Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ BİLİMLERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK
Dersin YardımcılarıProf. Dr. AbdULBARİ BENER
Dersin AmacıSağlık alanında kullanılan makine öğrenmesi tekniklerini uygulayabilmek ve değerlendirebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Veri Bilimine ve Makine Öğrenmesine Giriş ve Temel Kavramlar,Makine Öğrenmesi ,Verinin keşfi ve görselleştirme,Değişken seçimi ve veri dönüştürme,Kümeleme Yöntemleri,Kümele Algoritmaları Uygulamaları ,Sınıflama Yöntemleri-Karar Ağaçları,Karar Ağacı Algoritmaları Uygulamaları ,Sınıflama Algoritmaları ,İstifleme Öğrenme Yöntemleri ,İstifleme Öğrenme Teknikleri Yöntemleri Uygulama ,Birliktelik Kuralları ,Öğrenci Sunumları ,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2) Yaygın makine öğrenmesi yöntemlerini uygulayabilecektir. 12, 14, 6, 9E
1) Veri madenciliği ile ilgili temel kavram ve süreçleri açıklayabilecek ve özümseyecektir. 12, 14, 6, 9A, E
4) Makine Öğrenmesi yöntemlerini bir paket programda uygulayabilecektir. 14, 16, 2, 6, 9E
3 ) Sağlık alanında var olan problemlere uygun makine öğrenmesi yöntemini uygulayabilecektir. 12, 14, 2, 6E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Veri Bilimine ve Makine Öğrenmesine Giriş ve Temel KavramlarDers kitaplarında ilgili bölümler
2Makine Öğrenmesi Ders kitaplarında ilgili bölümler
3Verinin keşfi ve görselleştirmeDers kitaplarında ilgili bölümler
4Değişken seçimi ve veri dönüştürmeDers kitaplarında ilgili bölümler
5Kümeleme YöntemleriDers kitaplarında ilgili bölümler
6Kümele Algoritmaları Uygulamaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
7Sınıflama Yöntemleri-Karar AğaçlarıDers kitaplarında ilgili bölümler
8Karar Ağacı Algoritmaları Uygulamaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Sınıflama Algoritmaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
10İstifleme Öğrenme Yöntemleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
11İstifleme Öğrenme Teknikleri Yöntemleri Uygulama Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Birliktelik Kuralları Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Öğrenci Sunumları Ders Notları
14Öğrenci SunumlarıDers Notları
Kaynak
Veri Madenciliği Teori Uygulama ve Felsefesi, Dr. İlker KÖSE (2015) Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği, Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU Veri Madenciliği Yöntemleri, Dr. Yalçın ÖZKAN Han Jiawei and Kamber Micheline (2006), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publisher San Francisco - Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Addison Wesley, (2005)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ BİLİMLERİ VE MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK
Dersin YardımcılarıProf. Dr. AbdULBARİ BENER
Dersin AmacıSağlık alanında kullanılan makine öğrenmesi tekniklerini uygulayabilmek ve değerlendirebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Veri Bilimine ve Makine Öğrenmesine Giriş ve Temel Kavramlar,Makine Öğrenmesi ,Verinin keşfi ve görselleştirme,Değişken seçimi ve veri dönüştürme,Kümeleme Yöntemleri,Kümele Algoritmaları Uygulamaları ,Sınıflama Yöntemleri-Karar Ağaçları,Karar Ağacı Algoritmaları Uygulamaları ,Sınıflama Algoritmaları ,İstifleme Öğrenme Yöntemleri ,İstifleme Öğrenme Teknikleri Yöntemleri Uygulama ,Birliktelik Kuralları ,Öğrenci Sunumları ,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2) Yaygın makine öğrenmesi yöntemlerini uygulayabilecektir. 12, 14, 6, 9E
1) Veri madenciliği ile ilgili temel kavram ve süreçleri açıklayabilecek ve özümseyecektir. 12, 14, 6, 9A, E
4) Makine Öğrenmesi yöntemlerini bir paket programda uygulayabilecektir. 14, 16, 2, 6, 9E
3 ) Sağlık alanında var olan problemlere uygun makine öğrenmesi yöntemini uygulayabilecektir. 12, 14, 2, 6E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Veri Bilimine ve Makine Öğrenmesine Giriş ve Temel KavramlarDers kitaplarında ilgili bölümler
2Makine Öğrenmesi Ders kitaplarında ilgili bölümler
3Verinin keşfi ve görselleştirmeDers kitaplarında ilgili bölümler
4Değişken seçimi ve veri dönüştürmeDers kitaplarında ilgili bölümler
5Kümeleme YöntemleriDers kitaplarında ilgili bölümler
6Kümele Algoritmaları Uygulamaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
7Sınıflama Yöntemleri-Karar AğaçlarıDers kitaplarında ilgili bölümler
8Karar Ağacı Algoritmaları Uygulamaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Sınıflama Algoritmaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
10İstifleme Öğrenme Yöntemleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
11İstifleme Öğrenme Teknikleri Yöntemleri Uygulama Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Birliktelik Kuralları Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Öğrenci Sunumları Ders Notları
14Öğrenci SunumlarıDers Notları
Kaynak
Veri Madenciliği Teori Uygulama ve Felsefesi, Dr. İlker KÖSE (2015) Kavram ve Algoritmalarıyla Temel Veri Madenciliği, Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU Veri Madenciliği Yöntemleri, Dr. Yalçın ÖZKAN Han Jiawei and Kamber Micheline (2006), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publisher San Francisco - Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Addison Wesley, (2005)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22