Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENETİK EPİDEMİYOLOJİ & İSTATİSTİKSEL METOTLAR-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir popülasyonun genetik yapısı hakkında bilgi vermektir; akrabalı yetiştirme; akrabalı yetiştirmenin etkisi; genetik araçlar ve varyanslar ve kalıtsallık.
Dersin İçeriğiBu ders; Random Mating Populations ,Hardy-Weinberg Kanunu,Baskınlık meydana geldiğinde genlerin ve genotiplerin Frekanslarının uyarılmas,Uygulamalar ,Hardy-Weinberg Kanunu-Cinsiyetle ilişkili genler ,Gen Frekansındaki Değişikliklere Neden Olan Faktörler,Mustasyon,Mutasyon ve Seleksiyonun Ortak Etkisi,Akrabalı Yetiştirme, Akrabalı Yetiştirme Sistemleri; Akrabalı Yetiştirme Katsayısı ve Ebeveynlik Katsayısı,Uygulama,Values and Mean,Varyans,Kalıtsallık,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3) Genlerin frekansının değişimini bilir. 14, 6, 9E
1) Gen ve genotiplerin frekanslarını bilecek14, 6, 9E
2) Hardy_Weinberg Dengesini bilir14, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Random Mating Populations Ders kitaplarında ilgili bölümler
2Hardy-Weinberg KanunuDers kitaplarında ilgili bölümler
3Baskınlık meydana geldiğinde genlerin ve genotiplerin Frekanslarının uyarılmasDers kitaplarında ilgili bölümler
4Uygulamalar Ders kitaplarında ilgili bölümler
5Hardy-Weinberg Kanunu-Cinsiyetle ilişkili genler Ders kitaplarında ilgili bölümler
6Gen Frekansındaki Değişikliklere Neden Olan FaktörlerDers kitaplarında ilgili bölümler
7MustasyonDers kitaplarında ilgili bölümler
8Mutasyon ve Seleksiyonun Ortak EtkisiDers kitaplarında ilgili bölümler
9Akrabalı Yetiştirme, Akrabalı Yetiştirme Sistemleri; Akrabalı Yetiştirme Katsayısı ve Ebeveynlik KatsayısıDers kitaplarında ilgili bölümler
10UygulamaDers kitaplarında ilgili bölümler
11Values and MeanDers kitaplarında ilgili bölümler
12VaryansDers kitaplarında ilgili bölümler
13KalıtsallıkDers kitaplarında ilgili bölümler
14Genel TekrarDers kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1. Myers R. H. And Milton J. S., 1991, A First Course in The Theory of Linear Statistical Models, PWS- KENT Publishing Company, Boston, U.S.A 2. Graybill, F. A.1976 An Introduction to Linear Statistical Models, Boston , Duxbury. 3. Dobson A. J. , 2002, An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman and Hall Press Company,Newyork, U.S.A. 4.Searle S. R., 1971,Linear Models, John Wiley&Sons, Inc. Newyork,U.S.A. 5. Statistical Methods in Genetic Epidemiology By Duncan C. Thomas. ISBN 0-19-515939-X, Oxford University Press, New York, New York 

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENETİK EPİDEMİYOLOJİ & İSTATİSTİKSEL METOTLAR-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, bir popülasyonun genetik yapısı hakkında bilgi vermektir; akrabalı yetiştirme; akrabalı yetiştirmenin etkisi; genetik araçlar ve varyanslar ve kalıtsallık.
Dersin İçeriğiBu ders; Random Mating Populations ,Hardy-Weinberg Kanunu,Baskınlık meydana geldiğinde genlerin ve genotiplerin Frekanslarının uyarılmas,Uygulamalar ,Hardy-Weinberg Kanunu-Cinsiyetle ilişkili genler ,Gen Frekansındaki Değişikliklere Neden Olan Faktörler,Mustasyon,Mutasyon ve Seleksiyonun Ortak Etkisi,Akrabalı Yetiştirme, Akrabalı Yetiştirme Sistemleri; Akrabalı Yetiştirme Katsayısı ve Ebeveynlik Katsayısı,Uygulama,Values and Mean,Varyans,Kalıtsallık,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3) Genlerin frekansının değişimini bilir. 14, 6, 9E
1) Gen ve genotiplerin frekanslarını bilecek14, 6, 9E
2) Hardy_Weinberg Dengesini bilir14, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Random Mating Populations Ders kitaplarında ilgili bölümler
2Hardy-Weinberg KanunuDers kitaplarında ilgili bölümler
3Baskınlık meydana geldiğinde genlerin ve genotiplerin Frekanslarının uyarılmasDers kitaplarında ilgili bölümler
4Uygulamalar Ders kitaplarında ilgili bölümler
5Hardy-Weinberg Kanunu-Cinsiyetle ilişkili genler Ders kitaplarında ilgili bölümler
6Gen Frekansındaki Değişikliklere Neden Olan FaktörlerDers kitaplarında ilgili bölümler
7MustasyonDers kitaplarında ilgili bölümler
8Mutasyon ve Seleksiyonun Ortak EtkisiDers kitaplarında ilgili bölümler
9Akrabalı Yetiştirme, Akrabalı Yetiştirme Sistemleri; Akrabalı Yetiştirme Katsayısı ve Ebeveynlik KatsayısıDers kitaplarında ilgili bölümler
10UygulamaDers kitaplarında ilgili bölümler
11Values and MeanDers kitaplarında ilgili bölümler
12VaryansDers kitaplarında ilgili bölümler
13KalıtsallıkDers kitaplarında ilgili bölümler
14Genel TekrarDers kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1. Myers R. H. And Milton J. S., 1991, A First Course in The Theory of Linear Statistical Models, PWS- KENT Publishing Company, Boston, U.S.A 2. Graybill, F. A.1976 An Introduction to Linear Statistical Models, Boston , Duxbury. 3. Dobson A. J. , 2002, An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman and Hall Press Company,Newyork, U.S.A. 4.Searle S. R., 1971,Linear Models, John Wiley&Sons, Inc. Newyork,U.S.A. 5. Statistical Methods in Genetic Epidemiology By Duncan C. Thomas. ISBN 0-19-515939-X, Oxford University Press, New York, New York 

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22