Ana içeriğe atla

Öğrenci İşlemleri / Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Uzaktan öğretim programlarında verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Üniversitemiz senatosunca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile sınavlara ek olarak sözlü sınav, uygulama, proje ve tez gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.

 

Ara Sınavlar

Ara sınavlar, genellikle gözetimsiz elektronik ortamda gerçekleştirilir. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Bazı programların sınavları belirlenen gün ve saatte yapılmaktadır. Bu sınavlar “Sabit Zamanlı” sınavlar olarak adlandırılır. Sabit zamanlı sınavlar dışındaki tüm sınavlar, sınav haftasında hafta boyunca 24 saat açıktır. Sınavlara günün herhangi bir saatinde girilebilir.

 

Genel Sınavlar ve Bütünleme Sınavları

Genel sınavlar üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleşir. Genel sınavlar genellikle çoktan seçmeli olarak yapılır. Ancak önceden ilan edilmesi koşuluyla merkezi sınav yerine veya ona ek olarak sözlü sınav, uygulama, proje ve tez gibi ölçme yöntemleri kullanılabilir. Genel Sınavlara cep telefonu ile kesinlikle girilmez.

Bütünleme sınavları aynı usullere tabi olarak genel sınav yerine geçen sınavlardır.

 

Ders başarı notu

Ders başarı notu, ara sınavı notunun (veya sınavları ortalamasının) % 20’si ve genel sınav notunun % 80’inin toplamından oluşur. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için Önlisans ve Lisans programlarında genel sınavdan en az 50 alması, başarı notunun en az 60, Yüksek Lisans programlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir.

 

İtirazlar

Sınav sorularına yapılan itirazlar; sınav haftasını takip eden 5(beş) iş günü içinde (son gün saat 17.00’ye kadar) UZEM sekreterliği tarafından alınır. Bu tarihten sonraki itirazlar kabul edilmez.
Sınavların sonuçlarına maddi hata nedeniyle itirazlar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5(beş) iş günü içinde ilgili dersin bağlı olduğu fakülte sekreterliğine dilekçe verilerek yapılır.

Ekleme Tarihi: 16/08/2022 - 13:35Son Güncelleme Tarihi: 16/08/2022 - 13:49