Ana içeriğe atla

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik Doktora

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik doktora programı öncelikle biyomedikal, bilgisayar, elektrik-eletronik, mekatronik, makine ve malzeme mühendisliği gibi bölümlerin yani sıra matematik, kimya ve moleküler biyoloji ve genetik gibi doğa bilimleri programlarından lisans derecesi olan mezunları kabul etmektedir.

Program ülkemizde birçok üniversitemizde bulunan klasik Biyomedikal mühendisliğine ilaveten, bilgisayar, algılayıcı (sensor), eyleyici (actuator), mobil cihazlar gibi birçok fiziksel sistemlerin ağ ortamında bağlantısı (siber sistemleri) ve bunun gerektirdiği güvenlik gibi birçok araştırma alanını ihtiva etmektedir. Sunulan program sinyal ve görüntü işleme, medikal cihazlar ve görüntüleme, sensör teknolojileri, akıllı malzemeler, nanobiyoteknoloji, ilaç taşıma sitemleri, biyouyumlu implant malzemelerinin sentezi ve geliştirilmesi, doku mühendisliği, ortopedik cihaz ve implant modellenmesi, biyomekanik, biyooptik, bilgi teknolojileri, yüksek hacimli veri (big data), bio-informatik, kişiselleştirilmiş tip, hesaplamalı biyoloji, hesaplamalı sinirbilim gibi ülkemiz ve dünyada öncelikli olarak belirlenmiş alanları ve bunlarla ilgili dersleri ihtiva etmektedir. Seçmeli derslerle öğrencinin kendi ilgi alanındaki bilgisini genişletmesi ve derinleştirmesi sağlanmaktadır.

Doktora programının ders sürecinde danışman gözetimi altında öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçimine gitmekte ve araştırma konuları için gerekli olan bilimsel altyapı hazırlamaktadırlar. Ders sürecinden sonra tez süreci başlamaktadır. Tez sürecinin başlangıç safhasında öğrenciler literatür taraması yaparak araştıracakları konuları incelemektedirler. En geç IV. yarıyıl sonuna kadar yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler, tez önerilerini sunarak, başarılı olmaları halinde resmi olarak danışman gözetimi altında tezlerine başlayabilmektedir. Tez aşamasındaki doktora öğrencisi yılda iki kez tezi ile ilgili gelişmeleri tez izleme jürisi ile paylaşır. Tezini tamamlayan öğrenci, tezini bir jüri önünde savunarak başarılı olması halinde doktor unvanı alır. Ayrıca yapacakları uygulamalarla, laboratuvar çalışmalarıyla, ders içi ve dışı projelerle, interaktif grup çalışmalarıyla derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri birleştirerek çok yönlü düşünce yetisi kazanmakta ve düşündüklerini uygulamaya aktararak proje hazırlığı yapabilmekte, iletişim, bilişim yetenekleri ile özgür, eleştirel bir bakış açısı kazanabilmektedirler.

Ekleme Tarihi: 06/06/2022 - 10:31Son Güncelleme Tarihi: 06/06/2022 - 10:32