Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-Bahar Dönemi2+2310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin biyoistatistik alanında en az bir programlama dilinde fonksiyon yazabilecek derecede kullanabilmesi, böylelikle istatistiksel analizleri uygulayabilecek alt yapı kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; Programlama Diline Giriş ,Programlama dilinde veri yapıları ve veri girişleri ,Vektör, matris ve diğer matematiksel istatistiksel işlemler,Grafikler,Olasılık Dağılımları ,Olasılık ,Çapraz tablolar,Tek Örneklem Testleri ,İki Örneklem Testleri,Tek yönlü varyans analizi,Regresyon ve Korelasyon Analizi ,Çok Değişkenli Varyans Kovaryans Analizi ,Zaman Serileri Anailzi,Lojistik Regresyon Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir programlama dilinde grafik çizer. 10, 14, 5, 6, 9E
En az bir istatistiksel programlama dilini bilir.10, 16, 6, 9E
Çeşitli olasılık dağılımları ile ilgili problemleri bir programlama dilinde çözebilme yeteneğine sahiptır. 10, 16, 6, 9E
Bir programlama dilinde tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel analizleri uygular. 12, 14, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Programlama Diline Giriş Ders Notları
2Programlama dilinde veri yapıları ve veri girişleri Ders Notları
3Vektör, matris ve diğer matematiksel istatistiksel işlemlerDers Notları
4GrafiklerDers Notlar
5Olasılık Dağılımları Ders Notları
6Olasılık Ders Notları
7Çapraz tablolarDers Notları
8Tek Örneklem Testleri Ders Notları
9İki Örneklem TestleriDers Notları
10Tek yönlü varyans analiziDers Notları
11Regresyon ve Korelasyon Analizi Ders Notları
12Çok Değişkenli Varyans Kovaryans Analizi Ders Notları
13Zaman Serileri AnailziDers Notları
14Lojistik Regresyon AnaliziDers Notları
Kaynak
İstatistikte R ile programlama, 2014, Necmi Gürsakal, Dora Yayıncılık 2. A Tiny Handbook of R, Mike Allerhand, 2011, Springer-Verlag.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ-Bahar Dönemi2+2310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin biyoistatistik alanında en az bir programlama dilinde fonksiyon yazabilecek derecede kullanabilmesi, böylelikle istatistiksel analizleri uygulayabilecek alt yapı kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; Programlama Diline Giriş ,Programlama dilinde veri yapıları ve veri girişleri ,Vektör, matris ve diğer matematiksel istatistiksel işlemler,Grafikler,Olasılık Dağılımları ,Olasılık ,Çapraz tablolar,Tek Örneklem Testleri ,İki Örneklem Testleri,Tek yönlü varyans analizi,Regresyon ve Korelasyon Analizi ,Çok Değişkenli Varyans Kovaryans Analizi ,Zaman Serileri Anailzi,Lojistik Regresyon Analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir programlama dilinde grafik çizer. 10, 14, 5, 6, 9E
En az bir istatistiksel programlama dilini bilir.10, 16, 6, 9E
Çeşitli olasılık dağılımları ile ilgili problemleri bir programlama dilinde çözebilme yeteneğine sahiptır. 10, 16, 6, 9E
Bir programlama dilinde tek değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel analizleri uygular. 12, 14, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Programlama Diline Giriş Ders Notları
2Programlama dilinde veri yapıları ve veri girişleri Ders Notları
3Vektör, matris ve diğer matematiksel istatistiksel işlemlerDers Notları
4GrafiklerDers Notlar
5Olasılık Dağılımları Ders Notları
6Olasılık Ders Notları
7Çapraz tablolarDers Notları
8Tek Örneklem Testleri Ders Notları
9İki Örneklem TestleriDers Notları
10Tek yönlü varyans analiziDers Notları
11Regresyon ve Korelasyon Analizi Ders Notları
12Çok Değişkenli Varyans Kovaryans Analizi Ders Notları
13Zaman Serileri AnailziDers Notları
14Lojistik Regresyon AnaliziDers Notları
Kaynak
İstatistikte R ile programlama, 2014, Necmi Gürsakal, Dora Yayıncılık 2. A Tiny Handbook of R, Mike Allerhand, 2011, Springer-Verlag.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22