Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI TIP-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGünlük tıbbi uygulamalar ve kararlar sırasında, en son güncel bilgiler ışığında, hasta beklentileri ve uzman tecrübeleri ile uyumlu bilimsel kanıtları bulabilmek ve kullanabilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Kanıta Dayalı Tıp: Veri, Enformasyon, Bilgi ve Kanıt kavramları,Kanıt Üretme: Gözlemsel Araştırmalar,Kanıt Üretme: Deneysel Araştırmalar,Kanıt Bulma: Uluslararası Veri ve Bilgi Kaynakları,Sistematik Derlemeler,Meta-analizler,Risk Hesapları,Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer Hesapları,Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer Hesapları-2,Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalar,Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalar-2,Bilimsel Makale Analizi,Makale Sunumları-1,Makale sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4-Kanıta-Dayalı Tıbbın Basamakları bilir ve uygular. 16, 4, 9A, E
1-Aşağıdaki kavramların anlamını öğrenmiş olacaktır: 1.1-Tıpta kanıt kavramı ve Kanıta-Dayalı Tıp 1.2-Sistematik Derlemeler ve Meta-Analizler 1.3-Risk Kavramı ve Analizleri 1.4-Geçerlilik, Duyarlılık, Seçicilik 10, 4, 6, 9A, E
2-Kanıta-Dayalı Tıp ilkeleri: 2.1-Kanıt hiyerarşisi 2.2-Araştırma metodolojisi 10, 12, 14, 6, 9E
3- Kanıta-Dayalı Tıp Bileşenleri10, 12, 14, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kanıta Dayalı Tıp: Veri, Enformasyon, Bilgi ve Kanıt kavramlarıDers kitaplarında ilgili bölümler
2Kanıt Üretme: Gözlemsel AraştırmalarDers kitaplarında ilgili bölümler
3Kanıt Üretme: Deneysel AraştırmalarDers kitaplarında ilgili bölümler
4Kanıt Bulma: Uluslararası Veri ve Bilgi KaynaklarıDers kitaplarında ilgili bölümler
5Sistematik DerlemelerDers kitaplarında ilgili bölümler
6Meta-analizlerDers kitaplarında ilgili bölümler
7Risk HesaplarıDers kitaplarında ilgili bölümler
8Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer HesaplarıDers kitaplarında ilgili bölümler
9Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer Hesapları-2Related chapters in textbooks
10Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalarDers kitaplarında ilgili bölümler
11Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalar-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Bilimsel Makale AnaliziDers Notları
13Makale Sunumları-1Ders Notları
14Makale sunumları Ders Notları
Kaynak
1-Prasad K. Fundamentals of Evidence-Based Medicine. 2nd edition. Springer, India, 2013. 2. Evidence-Based Medicine - 4th Edition - Elsevier Straus Paul Glasziou W. Scott Richardson R. Brian Haynes https://www.elsevier.com › Books 3 Dec 2010 - Evidence-Based Medicine - 3-Goldstein NE, Morrison RS. Evidence-Based Practice of Palliative Medicine. Elsevier Saunders, 2013. 4-Mayer D. Essentials evidence-based medicine. 2nd edition, Cambridge University Press, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KANITA DAYALI TIP-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGünlük tıbbi uygulamalar ve kararlar sırasında, en son güncel bilgiler ışığında, hasta beklentileri ve uzman tecrübeleri ile uyumlu bilimsel kanıtları bulabilmek ve kullanabilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Kanıta Dayalı Tıp: Veri, Enformasyon, Bilgi ve Kanıt kavramları,Kanıt Üretme: Gözlemsel Araştırmalar,Kanıt Üretme: Deneysel Araştırmalar,Kanıt Bulma: Uluslararası Veri ve Bilgi Kaynakları,Sistematik Derlemeler,Meta-analizler,Risk Hesapları,Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer Hesapları,Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer Hesapları-2,Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalar,Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalar-2,Bilimsel Makale Analizi,Makale Sunumları-1,Makale sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4-Kanıta-Dayalı Tıbbın Basamakları bilir ve uygular. 16, 4, 9A, E
1-Aşağıdaki kavramların anlamını öğrenmiş olacaktır: 1.1-Tıpta kanıt kavramı ve Kanıta-Dayalı Tıp 1.2-Sistematik Derlemeler ve Meta-Analizler 1.3-Risk Kavramı ve Analizleri 1.4-Geçerlilik, Duyarlılık, Seçicilik 10, 4, 6, 9A, E
2-Kanıta-Dayalı Tıp ilkeleri: 2.1-Kanıt hiyerarşisi 2.2-Araştırma metodolojisi 10, 12, 14, 6, 9E
3- Kanıta-Dayalı Tıp Bileşenleri10, 12, 14, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kanıta Dayalı Tıp: Veri, Enformasyon, Bilgi ve Kanıt kavramlarıDers kitaplarında ilgili bölümler
2Kanıt Üretme: Gözlemsel AraştırmalarDers kitaplarında ilgili bölümler
3Kanıt Üretme: Deneysel AraştırmalarDers kitaplarında ilgili bölümler
4Kanıt Bulma: Uluslararası Veri ve Bilgi KaynaklarıDers kitaplarında ilgili bölümler
5Sistematik DerlemelerDers kitaplarında ilgili bölümler
6Meta-analizlerDers kitaplarında ilgili bölümler
7Risk HesaplarıDers kitaplarında ilgili bölümler
8Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer HesaplarıDers kitaplarında ilgili bölümler
9Duyarlılık, Seçicilik, Prediktif Değer Hesapları-2Related chapters in textbooks
10Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalarDers kitaplarında ilgili bölümler
11Geçerlilik, Güvenilirlik, Araştırmalarda yapılan hatalar-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Bilimsel Makale AnaliziDers Notları
13Makale Sunumları-1Ders Notları
14Makale sunumları Ders Notları
Kaynak
1-Prasad K. Fundamentals of Evidence-Based Medicine. 2nd edition. Springer, India, 2013. 2. Evidence-Based Medicine - 4th Edition - Elsevier Straus Paul Glasziou W. Scott Richardson R. Brian Haynes https://www.elsevier.com › Books 3 Dec 2010 - Evidence-Based Medicine - 3-Goldstein NE, Morrison RS. Evidence-Based Practice of Palliative Medicine. Elsevier Saunders, 2013. 4-Mayer D. Essentials evidence-based medicine. 2nd edition, Cambridge University Press, 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22