Ana içeriğe atla

İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmekte, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmayı görev kabul etmektedir. Kurulduğu günden itibaren sağlık alanında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde başarılı çalışmalara imza atmış lider bir kurum olan üniversitemizin bu alanda sahip olduğu tecrübe ve birikimin, sağlık sistemleri ve politikalarına dair çalışmalar ortaya koymak için değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerin birikimlerinden faydalanılarak sağlıkla ilgili konularda katkı sağlayacak, kanıta dayalı politikalar üretecek, sağlık yöneticilerine ve karar vericilere yol göstermesi amacıyla İMÜ Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 21.02.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunarak kurulmuştur.

AMAÇLAR

Merkez bünyesinde,
• Yerel ve küresel sağlık politikalarının analizi,
• Sürdürülebilir ve toplum beklentilerine duyarlı sağlık sistemi tasarımı
• Sistem değerlendirme raporları hazırlanması,
• Sağlık alanında hukuki yapı analizi ve hukuki düzenlemelere aktif katkı verilmesi
• Sağlık süreç ve sistemlerinin modellenmesi ve benzetimi,
• Sağlıkta teknoloji ve yenilik yönetimi
• Sağlık alanında durum tespiti için araştırmalar yürütülmesi,
• Sağlık diplomasisi, sağlık turizmi, sistem ihracı konularında çalışmalar yapılması
• Lisansüstü eğitimin desteklenmesi,
• Sağlıkta uzman ve araştırmacı yetiştirilmesi, multidisipliner çalışmaların teşvik edilmesi
• Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştaylar, basılı, görsel , elektronik yayınlar aracılığıyla bilginin yayılması
• Eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi amaçlanmaktadır.

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:32Son Güncelleme Tarihi: 21/08/2023 - 12:38