Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK DİL VE KONUŞ. TERA. ALA. ARAŞ. TEM. KRİT. DÜŞÜN. VE PROB. ÇÖZM.-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin dil ve konuşma terapisi alanında vakaları değerlendirme, ayırıcı tanı yapabilme, gerekli müdahaleyi ve klinik uyguları planlayabilmek içni gerekli bilgi ve becerileri farklı alanlardan vaka örneklerinin analizi aracılığıyla edinebilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Dil ve konuşma bozukluklarında araştırmanın önemi,İletişim Bozukluklarında Kanıta Dayalı Uygulama,Araştırma Makalesinin Giriş Bölümü,İletişim Bozukluklarında Araştırma Stratejileri,İletişim Bozukluklarında Araştırma Dizaynı,Müdahale Etkinliğini İncelemek için Deneysel Tasarımlar,Araştırma Makalesinin Yöntem Bölümü,Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: Bulgular,Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: İstatistiksel
Çıkarım,Araştırma Makalesinin Tartışma ve Sonuçlar Bölümü,En İyi Kanıt ve Klinik Karar Verme,Değerlendirme Kontrol Listesi ve Tartışma
,makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalar,makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik değerlendirmeden elde edilen bilgileri kuramsal bilgileriyle sentezler.10, 9E
Dil ve konuşma terapisi alanında araştırmanın klinik karar vermede rolünü tanımlar.10, 9E
Dil ve konuşma terapisi alanındaki vakaları kritik biçimde analiz eder. 10, 3E
Dil ve konuşma terapisi alanında yürütülen araştırmaları kanıta düzeylerine göre analiz eder.10, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dil ve konuşma bozukluklarında araştırmanın önemiİlgili kitap bölümünün okunması
2İletişim Bozukluklarında Kanıta Dayalı Uygulamaİlgili kitap bölümünün okunması
3Araştırma Makalesinin Giriş Bölümüİlgili kitap bölümünün okunması
4İletişim Bozukluklarında Araştırma Stratejileriİlgili kitap bölümünün okunması
5İletişim Bozukluklarında Araştırma Dizaynıİlgili kitap bölümünün okunması
6Müdahale Etkinliğini İncelemek için Deneysel Tasarımlarİlgili kitap bölümünün okunması
7Araştırma Makalesinin Yöntem Bölümüİlgili kitap bölümünün okunması
8Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: Bulgularİlgili kitap bölümünün okunması
9Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: İstatistiksel
Çıkarım
İlgili kitap bölümünün okunması
10Araştırma Makalesinin Tartışma ve Sonuçlar Bölümüİlgili kitap bölümünün okunması
11En İyi Kanıt ve Klinik Karar Vermeİlgili kitap bölümünün okunması
12Değerlendirme Kontrol Listesi ve Tartışma
İlgili kitap bölümünün okunması
13makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalarmakale okumaları
14makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalarmakale okumaları
Kaynak
Lejeune, Joseph B., and Cheryl D. Gunter. Critical thinking in clinical practice in speech-language pathology. Kendall Hunt Publishing, 2015. Irwin, David L., et al. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology. Plural Publishing, 2019. Orlikoff, R. F., Schiavetti, N., & Metz, D. E. (2015). Evaluating research in communication disorders. Boston: Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK DİL VE KONUŞ. TERA. ALA. ARAŞ. TEM. KRİT. DÜŞÜN. VE PROB. ÇÖZM.-Bahar Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin dil ve konuşma terapisi alanında vakaları değerlendirme, ayırıcı tanı yapabilme, gerekli müdahaleyi ve klinik uyguları planlayabilmek içni gerekli bilgi ve becerileri farklı alanlardan vaka örneklerinin analizi aracılığıyla edinebilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Dil ve konuşma bozukluklarında araştırmanın önemi,İletişim Bozukluklarında Kanıta Dayalı Uygulama,Araştırma Makalesinin Giriş Bölümü,İletişim Bozukluklarında Araştırma Stratejileri,İletişim Bozukluklarında Araştırma Dizaynı,Müdahale Etkinliğini İncelemek için Deneysel Tasarımlar,Araştırma Makalesinin Yöntem Bölümü,Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: Bulgular,Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: İstatistiksel
Çıkarım,Araştırma Makalesinin Tartışma ve Sonuçlar Bölümü,En İyi Kanıt ve Klinik Karar Verme,Değerlendirme Kontrol Listesi ve Tartışma
,makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalar,makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Klinik değerlendirmeden elde edilen bilgileri kuramsal bilgileriyle sentezler.10, 9E
Dil ve konuşma terapisi alanında araştırmanın klinik karar vermede rolünü tanımlar.10, 9E
Dil ve konuşma terapisi alanındaki vakaları kritik biçimde analiz eder. 10, 3E
Dil ve konuşma terapisi alanında yürütülen araştırmaları kanıta düzeylerine göre analiz eder.10, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dil ve konuşma bozukluklarında araştırmanın önemiİlgili kitap bölümünün okunması
2İletişim Bozukluklarında Kanıta Dayalı Uygulamaİlgili kitap bölümünün okunması
3Araştırma Makalesinin Giriş Bölümüİlgili kitap bölümünün okunması
4İletişim Bozukluklarında Araştırma Stratejileriİlgili kitap bölümünün okunması
5İletişim Bozukluklarında Araştırma Dizaynıİlgili kitap bölümünün okunması
6Müdahale Etkinliğini İncelemek için Deneysel Tasarımlarİlgili kitap bölümünün okunması
7Araştırma Makalesinin Yöntem Bölümüİlgili kitap bölümünün okunması
8Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: Bulgularİlgili kitap bölümünün okunması
9Araştırma Makalesinin Sonuçlar Bölümü: İstatistiksel
Çıkarım
İlgili kitap bölümünün okunması
10Araştırma Makalesinin Tartışma ve Sonuçlar Bölümüİlgili kitap bölümünün okunması
11En İyi Kanıt ve Klinik Karar Vermeİlgili kitap bölümünün okunması
12Değerlendirme Kontrol Listesi ve Tartışma
İlgili kitap bölümünün okunması
13makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalarmakale okumaları
14makale sunumları, kritik düşünme ve problem çözme üzerine tartışmalarmakale okumaları
Kaynak
Lejeune, Joseph B., and Cheryl D. Gunter. Critical thinking in clinical practice in speech-language pathology. Kendall Hunt Publishing, 2015. Irwin, David L., et al. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology. Plural Publishing, 2019. Orlikoff, R. F., Schiavetti, N., & Metz, D. E. (2015). Evaluating research in communication disorders. Boston: Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:41Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:43