Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ3+0310
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSosyal ve klinik araştırma yöntemleri incelenecek ve uygulamalar uygun veri seti verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık araştırmalarına ve araştırma etiğine giriş.,Tanımlayıcı-Gözlemsel Araştırmalar,Gözlemsel-Çözümleyici Araştırmalar ,Deneysel Araştırmalar ,Tam Deneysel Araştırmalar ,Nitel Araştırmalar Tasarımları ,Araştırmanın planlanması ve araştırma sorusunun belirlenmesi ,Örnekleme Yöntemleri ,Rastgeleleştirme,Paralel Araştırma Tasarımı ,Çapraz Araştırma tasarımı ve Biyoeşdeğerlilik ,Sıralı test araştırma tasarımı,Grup sıralı test araştırma tasarımı ,Sağlık Araştırmalarında Etik ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5-Araştırma etik ilkelerini bilir ve uygular. 1, 14, 15, 2C
1-Sağlık alanında kullanılan temel araştırma tasarımlarını bilir ve uygular. 1, 10, 11, 14, 15, 2, 3, 4A, B, C
2-Örnekleme yöntemlerini bilir ve uygular. 1, 14, 15, 2, 4A, C
3- Bir bilimsel araştırmanın örneklem sayısını hesaplayabilir. 1, 14, 15, 2, 4C
4-İleri Araştırma tasarımları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygular. 1, 11, 12, 14, 15, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık araştırmalarına ve araştırma etiğine giriş.Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
2Tanımlayıcı-Gözlemsel AraştırmalarDers Kitaplarında ilgili başlıklar
3Gözlemsel-Çözümleyici Araştırmalar Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
4Deneysel Araştırmalar Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
5Tam Deneysel Araştırmalar Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
6Nitel Araştırmalar Tasarımları Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
7Araştırmanın planlanması ve araştırma sorusunun belirlenmesi Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
8Örnekleme Yöntemleri Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
9RastgeleleştirmeDers Kitaplarında ilgili başlıklar
10Paralel Araştırma Tasarımı Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
11Çapraz Araştırma tasarımı ve Biyoeşdeğerlilik Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
12Sıralı test araştırma tasarımıDers Kitaplarında ilgili başlıklar
13Grup sıralı test araştırma tasarımı Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
14Sağlık Araştırmalarında Etik Ders Kitaplarında ilgili başlıklar
Kaynak
1) Cohran, W.G. (1977) Sampling Techniques, New York; Wiley. 2)Chow,S.C, Shao,J.,Wang,H. (2003) Sample size calculations in clinical research, Marcel Dekker.Inc. 3) Çıngı,H., ( 1994 ). Sampling ,Hacettepe üniv.Yayınları 4) Thompson, S.K. (2002) Sampling, New York; Wiley. 5) Singh S., (2003) Advanced Sampling Theory with Applications, Kluwer Academic pub. 6) Jennison C.& Turnbull B.W (2002) Group sequential methods with applications to Clinical Trials

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu