Geri
AKADEMİK

Sınav Komisyon Başkanlığı tarafından duyurulan sınav tarihleri, Kurumsal İnternet Sayfalarında duyurular yapılır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dersi veren/Ders Koordinatörü, elemanı/öğretim üyesi sınav açılması konusunda bilgilendirerek yönlendirme yapılmasını sağlar. Sınav öncesi ve sonrasında MUZEM paneli üzerinden sınavın hazır duruma getirilmesini, sınavın kesintisiz devam etmesini, sınav sonrası teknik sorunlar sebebi ile sınavı tamamlayamayan öğrencilerin, tebliğ edilen mazeret ve itiraz tarihleri süreci içerisinde, sınavlarını tamamlamalarını sağlar

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar