Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BAŞ - BOYUN TOPOGRAFİK KLİNİK ANATOMİSİ-Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYüz ve boyun bölgesindeki anatomik yapıları tanımak. Topografik olarak bu bölgede yer alan yapıların yerleşimlerini, diğer anatomik yapılarla olan ilişkisini açıklamak. Baş ve boyun bölgesinde yer alan potansiyel boşlukları tanımlamak ve enfeksiyon yayılımları ile bağlantısını analiz etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılar,Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri I- regio frontalis, regio occipitalis,Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri II- regio parietalis, regio temporalis,Paranasal sinüsler ve topografik önemi,Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri I- regio orbitalis, regio nasalis ve regio oralis,Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri II- regio buccalis, regio parotideo-masseterica ve regio mentalis,Yüzün Derin Bölgeleri I- fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatina,Boyun, boynun fasial tabakaları,Boyun Bölgeleri I- regio cervicale anterius,Boyun Bölgeleri II- regio cervicale lateralis, regio sternocleideomastoidea,Boyun Bölgeleri III- regio sternocleideomastoidea,Baş Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımı,Boyun Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımı,Dental Anestezi Anatomisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açıları tanımlar.18, 9A, D
2. Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgelerinden regio frontalis ve regio occipitas'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 14, 16, 9A, D
3. Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgelerinden regio parietalis ve regio temporalis'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 13, 16, 9A, D
4. Paranasal sinüsler ve topografik önemini tanımlar.10, 14, 16, 9A, D
5. Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgelerinden regio orbitalis, regio nasalis ve regio oralis'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.16, 18, 19, 9A, D
6. Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri regio buccalis, regio parotideo-masseterica ve regio mentalis'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 16, 18, 19, 9A, D
7. Yüzün Derin Bölgeleri fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatina'nın sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.16, 9A, D
8. Boyun bölgesinde yer alan fasciaları ve bu fasciaların birbirleri ile olan bağlantılarını açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, D
9. Boyun Bölgelerinden regio cervicale anterius'u sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 14, 16, 18, 9A, D
10. Boyun Bölgelerinden regio cervicale lateralis ve regio sternocleideomastoidea'nın sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.14, 16, 19, 9A, D
11. Boyun Bölgelerinden regio sternocleideomastoidea'nın sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 16, 9A, D
12. Baş Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımını açıklar.10, 16, 9A, D
13. Boyun Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımını açıklar.10, 16, 9A, D
14. Dental anestezi uygulama yöntemlerini ve bölgelerini açıklar.10, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılarBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.15-23
2Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri I- regio frontalis, regio occipitalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.23-38, İnsan Anatomisi S. 43-48, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 232-242
3Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri II- regio parietalis, regio temporalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.23-38, İnsan Anatomisi S. 43-48, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 232-245
4Paranasal sinüsler ve topografik önemiSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 508-511
5Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri I- regio orbitalis, regio nasalis ve regio oralisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.46-131, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 242-245, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 437-447
6Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri II- regio buccalis, regio parotideo-masseterica ve regio mentalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.46-131, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 242-245, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 437-447
7Yüzün Derin Bölgeleri I- fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatinaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.133-159, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 447-451
8Boyun, boynun fasial tabakalarıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.170-180, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 551-552
9Boyun Bölgeleri I- regio cervicale anteriusBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-236, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 543-544
10Boyun Bölgeleri II- regio cervicale lateralis, regio sternocleideomastoideaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi S. 180-236, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 543-544
11Boyun Bölgeleri III- regio sternocleideomastoideaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-236, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051
12Baş Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların YayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-256
13Boyun Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların YayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-256, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 551-555
14Dental Anestezi AnatomisiBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.256-277
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir.
- Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter -Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
2
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
X
3
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
4
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
5
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
6
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
7
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
8
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
9
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
10
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
11
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
12
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
13
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
14
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer14114
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı7321
Ara Sınav ve Hazırlığı7749
Genel Sınav ve Hazırlığı14684
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(238/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BAŞ - BOYUN TOPOGRAFİK KLİNİK ANATOMİSİ-Bahar Dönemi2+028
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYüz ve boyun bölgesindeki anatomik yapıları tanımak. Topografik olarak bu bölgede yer alan yapıların yerleşimlerini, diğer anatomik yapılarla olan ilişkisini açıklamak. Baş ve boyun bölgesinde yer alan potansiyel boşlukları tanımlamak ve enfeksiyon yayılımları ile bağlantısını analiz etmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılar,Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri I- regio frontalis, regio occipitalis,Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri II- regio parietalis, regio temporalis,Paranasal sinüsler ve topografik önemi,Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri I- regio orbitalis, regio nasalis ve regio oralis,Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri II- regio buccalis, regio parotideo-masseterica ve regio mentalis,Yüzün Derin Bölgeleri I- fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatina,Boyun, boynun fasial tabakaları,Boyun Bölgeleri I- regio cervicale anterius,Boyun Bölgeleri II- regio cervicale lateralis, regio sternocleideomastoidea,Boyun Bölgeleri III- regio sternocleideomastoidea,Baş Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımı,Boyun Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımı,Dental Anestezi Anatomisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açıları tanımlar.18, 9A, D
2. Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgelerinden regio frontalis ve regio occipitas'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 14, 16, 9A, D
3. Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgelerinden regio parietalis ve regio temporalis'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 13, 16, 9A, D
4. Paranasal sinüsler ve topografik önemini tanımlar.10, 14, 16, 9A, D
5. Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgelerinden regio orbitalis, regio nasalis ve regio oralis'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.16, 18, 19, 9A, D
6. Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri regio buccalis, regio parotideo-masseterica ve regio mentalis'in sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 16, 18, 19, 9A, D
7. Yüzün Derin Bölgeleri fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatina'nın sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.16, 9A, D
8. Boyun bölgesinde yer alan fasciaları ve bu fasciaların birbirleri ile olan bağlantılarını açıklar.10, 14, 16, 19, 9A, D
9. Boyun Bölgelerinden regio cervicale anterius'u sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 14, 16, 18, 9A, D
10. Boyun Bölgelerinden regio cervicale lateralis ve regio sternocleideomastoidea'nın sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.14, 16, 19, 9A, D
11. Boyun Bölgelerinden regio sternocleideomastoidea'nın sınırlarını, içeriğini ve burada meydana gelen patolojileri tanımlar.10, 16, 9A, D
12. Baş Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımını açıklar.10, 16, 9A, D
13. Boyun Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların Yayılımını açıklar.10, 16, 9A, D
14. Dental anestezi uygulama yöntemlerini ve bölgelerini açıklar.10, 16, 9A, D
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Baştaki önemli topografik nokta, çizgi ve açılarBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.15-23
2Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri I- regio frontalis, regio occipitalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.23-38, İnsan Anatomisi S. 43-48, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 232-242
3Baş ve Neurocranium'un Topografik Bölgeleri II- regio parietalis, regio temporalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.23-38, İnsan Anatomisi S. 43-48, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 232-245
4Paranasal sinüsler ve topografik önemiSobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 508-511
5Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri I- regio orbitalis, regio nasalis ve regio oralisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.46-131, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 242-245, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 437-447
6Yüz ve Yüzün Yüzeyel Topografik Bölgeleri II- regio buccalis, regio parotideo-masseterica ve regio mentalisBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.46-131, Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function 7th Edition S. 242-245, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 437-447
7Yüzün Derin Bölgeleri I- fossa infratemporalis ve fossa pterygopalatinaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.133-159, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 447-451
8Boyun, boynun fasial tabakalarıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.170-180, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 551-552
9Boyun Bölgeleri I- regio cervicale anteriusBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-236, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 543-544
10Boyun Bölgeleri II- regio cervicale lateralis, regio sternocleideomastoideaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi S. 180-236, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051, Sobotta Anatomi Konu Kitabı Cilt-2 S. 543-544
11Boyun Bölgeleri III- regio sternocleideomastoideaBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-236, Clinically Anatomy Oriented S.1005-1051
12Baş Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların YayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-256
13Boyun Bölgesindeki Potansiyel Boşluklar ile Bu Boşluklardaki Enfeksiyonların YayılımıBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.180-256, Sobotta Anatomi Konu Atlası Cilt 2- S. 551-555
14Dental Anestezi AnatomisiBaş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - S.256-277
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir.
- Gray’s Anatomy, Susan Standring et. al. - Atlas of Human Anatomy, FH Netter -Baş ve Boynun Klinik Bölgesel Anatomisi - Anatomi Cilt: 1-2, Prof. Dr. Kaplan Arıncı, Prof. Dr. Alaittin Elhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir
X
2
Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir
X
3
Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir.
4
Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir.
5
Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir
X
6
Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür.
X
7
En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir.
8
Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir
X
9
Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir.
10
Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder.
11
Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir.
12
Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir.
X
13
İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir.
X
14
Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 30/12/2022 - 09:35