Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EPİDEMİYOLOJİ VE SAYISAL YÖNTEMLERE GİRİŞ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEpidemiyoloji, farklı insan popülasyonlarında sağlık ve hastalığın dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesi ve hastalık sonuçlarını iyileştirmek için yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu nedenle epidemiyoloji halk sağlığının temel bilimidir. Bu ders, halk sağlığının tüm alanlarındaki öğrencilere halk sağlığı epidemiyolojisinin arka planı, temel ilke ve yöntemlerini tanıtmak için tasarlanmıştır. Ayrıca sağlık ve hastalığın etiyolojisi ve dağılımı ile ilişkili biyolojik, davranışsal, sosyokültürel ve çevresel faktörleri tartışacağız. Bu derste kapsanan konular şunlardır: epidemiyolojinin temel ilkeleri; hastalık sıklığı ölçümleri; epidemiyolojik çalışma tasarımları: deneysel ve gözlemsel; ön yargı; kafa karıştırıcı; salgın araştırmaları; - 2 - tarama; nedensellik; epidemiyolojik araştırmalarda etik sorunlar. Ek olarak, öğrenciler yayınlanmış epidemiyolojik çalışmalardan sağlık bilgilerini okuma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Disipline Özgü Yetkinlikler: İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini anlamak ve sağlık sorunlarının kontrolüne uygulamak. Konsantrasyona Özgü Yetkinlikler: Epidemiyoloji,Hangi kronik, bulaşıcı ve dejeneratif hastalıkların popülasyonlar içinde ve arasında en fazla morbiditeye katkıda bulunduğunu belirleyin.,Popülasyonlar içinde ve genelinde en yaygın bulaşıcı, kronik ve dejeneratif hastalıklardan kaynaklanan ölüm eğilimlerini tanımlayın.,Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesi,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.,Popülasyonlar içindeki ve arasındaki morbidite ve mortalite eğilimlerinin bireysel, sosyal/bağlamsal ve yapısal belirleyicilerini içeren hastalıkların belirleyicilerini tanımlanır,Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesi,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-2,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-3,İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini ve sağlık sorunlarının kontrolü,Seçimlerin toplum yönetimi, eşitlik, sosyal adalet ve hesap verebilirlik üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, halk sağlığı kararlarında ima edilen etik seçimleri, değerleri ve profesyonel uygulamaları ,Bilgi teknolojileri veya medya kanalları aracılığıyla kişisel olarak farklı kitlelere bilgi toplanması,Öğrenci Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Halk sağlığı alanında epidemiyolojinin rolünü açıklamak10, 12, 14, 16, 9A, E
2. Tanımlanmış popülasyonlarda ve genelinde sağlık sorunlarını tanımlar ve ölçmek için kullanılan epidemiyolojik önlemleri tanımlar ve hesaplar.12, 14, 16, 6, 9A, E
3. Bir popülasyonun sağlık durumunu inceler ve her birinin güçlü yanlarını ve sınırlamalarını değerlendirebilmek için kullanılan epidemiyolojik çalışma tasarımlarını tanımlar.14, 16, 6, 9A, E
4. Epidemiyolojik çalışmalarda yanlılık ve kafa karıştırıcı etkileri tanımlar ve açıklar.12, 14, 16, 6, 9A, E
5. Sağlıkta tarama testi kavramlarını bilir ve kullanır. 14, 3, 9A, E
6. Nedensel ilişkiler kurmak için gereken epidemiyolojik kriterleri anlar ve uygular.10, 12, 14, 9A, E
7. Epidemiyolojik ve diğer bilimsel araştırmaların yürütülmesinde temel etik konuları anlar ve uygular10, 14, 6, 9A, E
8. Tıbbi veya halk sağlığı literatüründeki epidemiyolojik çalışmaları eleştirel bir şekilde okur ve değerlendirir.10, 12, 14, 16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Disipline Özgü Yetkinlikler: İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini anlamak ve sağlık sorunlarının kontrolüne uygulamak. Konsantrasyona Özgü Yetkinlikler: EpidemiyolojiDers kitaplarında ilgili bölümler
2Hangi kronik, bulaşıcı ve dejeneratif hastalıkların popülasyonlar içinde ve arasında en fazla morbiditeye katkıda bulunduğunu belirleyin.Ders kitaplarında ilgili bölümler
3Popülasyonlar içinde ve genelinde en yaygın bulaşıcı, kronik ve dejeneratif hastalıklardan kaynaklanan ölüm eğilimlerini tanımlayın.Ders kitaplarında ilgili bölümler
4Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesiDers kitaplarında ilgili bölümler
5Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.Ders kitaplarında ilgili bölümler
6Popülasyonlar içindeki ve arasındaki morbidite ve mortalite eğilimlerinin bireysel, sosyal/bağlamsal ve yapısal belirleyicilerini içeren hastalıkların belirleyicilerini tanımlanırDers kitaplarında ilgili bölümler
7Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesiDers kitaplarında ilgili bölümler
8Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
10Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-3Ders kitaplarında ilgili bölümler
11İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini ve sağlık sorunlarının kontrolüDers kitaplarında ilgili bölümler
12Seçimlerin toplum yönetimi, eşitlik, sosyal adalet ve hesap verebilirlik üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, halk sağlığı kararlarında ima edilen etik seçimleri, değerleri ve profesyonel uygulamaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Bilgi teknolojileri veya medya kanalları aracılığıyla kişisel olarak farklı kitlelere bilgi toplanmasıDers kitaplarında ilgili bölümler
14Öğrenci Sunumları Ders kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1. 1. Aschengrau A & Seage GR. Essentials of Epidemiology in Public Health. 3 rd Edition (2014). 2.Elliott P, Cuzick J, English D, Stern R. Geographical and Environmental Epidemiology: Methods for Small-Area Studies. New York: Oxford University Press, 1993. 3.Elwood J M. Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials, 2nd ed. Oxford, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1998. 4. Beaglehole, R. Bonita, R., Kjellstrom, T. Basic Epidemiology ,World Health Organization, 2007 5. Brownson, R.C., Petitti, D.B.Applied Epidemiology, 2nd ed. Oxford University Press, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EPİDEMİYOLOJİ VE SAYISAL YÖNTEMLERE GİRİŞ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEpidemiyoloji, farklı insan popülasyonlarında sağlık ve hastalığın dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesi ve hastalık sonuçlarını iyileştirmek için yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu nedenle epidemiyoloji halk sağlığının temel bilimidir. Bu ders, halk sağlığının tüm alanlarındaki öğrencilere halk sağlığı epidemiyolojisinin arka planı, temel ilke ve yöntemlerini tanıtmak için tasarlanmıştır. Ayrıca sağlık ve hastalığın etiyolojisi ve dağılımı ile ilişkili biyolojik, davranışsal, sosyokültürel ve çevresel faktörleri tartışacağız. Bu derste kapsanan konular şunlardır: epidemiyolojinin temel ilkeleri; hastalık sıklığı ölçümleri; epidemiyolojik çalışma tasarımları: deneysel ve gözlemsel; ön yargı; kafa karıştırıcı; salgın araştırmaları; - 2 - tarama; nedensellik; epidemiyolojik araştırmalarda etik sorunlar. Ek olarak, öğrenciler yayınlanmış epidemiyolojik çalışmalardan sağlık bilgilerini okuma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; Disipline Özgü Yetkinlikler: İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini anlamak ve sağlık sorunlarının kontrolüne uygulamak. Konsantrasyona Özgü Yetkinlikler: Epidemiyoloji,Hangi kronik, bulaşıcı ve dejeneratif hastalıkların popülasyonlar içinde ve arasında en fazla morbiditeye katkıda bulunduğunu belirleyin.,Popülasyonlar içinde ve genelinde en yaygın bulaşıcı, kronik ve dejeneratif hastalıklardan kaynaklanan ölüm eğilimlerini tanımlayın.,Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesi,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.,Popülasyonlar içindeki ve arasındaki morbidite ve mortalite eğilimlerinin bireysel, sosyal/bağlamsal ve yapısal belirleyicilerini içeren hastalıkların belirleyicilerini tanımlanır,Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesi,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-2,Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-3,İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini ve sağlık sorunlarının kontrolü,Seçimlerin toplum yönetimi, eşitlik, sosyal adalet ve hesap verebilirlik üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, halk sağlığı kararlarında ima edilen etik seçimleri, değerleri ve profesyonel uygulamaları ,Bilgi teknolojileri veya medya kanalları aracılığıyla kişisel olarak farklı kitlelere bilgi toplanması,Öğrenci Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Halk sağlığı alanında epidemiyolojinin rolünü açıklamak10, 12, 14, 16, 9A, E
2. Tanımlanmış popülasyonlarda ve genelinde sağlık sorunlarını tanımlar ve ölçmek için kullanılan epidemiyolojik önlemleri tanımlar ve hesaplar.12, 14, 16, 6, 9A, E
3. Bir popülasyonun sağlık durumunu inceler ve her birinin güçlü yanlarını ve sınırlamalarını değerlendirebilmek için kullanılan epidemiyolojik çalışma tasarımlarını tanımlar.14, 16, 6, 9A, E
4. Epidemiyolojik çalışmalarda yanlılık ve kafa karıştırıcı etkileri tanımlar ve açıklar.12, 14, 16, 6, 9A, E
5. Sağlıkta tarama testi kavramlarını bilir ve kullanır. 14, 3, 9A, E
6. Nedensel ilişkiler kurmak için gereken epidemiyolojik kriterleri anlar ve uygular.10, 12, 14, 9A, E
7. Epidemiyolojik ve diğer bilimsel araştırmaların yürütülmesinde temel etik konuları anlar ve uygular10, 14, 6, 9A, E
8. Tıbbi veya halk sağlığı literatüründeki epidemiyolojik çalışmaları eleştirel bir şekilde okur ve değerlendirir.10, 12, 14, 16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Disipline Özgü Yetkinlikler: İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini anlamak ve sağlık sorunlarının kontrolüne uygulamak. Konsantrasyona Özgü Yetkinlikler: EpidemiyolojiDers kitaplarında ilgili bölümler
2Hangi kronik, bulaşıcı ve dejeneratif hastalıkların popülasyonlar içinde ve arasında en fazla morbiditeye katkıda bulunduğunu belirleyin.Ders kitaplarında ilgili bölümler
3Popülasyonlar içinde ve genelinde en yaygın bulaşıcı, kronik ve dejeneratif hastalıklardan kaynaklanan ölüm eğilimlerini tanımlayın.Ders kitaplarında ilgili bölümler
4Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesiDers kitaplarında ilgili bölümler
5Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.Ders kitaplarında ilgili bölümler
6Popülasyonlar içindeki ve arasındaki morbidite ve mortalite eğilimlerinin bireysel, sosyal/bağlamsal ve yapısal belirleyicilerini içeren hastalıkların belirleyicilerini tanımlanırDers kitaplarında ilgili bölümler
7Morbidite (örn. yaygınlık, insidans), mortalite (örn. ölüm oranları vb.) ve ilişki ölçümlerinin (örn. risk oranı, oran oranı, olasılık oranı vb.) temel ölçütlerini hesaplamak için uygun analitik yöntemleri belirlenmesiDers kitaplarında ilgili bölümler
8Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırmalar.Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
10Halk sağlığındaki sorunları ele alma, analiz etme ve çözmede istatistiksel akıl yürütme ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak; sağlık hizmeti; ve biyomedikal, klinik ve nüfus temelli araştırma-3Ders kitaplarında ilgili bölümler
11İnsan popülasyonlarındaki hastalık ve yaralanma modellerini ve sağlık sorunlarının kontrolüDers kitaplarında ilgili bölümler
12Seçimlerin toplum yönetimi, eşitlik, sosyal adalet ve hesap verebilirlik üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, halk sağlığı kararlarında ima edilen etik seçimleri, değerleri ve profesyonel uygulamaları Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Bilgi teknolojileri veya medya kanalları aracılığıyla kişisel olarak farklı kitlelere bilgi toplanmasıDers kitaplarında ilgili bölümler
14Öğrenci Sunumları Ders kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1. 1. Aschengrau A & Seage GR. Essentials of Epidemiology in Public Health. 3 rd Edition (2014). 2.Elliott P, Cuzick J, English D, Stern R. Geographical and Environmental Epidemiology: Methods for Small-Area Studies. New York: Oxford University Press, 1993. 3.Elwood J M. Critical Appraisal of Epidemiological Studies and Clinical Trials, 2nd ed. Oxford, New York, Melbourne: Oxford University Press, 1998. 4. Beaglehole, R. Bonita, R., Kjellstrom, T. Basic Epidemiology ,World Health Organization, 2007 5. Brownson, R.C., Petitti, D.B.Applied Epidemiology, 2nd ed. Oxford University Press, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22