Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOİSTATİSTİK-II3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, ileri biyoistatistik analizlerin öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve sağlık araştırmalarında uzman düzeyinde kullanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanımlayıcı İstatistikler,Epidemiyolojik Risk Ölçütleri,İstatistiksel Dağılımlar ,İstatistiksel Varsayımlar ,Hipotez Testleri,Örneklem Sayısının Belirlenmesi ,Yaşam Tabloları,Sağ Kalım Analizleri ,Regresyon ve Korelasyon Analizi ,Lojistik Regresyon,Poisson Regresyon ve Negatif Binomiyal regresyon,Cox Regresyon,İstatistiksel Paket Program Uygulama ,İstatistiksel Paket Program Uygulama ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2) Sağlık araştırmalarında İleri biyoistatistiksel yöntemleri için en doğru yöntemi seçer ve kullanır. 1, 14, 15, 4A, C
1) İleri biyoistatistik yöntemlerinin temel konularını öğrenir ve uygular. 1, 14, 15, 16, 22, 3, 4C
4) İleri Biyoistatistiksel yöntemleri en az bir istatistiksel paket programda kullanmayı bilir ve uygular. 14, 15, 16, 4C
3 ) Kullanılan ileri biyoistatistiksel yöntemi doğru bir şekilde yorumlar ve raporlar. 14, 15, 16, 2, 22, 4C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanımlayıcı İstatistiklerDers kitaplarında ilgili bölümler
2Epidemiyolojik Risk ÖlçütleriDers kitaplarında ilgili bölümler
3İstatistiksel Dağılımlar Ders kitaplarında ilgili bölümler
4İstatistiksel Varsayımlar Ders kitaplarında ilgili bölümler
5Hipotez TestleriDers kitaplarında ilgili bölümler
6Örneklem Sayısının Belirlenmesi Ders kitaplarında ilgili bölümler
7Yaşam TablolarıDers kitaplarında ilgili bölümler
8Sağ Kalım Analizleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Regresyon ve Korelasyon Analizi Ders kitaplarında ilgili bölümler
10Lojistik RegresyonDers kitaplarında ilgili bölümler
11Poisson Regresyon ve Negatif Binomiyal regresyonDers kitaplarında ilgili bölümler
12Cox RegresyonDers kitaplarında ilgili bölümler
13İstatistiksel Paket Program Uygulama Ders Notları
14İstatistiksel Paket Program Uygulama Ders Notları
Kaynak
Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics. Cengage learning. Pagano, Marcello, Kimberlee Gauvreau, and Heather Mattie. Principles of biostatistics. CRC Press, 2022. Friedman, L. M., Furberg, C. D., DeMets, D. L., Reboussin, D. M., & Granger, C. B. (2015). Fundamentals of clinical trials. springer. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2018). Multivariate data analysis, Eighth Edition. Cengage Learning EMEA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu