Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAna kütleyi temsil eden bir örneklem seçilerek ana kütle parametrelerinin (ortalama, ortanca, varyans) orijinal yöntemlerle tahmini ve bu tahminlerin ortalama karelerinin çeşitli yöntemlerle elde edilmesi. Bilgisayar tabanlı tahmin yönetemlerinin varyanslarının karşılaştırılaması
Dersin İçeriğiBu ders; Oran Tahmincileri,Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin Yöntemleri,Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin Yöntemleri-2,Zincir Oran Tahmincileri,Küme Örnekleme,Tabakalı Rastgele Örneklemede Oran Tahmin Edicileri,İstatistik paket program uygulaması-1,İstatistik paket program uygulaması-2,İstatistik paket program uygulaması-3,Bilimsel Araştırma Makale Analizi,Bilimsel Araştırma Makale Analizi-2,Makale sunumları,Makale Sunumları ,Makale Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2- Tahminlerin ortalama kare hatasını hesaplar. 12, 14, 9E
1-Araştırma yapmak için ihtiyaç duyulan çeşitli örnekleme yöntemleriyle seçilen örneklemden özgün tahminde bulunur. 12, 14, 16, 6, 9A, E
3-Tahminleri karşılaştırır 12, 14, 9A, E
4-İstatistik ile ilgili çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilgisayara dayalı varyans elde etme yöntemlerini öğrenir.12, 14, 16, 3, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oran TahmincileriDers kitaplarında ilgili bölümler
2Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin YöntemleriDers kitaplarında ilgili bölümler
3Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin Yöntemleri-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
4Zincir Oran TahmincileriDers kitaplarında ilgili bölümler
5Küme ÖrneklemeDers kitaplarında ilgili bölümler
6Tabakalı Rastgele Örneklemede Oran Tahmin EdicileriDers kitaplarında ilgili bölümler
7İstatistik paket program uygulaması-1Ders kitaplarında ilgili bölümler
8İstatistik paket program uygulaması-2Ders notları
9İstatistik paket program uygulaması-3Ders Notları
10Bilimsel Araştırma Makale AnaliziDers notları
11Bilimsel Araştırma Makale Analizi-2Ders Notları
12Makale sunumlarıDers notları
13Makale Sunumları Ders notları
14Makale Sunumları Ders notları
Kaynak
1. Çıngı,H. (2009). Örnekleme Kuramı. Üçüncü Baskı. Bizim Büro Basımevi, Ankara, Türkiye. 2. Cochran, W.G.,(1977). Sampling Techniques. Third Ed. John Wiley and Sons. USA 3. Çıngı H.; Kadılar, C., (2009), Advences in Sampling Theory-Ratio Method of Estimation., Bentham Science Publishers, eISBN: 978-1-60805-012-3.e-book. 4. Wolter, KM (1985), Introduction to Variance Estimation, Springer-Verlag.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRNEKLEM YÖNTEMLERİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAna kütleyi temsil eden bir örneklem seçilerek ana kütle parametrelerinin (ortalama, ortanca, varyans) orijinal yöntemlerle tahmini ve bu tahminlerin ortalama karelerinin çeşitli yöntemlerle elde edilmesi. Bilgisayar tabanlı tahmin yönetemlerinin varyanslarının karşılaştırılaması
Dersin İçeriğiBu ders; Oran Tahmincileri,Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin Yöntemleri,Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin Yöntemleri-2,Zincir Oran Tahmincileri,Küme Örnekleme,Tabakalı Rastgele Örneklemede Oran Tahmin Edicileri,İstatistik paket program uygulaması-1,İstatistik paket program uygulaması-2,İstatistik paket program uygulaması-3,Bilimsel Araştırma Makale Analizi,Bilimsel Araştırma Makale Analizi-2,Makale sunumları,Makale Sunumları ,Makale Sunumları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2- Tahminlerin ortalama kare hatasını hesaplar. 12, 14, 9E
1-Araştırma yapmak için ihtiyaç duyulan çeşitli örnekleme yöntemleriyle seçilen örneklemden özgün tahminde bulunur. 12, 14, 16, 6, 9A, E
3-Tahminleri karşılaştırır 12, 14, 9A, E
4-İstatistik ile ilgili çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilgisayara dayalı varyans elde etme yöntemlerini öğrenir.12, 14, 16, 3, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oran TahmincileriDers kitaplarında ilgili bölümler
2Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin YöntemleriDers kitaplarında ilgili bölümler
3Karmaşık Örnekleme Şemalarında Çeşitli Varyans Tahmin Yöntemleri-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
4Zincir Oran TahmincileriDers kitaplarında ilgili bölümler
5Küme ÖrneklemeDers kitaplarında ilgili bölümler
6Tabakalı Rastgele Örneklemede Oran Tahmin EdicileriDers kitaplarında ilgili bölümler
7İstatistik paket program uygulaması-1Ders kitaplarında ilgili bölümler
8İstatistik paket program uygulaması-2Ders notları
9İstatistik paket program uygulaması-3Ders Notları
10Bilimsel Araştırma Makale AnaliziDers notları
11Bilimsel Araştırma Makale Analizi-2Ders Notları
12Makale sunumlarıDers notları
13Makale Sunumları Ders notları
14Makale Sunumları Ders notları
Kaynak
1. Çıngı,H. (2009). Örnekleme Kuramı. Üçüncü Baskı. Bizim Büro Basımevi, Ankara, Türkiye. 2. Cochran, W.G.,(1977). Sampling Techniques. Third Ed. John Wiley and Sons. USA 3. Çıngı H.; Kadılar, C., (2009), Advences in Sampling Theory-Ratio Method of Estimation., Bentham Science Publishers, eISBN: 978-1-60805-012-3.e-book. 4. Wolter, KM (1985), Introduction to Variance Estimation, Springer-Verlag.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22