Ana içeriğe atla

Türkiye sağlık sektörü evrensel misyonu olan ülke insanının sağlık statüsünde koruma, iyileşme ve gelişme sağlamanın yanısıra, çağdaş bir ülke olmanın gereği olarak, insanını sağlık harcamalarının yaratacağı finansal yüke karşı koruyabilmeyi ve sektörden beklentilerine cevap verebilmeyi de hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda, sektörde özellikle sağlık hizmeti sunumu ve finansmanı açısından birçok önemli değişiklik yaşanmaktadır.

Bu değişiklikler neticesinde Türkiye’de artık sadece sağlık sektöründe yaşanılan mevcut sorunlara çözüm önerileri geliştirecek yöneticilere değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirecek liderlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, sağlık yöneticiliği kariyer planlamasında gelecek vadeden meslekler arasında yer almıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi sağlık yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, sektörde duyulan profesyonel sağlık yöneticisi ihtiyacının karşılamasına katkıda bulunabilecek özellikleri ile 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında açılmıştır.

Sağlık sektörünün yönetimi global olarak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Bu durum, gerek sektör genelinde makro düzeyde gerekse hizmet sunucular düzeyinde alınan veya alınmak istenilen yönetsel kararların bilimsel bulgular ile desteklenmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi sağlık yönetimi doktora programı çeşitli düzeylerdeki sağlık yöneticileri ve politika belirleyiciler açısından önemli soruların bilimsel olarak cevaplandırılmasına katkıda bulunabilecek özellikleri ile 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında açılmıştır.

Sağlık Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi (Tezsiz-Uzaktan Öğretim) Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi Doktora Programı

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:54