Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VARYANS ANALİZİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVaryans analizi tekniklerinin öğretilmesi, paket programların kullanılması ve sonuçların değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Varyans analizinde kullanılan temel kavramlar,Varyans analizinde kullanılan istatistiksel varsayımlar,Parametrelerin tahmin edilmesi ve parametreler için güven aralıklarının oluşturulması,ANOVA tablosunun oluşturulması,İkili ve Çoklu karşılaştırmalar,Bilgisayar paket programları uygulama ,İki Yönlü Varyans Analizi ,İki Yönlü Varyans Analizi Paket Programında Uygulama ,Varyans Analizinde Kayıp Veriler,İç içe tasarımlar-2 aşamalı ve 3 aşamalı,Faktöriyel tasarımlar,Araştırma Tasarımları ve ANOVA,Paket Programlar Uygulama ,Paket programlar ile ANOVA uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2-Varyans analizini istatistiksel paket programlarda kullanarak sonuçları yorumlar. 12, 14, 6, 9A, E
1-Varyans analizi ile ilgili temel kavramları bilir ve araştırmalarda kullanabilir.12, 14, 6, 9A, E
3- Varyans analizini istatistiksel paket programlarda kullanarak sonuçları yorumlar. 14, 16, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Varyans analizinde kullanılan temel kavramlarDers kitabında ilgili bölüm
2Varyans analizinde kullanılan istatistiksel varsayımlarDers kitabında ilgili bölüm
3Parametrelerin tahmin edilmesi ve parametreler için güven aralıklarının oluşturulmasıDers kitabında ilgili bölüm
4ANOVA tablosunun oluşturulmasıDers kitabında ilgili bölüm
5İkili ve Çoklu karşılaştırmalarDers kitabında ilgili bölüm
6Bilgisayar paket programları uygulama Ders Notları
7İki Yönlü Varyans Analizi Ders kitabında ilgili bölüm
8İki Yönlü Varyans Analizi Paket Programında Uygulama Ders Notları
9Varyans Analizinde Kayıp VerilerDers kitabında ilgili bölüm
10İç içe tasarımlar-2 aşamalı ve 3 aşamalıDers kitabında ilgili bölüm
11Faktöriyel tasarımlarDers kitabında ilgili bölüm
12Araştırma Tasarımları ve ANOVADers kitabında ilgili bölüm
13Paket Programlar Uygulama Ders Notları
14Paket programlar ile ANOVA uygulamalarıDers Notları
Kaynak
Christensen, Ronald. Analysis of variance, design, and regression: Linear modeling for unbalanced data, Second Edition, Chapman and Hall/CRC, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VARYANS ANALİZİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVaryans analizi tekniklerinin öğretilmesi, paket programların kullanılması ve sonuçların değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Varyans analizinde kullanılan temel kavramlar,Varyans analizinde kullanılan istatistiksel varsayımlar,Parametrelerin tahmin edilmesi ve parametreler için güven aralıklarının oluşturulması,ANOVA tablosunun oluşturulması,İkili ve Çoklu karşılaştırmalar,Bilgisayar paket programları uygulama ,İki Yönlü Varyans Analizi ,İki Yönlü Varyans Analizi Paket Programında Uygulama ,Varyans Analizinde Kayıp Veriler,İç içe tasarımlar-2 aşamalı ve 3 aşamalı,Faktöriyel tasarımlar,Araştırma Tasarımları ve ANOVA,Paket Programlar Uygulama ,Paket programlar ile ANOVA uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2-Varyans analizini istatistiksel paket programlarda kullanarak sonuçları yorumlar. 12, 14, 6, 9A, E
1-Varyans analizi ile ilgili temel kavramları bilir ve araştırmalarda kullanabilir.12, 14, 6, 9A, E
3- Varyans analizini istatistiksel paket programlarda kullanarak sonuçları yorumlar. 14, 16, 6, 9E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Varyans analizinde kullanılan temel kavramlarDers kitabında ilgili bölüm
2Varyans analizinde kullanılan istatistiksel varsayımlarDers kitabında ilgili bölüm
3Parametrelerin tahmin edilmesi ve parametreler için güven aralıklarının oluşturulmasıDers kitabında ilgili bölüm
4ANOVA tablosunun oluşturulmasıDers kitabında ilgili bölüm
5İkili ve Çoklu karşılaştırmalarDers kitabında ilgili bölüm
6Bilgisayar paket programları uygulama Ders Notları
7İki Yönlü Varyans Analizi Ders kitabında ilgili bölüm
8İki Yönlü Varyans Analizi Paket Programında Uygulama Ders Notları
9Varyans Analizinde Kayıp VerilerDers kitabında ilgili bölüm
10İç içe tasarımlar-2 aşamalı ve 3 aşamalıDers kitabında ilgili bölüm
11Faktöriyel tasarımlarDers kitabında ilgili bölüm
12Araştırma Tasarımları ve ANOVADers kitabında ilgili bölüm
13Paket Programlar Uygulama Ders Notları
14Paket programlar ile ANOVA uygulamalarıDers Notları
Kaynak
Christensen, Ronald. Analysis of variance, design, and regression: Linear modeling for unbalanced data, Second Edition, Chapman and Hall/CRC, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22