Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OMİK VE UYGULAMALARI 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Kişiselleştirilmiş Tıb
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Cüneyd PARLAYAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Cüneyd PARLAYAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kursun temel amaci: Omik nedir? ve hangi alanlarda uygulamalari vardir? Sorularina cevap arayan ve guncel omik kullanim alanlarini incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Omiks e genel bakış,Biyoenformatik-1,Biyoenformatik-2,Besin genomiksi,Toksikoloji araştırmalarında öne çıkan omiks yöntemleri ve biyomedikal uygulamaları,Omiks e dayalı ilaç buluşu ve geliştirmesi-1,Ara sınav tekrarı,Omiks e dayalı ilaç buluşu ve geliştirmesi-2 ,Yüksek Verimli Omiks: Otomatik Yüksek Verimli Uygulama yöntemleri ve Sistem Biyolojisinde Çözümleri,Kanser Biyomarker ve Hedefli Antikanser İlaçları keşifinde Omik Yaklaşımları ,Hastalığa Özel Terapötik Stratejinin Geliştirilmesinde Farmakogenomikler,Kardiyak Kanalopatiler: Genomik ve Proteomik Uygulamaları Tanı ve Terapi,Terapötikler için Moleküler Uygulamalara Doğru MikroRNA İfade Profillemede Son Gelişmeler,Biyolojik Sistemlerde Moleküller Arası Etkileşimi,Omiklerde Gelecek Perspektifi: Sağlık Optimizasyonuna doğru,Final tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Omik teknolojisinin tanımı ve farklı alanlardaki uygulamaları 14, 2, 22, 3 C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Omiks e genel bakış
2 Biyoenformatik-1
3 Biyoenformatik-2
4 Besin genomiksi
5 Toksikoloji araştırmalarında öne çıkan omiks yöntemleri ve biyomedikal uygulamaları
6 Omiks e dayalı ilaç buluşu ve geliştirmesi-1
7 Ara sınav tekrarı
8 Omiks e dayalı ilaç buluşu ve geliştirmesi-2
9 Yüksek Verimli Omiks: Otomatik Yüksek Verimli Uygulama yöntemleri ve Sistem Biyolojisinde Çözümleri
10 Kanser Biyomarker ve Hedefli Antikanser İlaçları keşifinde Omik Yaklaşımları
11 Hastalığa Özel Terapötik Stratejinin Geliştirilmesinde Farmakogenomikler
12 Kardiyak Kanalopatiler: Genomik ve Proteomik Uygulamaları Tanı ve Terapi
13 Terapötikler için Moleküler Uygulamalara Doğru MikroRNA İfade Profillemede Son Gelişmeler
14 Biyolojik Sistemlerde Moleküller Arası Etkileşimi
15 Omiklerde Gelecek Perspektifi: Sağlık Optimizasyonuna doğru
16 Final tekrarı
Kaynaklar
Bildirilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
X
0
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
X
0
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
X
0
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
X
0
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
X
0
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
X
0
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
X
0
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
0
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
X
0
Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 16 3 48
Rehberli Problem Çözme 16 3 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu