Geri
AKADEMİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

29.08.2013

(29 Ağustos 2013 – 12 Eylül 2013)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusund..

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olmak,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına da tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (CD olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

Doçentler için,
Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (CD olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru Dilekçesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; YÖK formatlı Özgeçmiş (CD olarak), Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 (iki) adet fotoğraf, Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Belgesi, KPDS, ÜDS veya YDS Sonuç Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesini teslim edeceklerdir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Göz Hastalıkları

 

 

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

1

 

1

Tıbbi Patoloji

 

 

1

Üroloji

 

 

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

 

 

1

İç Hastalıkları

 

 

1

Nükleer Tıp

 

 

1

Diş Hekimliği Fakültesi

 

 

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

 

 

Hukuk Fakültesi

 

 

 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

 

 

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

1

İrtibat Adresi: Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul
Hukuk Fakültesi Yardımcı Doçentlik Başvuru adresi: Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44 – 0(212) 453 48 00 - (0216) 6815100