Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOGNİTİF NÖROBİLİM VE NÖRODİLBİLİM ARAŞ.-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, dil ve konuşma bozukluklarına müdahalede kullanılan Kognitif Nörobilim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi kazandırmak, özellikle beyin uyarım yöntemlerinin dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; DKT ve Kognitif Nörobilim ilişkisi ,Kognitif Nörobilimde kullanılan beyin görüntüleme/kayıt ve uyarım yöntemlerine genel bakış,Dil ve konuşma bozuklukları ve fMRI ,Dil ve konuşma bozuklukları ve EEG/ERP'ler ,Transkraniyal manyetik uyarım, çalışma prensibi ve güvenlik ,Transkraniyal manyetik uyarımın afazi rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal manyetik uyarımın akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal manyetik uyarımın DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) ,Transkranial doğru akım uyarımı, çalışma prensibi ve güvenlik ,Transkraniyal doğru akım uyarımının afazi rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal doğru akım uyarımının akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal doğru akım uyarımının DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) ,Öğrenci sunumları ,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kognitif nörodilbilimde kullanılan görüntüleme yöntemlerini listeler.6, 9E, H
DKT ve kognitif nörodilbilim ilişkisi tanımlar10, 9E
Dil ve konuşma bozukluklarında TMS, EEG/ERP, fMRI kullanım alanlarını tanımlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1DKT ve Kognitif Nörobilim ilişkisi Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
2Kognitif Nörobilimde kullanılan beyin görüntüleme/kayıt ve uyarım yöntemlerine genel bakışKonu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
3Dil ve konuşma bozuklukları ve fMRI Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
4Dil ve konuşma bozuklukları ve EEG/ERP'ler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
5Transkraniyal manyetik uyarım, çalışma prensibi ve güvenlik Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
6Transkraniyal manyetik uyarımın afazi rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
7Transkraniyal manyetik uyarımın akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
8Transkraniyal manyetik uyarımın DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
9Transkranial doğru akım uyarımı, çalışma prensibi ve güvenlik Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
10Transkraniyal doğru akım uyarımının afazi rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
11Transkraniyal doğru akım uyarımının akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
12Transkraniyal doğru akım uyarımının DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
Kaynak
1- Stemmer, B., & Whitaker, H. A. (Eds.). (2008). Handbook of the neuroscience of language. Academic Press. 2- Gazzaniga, M., & Ivry, R. B. (2013). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: Fourth International Student Edition. WW Norton. 2- Ward, J. (2015). The student's guide to cognitive neuroscience. Psychology Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer15050
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı15050
Toplam İş Yükü (Saat)240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(240/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KOGNİTİF NÖROBİLİM VE NÖRODİLBİLİM ARAŞ.-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, dil ve konuşma bozukluklarına müdahalede kullanılan Kognitif Nörobilim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi kazandırmak, özellikle beyin uyarım yöntemlerinin dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; DKT ve Kognitif Nörobilim ilişkisi ,Kognitif Nörobilimde kullanılan beyin görüntüleme/kayıt ve uyarım yöntemlerine genel bakış,Dil ve konuşma bozuklukları ve fMRI ,Dil ve konuşma bozuklukları ve EEG/ERP'ler ,Transkraniyal manyetik uyarım, çalışma prensibi ve güvenlik ,Transkraniyal manyetik uyarımın afazi rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal manyetik uyarımın akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal manyetik uyarımın DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) ,Transkranial doğru akım uyarımı, çalışma prensibi ve güvenlik ,Transkraniyal doğru akım uyarımının afazi rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal doğru akım uyarımının akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı ,Transkraniyal doğru akım uyarımının DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) ,Öğrenci sunumları ,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kognitif nörodilbilimde kullanılan görüntüleme yöntemlerini listeler.6, 9E, H
DKT ve kognitif nörodilbilim ilişkisi tanımlar10, 9E
Dil ve konuşma bozukluklarında TMS, EEG/ERP, fMRI kullanım alanlarını tanımlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1DKT ve Kognitif Nörobilim ilişkisi Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
2Kognitif Nörobilimde kullanılan beyin görüntüleme/kayıt ve uyarım yöntemlerine genel bakışKonu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
3Dil ve konuşma bozuklukları ve fMRI Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
4Dil ve konuşma bozuklukları ve EEG/ERP'ler Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
5Transkraniyal manyetik uyarım, çalışma prensibi ve güvenlik Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
6Transkraniyal manyetik uyarımın afazi rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
7Transkraniyal manyetik uyarımın akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
8Transkraniyal manyetik uyarımın DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
9Transkranial doğru akım uyarımı, çalışma prensibi ve güvenlik Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
10Transkraniyal doğru akım uyarımının afazi rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
11Transkraniyal doğru akım uyarımının akıcılık bozukluklarının rehabilitasyonunda kullanımı Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
12Transkraniyal doğru akım uyarımının DKT ile ilişkili diğer alanlarda kullanımı (disfaji, disleksi, otizm vs.) Konu ile ilgili olarak sisteme yüklenen makaleyi okumak ve verilen ödevi yapmak.
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci sunumları
Kaynak
1- Stemmer, B., & Whitaker, H. A. (Eds.). (2008). Handbook of the neuroscience of language. Academic Press. 2- Gazzaniga, M., & Ivry, R. B. (2013). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: Fourth International Student Edition. WW Norton. 2- Ward, J. (2015). The student's guide to cognitive neuroscience. Psychology Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:41Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:43