Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YUTMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYutma bozukluklarında kompleks vakalarda güncel değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını öğrenmek ve bu kompleks vakalarda görülen yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve müdahale programlarının oluşturulması
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişimsel bozukluğu olan yetişkinlerde kronik yutma bozuklukları,Nöromusküler hastalıklarda yutma bozuklukları,Nörodejeneratif hastalıklarda yutma bozuklukları,Baş boyun kanserlerinde yutma bozukluklar,Baş boyun kanserlerinde kemoradyoterapinin yutma fonksiyonu üzerine uzun dönem etkileri,Yutma apraksisi,Kognitif bozukluklarla ilişkili yutma bozuklukları (Alzheimer, demans),Gastrointestinal sistem bozuklukları ile ilişkili yutma bozuklukları,Geriatrik yutma bozuklukları,Kardiovasküler sistem bozuklukları ve disfaji,Respiratuar sistem bozuklukları ve disfaji,Yoğun bakım ünitelerinde yutma değerlendirmesi ve müdahale yaklaşımları,Vaka sunumu ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Normal yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını açıklar.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Gelişimsel bozukluğu olan yetişkinlerde kronik yutma bozukluklarında müdahale yaklaşımlarını açıklar.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Nöromusküler ve nörodejeneratif hastalıklarda yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını listeler.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Baş ve boyun kanserlerinde yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını avataj ve dezavantajlarını karşılaştırır.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Gastrointestinal, kardiyovasküler ve respiratuar sistem bozukluklarında yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını ilişkilendirir.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda görülen yutma bozukluklarının değerlendirme ve müdahale prensiplerini açıklar ve uygular.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişimsel bozukluğu olan yetişkinlerde kronik yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
2Nöromusküler hastalıklarda yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
3Nörodejeneratif hastalıklarda yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
4Baş boyun kanserlerinde yutma bozukluklarKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
5Baş boyun kanserlerinde kemoradyoterapinin yutma fonksiyonu üzerine uzun dönem etkileriKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
6Yutma apraksisiKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
7Kognitif bozukluklarla ilişkili yutma bozuklukları (Alzheimer, demans)Kaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
8Gastrointestinal sistem bozuklukları ile ilişkili yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
9Geriatrik yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
10Kardiovasküler sistem bozuklukları ve disfajiKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
11Respiratuar sistem bozuklukları ve disfajiKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
12Yoğun bakım ünitelerinde yutma değerlendirmesi ve müdahale yaklaşımlarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
13Vaka sunumu ve tartışmaKlinikte değerlendirilen bir vakanın değerlendirme sonuçlarının sunulması
Kaynak
1- Groher, M. E., & Crary, M. A. Dysphagia-E-Book: clinical management in adults and children. Elsevier Health Sciences; 2020. 2- Homer, E. M. Management of Swallowing and Feeding disorders in Schools. Plural Publishing; 2015 3- Crary, M. A., & Groher, M. E. Dysphagia: clinical management in adults and children. Elsevier Health Sciences; 2016. 4- US Department of Health and Human Services. Archived EPC Evidence Reports. Agency for Healthcare Research and Quality. Diagnosis and treatment of swallowing disorders (dysphagia) in acute-care stroke patients. Evidence report/technology assessment (Sum- mary) pp. Assessment: No. 8. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research; 1999: AHCPR Publication 99-EO24.1–6.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler1410140
Proje Sunumu / Seminer5210
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı5210
Toplam İş Yükü (Saat)230
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(230/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YUTMA BOZUKLUKLARINDA İLERİ ARAŞTIRMALAR-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYutma bozukluklarında kompleks vakalarda güncel değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını öğrenmek ve bu kompleks vakalarda görülen yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve müdahale programlarının oluşturulması
Dersin İçeriğiBu ders; Gelişimsel bozukluğu olan yetişkinlerde kronik yutma bozuklukları,Nöromusküler hastalıklarda yutma bozuklukları,Nörodejeneratif hastalıklarda yutma bozuklukları,Baş boyun kanserlerinde yutma bozukluklar,Baş boyun kanserlerinde kemoradyoterapinin yutma fonksiyonu üzerine uzun dönem etkileri,Yutma apraksisi,Kognitif bozukluklarla ilişkili yutma bozuklukları (Alzheimer, demans),Gastrointestinal sistem bozuklukları ile ilişkili yutma bozuklukları,Geriatrik yutma bozuklukları,Kardiovasküler sistem bozuklukları ve disfaji,Respiratuar sistem bozuklukları ve disfaji,Yoğun bakım ünitelerinde yutma değerlendirmesi ve müdahale yaklaşımları,Vaka sunumu ve tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Normal yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını açıklar.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Gelişimsel bozukluğu olan yetişkinlerde kronik yutma bozukluklarında müdahale yaklaşımlarını açıklar.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Nöromusküler ve nörodejeneratif hastalıklarda yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını listeler.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Baş ve boyun kanserlerinde yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını avataj ve dezavantajlarını karşılaştırır.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Gastrointestinal, kardiyovasküler ve respiratuar sistem bozukluklarında yutma bozukluklarına müdahale yaklaşımlarını ilişkilendirir.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda görülen yutma bozukluklarının değerlendirme ve müdahale prensiplerini açıklar ve uygular.10, 12, 13, 9B, E, F, H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gelişimsel bozukluğu olan yetişkinlerde kronik yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
2Nöromusküler hastalıklarda yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
3Nörodejeneratif hastalıklarda yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
4Baş boyun kanserlerinde yutma bozukluklarKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
5Baş boyun kanserlerinde kemoradyoterapinin yutma fonksiyonu üzerine uzun dönem etkileriKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
6Yutma apraksisiKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
7Kognitif bozukluklarla ilişkili yutma bozuklukları (Alzheimer, demans)Kaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
8Gastrointestinal sistem bozuklukları ile ilişkili yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
9Geriatrik yutma bozukluklarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
10Kardiovasküler sistem bozuklukları ve disfajiKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
11Respiratuar sistem bozuklukları ve disfajiKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
12Yoğun bakım ünitelerinde yutma değerlendirmesi ve müdahale yaklaşımlarıKaynak olarak verilen kitaptan ilgili chapterin okunması
13Vaka sunumu ve tartışmaKlinikte değerlendirilen bir vakanın değerlendirme sonuçlarının sunulması
Kaynak
1- Groher, M. E., & Crary, M. A. Dysphagia-E-Book: clinical management in adults and children. Elsevier Health Sciences; 2020. 2- Homer, E. M. Management of Swallowing and Feeding disorders in Schools. Plural Publishing; 2015 3- Crary, M. A., & Groher, M. E. Dysphagia: clinical management in adults and children. Elsevier Health Sciences; 2016. 4- US Department of Health and Human Services. Archived EPC Evidence Reports. Agency for Healthcare Research and Quality. Diagnosis and treatment of swallowing disorders (dysphagia) in acute-care stroke patients. Evidence report/technology assessment (Sum- mary) pp. Assessment: No. 8. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research; 1999: AHCPR Publication 99-EO24.1–6.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Dil ve Konuşma Terapisi alanına özgü değerlendirme ve rehabilitasyon tekniklerine yönelik kuramsal ve klinik bilimsel bilgiye hakimdir.
X
2
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Dil ve konuşma terapisi alanının geliştirilmesi ve tanıtılmasında aktif rol alır.
X
4
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilir, dil ve konuşma terapisi ile ilgili değişik alanlarda kazandığı sistematik ve kapsamlı bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
X
5
Dil ve konuşma terapisi alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, ve konuyla ilgili araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
6
Dil ve konuşma terapisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ile olan etkileşimini kavrayabilmek ve diğer disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışmak yürütebilir.
X
7
Eğitim, önleyici ve terapötik yaklaşımlar hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu bilinçlendirirek kamu sağlığına ve sağlık politikalarının şekillenmesine katkıda bulunur .
X
8
Araştırma planlayıp yürütür, çalışma sonuçlarını uygun istatistik yöntemleri seçerek yorumlar, raporlaştırır ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
X
9
Uzmanlaştığı dil ve konuşma terapisi alt alanında güncel mesleki bilgi ve beceri elde eder ve etkin biçimde kullanır.
X
9
Dil ve konuşma terapisi alanına dair yürüttüğü araştırmalarda ve klinik uygulamalarda mesleğe özgü evrensel etik ilkelere uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:41Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:43