Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZ-Güz Dönemi0+0-120
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ, Doç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üye. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL, Dr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin tez konusunu, tez çerçevesinde yürüteceği araştırma sorusu ile ilgili derinlikli literatüre bilgisini edinmesi ve tezin veri toplama, veri analizi ve yazım süreçlerini yürütmesi ve tamamlaması.
Dersin İçeriğiBu ders; Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması,Veri toplama aracının geliştirilmesi,Veri toplama aracının geliştirilmesi ,Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması,Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması,Veri toplama aracının uygulanması,Veri toplama aracının uygulanması,Veri toplama aracının uygulanması,Bulguların değerlendirilmesi
,Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
,Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uygun veri toplama araçlarıyla veri toplar.2, 7F
Araştırma sonuçlarını raporlaştırır.2, 7F
Araştırma sonuçlarını tartışır.2, 7F
Araştırma verilerini değerlendirir.2, 7F
Literatür taraması yapar.2, 7F
Öğretim Yöntemleri:2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 7: Özdüzenlemeli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
2Tez konusunun belirlenmesiLiteratür taraması
3Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
4Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
5Araştırmanın tüm boyutlarının planlanmasıLiteratür taraması
6Araştırmanın tüm boyutlarının planlanmasıLiteratür taraması
7Veri toplama aracının geliştirilmesiLiteratür taraması
8Veri toplama aracının geliştirilmesi Literatür taraması
9Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıLiteratür taraması
10Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıLiteratür taraması
11Veri toplama aracının uygulanmasıLiteratür taraması
12Veri toplama aracının uygulanmasıLiteratür taraması
13Veri toplama aracının uygulanmasıLiteratür taraması
14Bulguların değerlendirilmesi
Literatür taraması
15Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
Literatür taraması
16Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
Literatür taraması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme3020600
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi54301620
Okul Dışı Diğer Faaliyetler1630480
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı3030900
Toplam İş Yükü (Saat)3600
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(3600/30)120
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEZ-Güz Dönemi0+0-120
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüTez
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ, Doç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üye. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL, Dr.Öğr.Üye. Talat BULUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencinin tez konusunu, tez çerçevesinde yürüteceği araştırma sorusu ile ilgili derinlikli literatüre bilgisini edinmesi ve tezin veri toplama, veri analizi ve yazım süreçlerini yürütmesi ve tamamlaması.
Dersin İçeriğiBu ders; Tez konusunun belirlenmesi ,Tez konusunun belirlenmesi,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması ,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması,Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması,Veri toplama aracının geliştirilmesi,Veri toplama aracının geliştirilmesi ,Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması,Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması,Veri toplama aracının uygulanması,Veri toplama aracının uygulanması,Veri toplama aracının uygulanması,Bulguların değerlendirilmesi
,Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
,Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uygun veri toplama araçlarıyla veri toplar.2, 7F
Araştırma sonuçlarını raporlaştırır.2, 7F
Araştırma sonuçlarını tartışır.2, 7F
Araştırma verilerini değerlendirir.2, 7F
Literatür taraması yapar.2, 7F
Öğretim Yöntemleri:2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 7: Özdüzenlemeli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tez konusunun belirlenmesi Literatür taraması
2Tez konusunun belirlenmesiLiteratür taraması
3Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
4Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması Literatür taraması
5Araştırmanın tüm boyutlarının planlanmasıLiteratür taraması
6Araştırmanın tüm boyutlarının planlanmasıLiteratür taraması
7Veri toplama aracının geliştirilmesiLiteratür taraması
8Veri toplama aracının geliştirilmesi Literatür taraması
9Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıLiteratür taraması
10Veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıLiteratür taraması
11Veri toplama aracının uygulanmasıLiteratür taraması
12Veri toplama aracının uygulanmasıLiteratür taraması
13Veri toplama aracının uygulanmasıLiteratür taraması
14Bulguların değerlendirilmesi
Literatür taraması
15Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
Literatür taraması
16Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.
Literatür taraması
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:41Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:43