Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOGNİTİF REHABİLİTASYON2+029
Ders Programı Salı 17:30-18:15 Salı 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSinir sisteminin hastalık ve travmaları sonrası ortaya çıkan kognitif bozuklukların değerlendirilmesi, rehabilitasyonu yöntemlerinin ve rehabilitasyon sürecinin izlenmesinin koşullarının kavratılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş ve temel yaklaşımlar,Kognitif yetersizliğe neden olan nörolojik bozukluklar ve kognitif bozulma biçimleri 1,Kognitif yetersizliğe neden olan nörolojik bozukluklar ve kognitif bozulma biçimleri 2,Kognitif / Nöropsikometrik değerlendirmenin esasları 1,Kognitif / Nöropsikometrik değerlendirmenin esasları 2,Nöral hasarlanmadan sonra iyileşmeyi belirleyen faktörler, kortikal plastisite mekanizmaları,Genel tekrar,Kognitif rehabilitasyonda etkili olan yöntemler.Restoratif ve Kompensatuvar yöntemler,Afazi değerlendirmesi ve rehabilitasyonu,Kafa travmalı hasta rehabilitasyonu,Demanslı hastalarda ilaç dışı terapiler,Diğer kognitif rehabilitasyon uygulanan nörolojik hastalıklar ve rehabilitasyon özellikleri,Kognitif rehabilitasyonun temel ilkeleri; rehabilitasyon planı oluşturma, rehabilitasyonun takibi,Genel Tekrar ve literatür tartışması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilişsel bozuklukların temel mantığının değerlendirilme ve uygulanma yöntemlerini tartışabilmesi1, 12, 18A, E
Nöropsikometrik test ve muayene yöntemlerinin nasıl uygulandığını ve bilişsel işlevler ile ilişkilerini tanımlayabilmesi1, 12, 18A, E
Nörolojik hasar sonrası izlenen nöroplastisite süreçlerini, beyindeki nöroanatomik sistemler ile ilişkilerinin ve reorganizasyonun nasıl olduğunu tartışabilmesi1, 12, 18A, E
Rehabilitasyon süreci ile iyileşme süreçlerinin etkileşimlerini izleyip sorunları ve rehabilitasyon sürecinde karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerilerini belirleyebilmesi 1, 12, 18A, E
Özel kognitif bozulma alanlarının rehabilitasyonunda kullanılacak yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl uygulanabileceğini tartışabilmesi1, 12, 18A, E
Kafa travmalı hastada ortaya çıkan hastaya özgül kognitif bozulma paternini tanıyıp buna uygun rehabilitasyon tekniğini özetleyebilmesi.1, 12, 18A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve temel yaklaşımlar3. kaynak sayfa 1
2Kognitif yetersizliğe neden olan nörolojik bozukluklar ve kognitif bozulma biçimleri 13. kaynak sayfa, 1-121
3Kognitif yetersizliğe neden olan nörolojik bozukluklar ve kognitif bozulma biçimleri 23. kaynak sayfa, 1-121
4Kognitif / Nöropsikometrik değerlendirmenin esasları 13. kaynak sayfa, 121-174
5Kognitif / Nöropsikometrik değerlendirmenin esasları 23. kaynak sayfa, 121-174
6Nöral hasarlanmadan sonra iyileşmeyi belirleyen faktörler, kortikal plastisite mekanizmaları3. kaynak sayfa, 486-493
7Genel tekrarÖnceki sunumlara çalışılması
8Kognitif rehabilitasyonda etkili olan yöntemler.Restoratif ve Kompensatuvar yöntemler1. kaynakta ilgili bölümün okunması
9Afazi değerlendirmesi ve rehabilitasyonu3. kaynak sayfa, 294-316
10Kafa travmalı hasta rehabilitasyonu1. kaynakta ilgili bölümün okunması
11Demanslı hastalarda ilaç dışı terapiler3. kaynak sayfa, 444-461, 493-507
12Diğer kognitif rehabilitasyon uygulanan nörolojik hastalıklar ve rehabilitasyon özellikleri3. kaynak sayfa, 439-444, 469-493
13Kognitif rehabilitasyonun temel ilkeleri; rehabilitasyon planı oluşturma, rehabilitasyonun takibi1. kaynakta ilgili bölümün okunması
14Genel Tekrar ve literatür tartışmasıÖnceki sunumlara çalışılması ve literatür tarama
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları, bilimsel makaleler.
1- Cognitive Rehabilitation. Sohlberg,& Mateer 2001 The Guilford Press Cognitive and Behavioral Rehabilitation. Ponsford J. 2004 2- The Guilford Press The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Mike R. Schoenberg & James G. Scott. 2011 Springer 3- Mesulam M.M. Principles of Behavioral and Cognitive Neurology. 2th Edition.Oxford 2000

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun özelleştiği alanında bilimsel ve kanıta dayalı temel bilgiye sahiptir.
X
0
Özelleştiği fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında değerlendirme, tedavi planlama, uygulama bilgisine ve bilimsel bakışa sahiptir.
X
0
Özelleştiği alanda kuramsal bilgisini kullanarak uygulamaya yönelik sorunları çözer.
X
0
Uzmanlaştığı alanda Fizyoterapi gerektiren hastaları değerlendirip koruyucu, önleyici ve rehabilite edici tedavileri uygulayabilir.
X
0
Uzmanlaştığı alanda kazandığı bilgi ve beceri kapsamında bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
X
0
Uzmanlaştığı alanda evrensel düzeyde mesleki bilgi ve becerilerini değerlendirip etkin kullanır.
X
0
Özelleştiği Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışma performansını iletişim teknolojilerini kullanarak uygular.
X
0
Kuramsal mesleki bilgilerini disiplinler arası iletişime önem vererek ve ulusal politikalar doğrultusunda kullanır.
X
0
Uzmanlaştığı alanda sağlığın korunması açısından toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme sorumluluğunu mesleki etik ilkelere göre uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu