Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoinformatik Doktora Programının amacı mezunlarının bu alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip, özgün bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebılecek bireyler olması hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), YDS/YÖKDİL veya TOEFL

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin minimum 240 AKTS toplayarak, gerekli tüm teknik dersleri, seminerö Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersi ile yeterlik sınavı tez önerisi ve doktora tezi ve savunmasını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD1139410 DOKTORA SEMİNER İngilizce - 4
BMBD1169510 İŞARET İŞLEME İÇİN SİNİR AĞLARI İngilizce 3 8
BMBD1169550 ÖZEL KONULAR İngilizce 3 8
BMBD1150790 PROTEZ, REH. VE YARDIMCI CİHAZLARIN TASARIMI İngilizce 3+2 8
BMBD1112757 TEDAVİ AMAÇLI MEDİKAL CİHAZLAR İngilizce 3 8
BMBD1169520 BMB İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA I İngilizce - 16
BMBD1150780 İLERİ MALZEME KARAKTERİZASYONU İngilizce 3 8
BMBD1154480 NANOİLAÇLAR VE NANOMALZEMELER İngilizce 3 8
BMBD1150670 PROTEİN : YAPI VE FONKSİYON İLİŞKİSİNDE İLERİ KONULAR İngilizce 3 8
BMBD1110537 MÜHENDİSLER İÇİN BİYOLOJİ İngilizce 3 8
BMBD1139150 HESAPLAMALI SİNİRBİLİM İngilizce 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD1210547 VERİ MADENCİLİĞİ İngilizce 3 8
BMBD1212052 HESAPLAMALI BİYOFİZİK İngilizce 3 8
BMBD1210546 İLERİ BİYOMEDİKAL OPTİK İngilizce 3 8
BMBD1269540 BMB İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA II İngilizce - 16
BMBD1250630 BİYOSENSÖRLER : KONSEPT VE STRATEJİLER İngilizce 3 8
BMBD1210545 MEDİKAL ELEKTRONİK VE ENSTRÜMANTASYON İngilizce 3 8
BMBD1256290 BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MAKROMOLEKÜLER TASARIMLAR İngilizce 3 8
BMBD1210548 BİYOİSTATİSTİK İngilizce 3 8
BMBD1210553 İNSAN FİZYOLOJİSİ İngilizce 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD2132150 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD2232150 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD3132160 TEZ İngilizce - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD3232160 TEZ İngilizce - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD4132160 TEZ İngilizce - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BMBD4232160 TEZ İngilizce - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Öğrenme Yetkinliği

Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Alana Özgü Yetkinlik

Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.

İstihdam Olanakları

Alanında uluslararası düzeyde başarıya sahip öğretim üyelerinden eğitim alma ve beraber araştırma çalışmaları yürütme imkânına sahip olacak olan mezunlarımız, büyük sanayi şirketleri, IT teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri, devlet kurumları ve benzer kuruluşların bünyesinde istihdam edilebileceklerdir. Doktor unvanına sahip mezunlarımız, akademik çalışmalarına doktora sonrası araştırmacı veya öğretim üyesi olarak devam edebilecekleri gibi, özel sektörde faaliyet göstermeyi de tercih edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar doktora sonrası araştırma programlarına başvurabilir veya akademik pozisyon bulabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ders ve Tez çalışmalarını başarı ile tamamlama

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN MAKROMOLEKÜLER TASARIMLAR 0120002400
BİYOSENSÖRLER : KONSEPT VE STRATEJİLER 5555213431
DOKTORA SEMİNER 0330000550
HESAPLAMALI SİNİRBİLİM 5555545455
İŞARET İŞLEME İÇİN SİNİR AĞLARI 5555545555
MÜHENDİSLER İÇİN BİYOLOJİ 5444233443
NANOİLAÇLAR VE NANOMALZEMELER 2142001431
ÖZEL KONULAR 4443333343
PROTEİN : YAPI VE FONKSİYON İLİŞKİSİNDE İLERİ KONULAR 3345234443
PROTEZ, REH. VE YARDIMCI CİHAZLARIN TASARIMI 5555435545
TEDAVİ AMAÇLI MEDİKAL CİHAZLAR 5555555555
İlişkili ders sayısı / 11/2139414639282636474231
İlişki ağırlığı4344333443

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu