Ana içeriğe atla

2023 -2024 Bahar Dönemi Ders Seçimi

10.02.2024

Üniversitemiz ön lisans ve lisans öğrencileri  bahar dönemi ders seçim işlemlerini 10 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında MEBİS’den yapacaklardır.

 • 2023-2024 güz döneminde kayıt donduran öğrencilerin ders seçimi yapmak ve eğitime başlamak için ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • İsmi değişen programlarda kayıtlı olan mevcut öğrencilerin ders seçimlerini;  “BAŞKA BÖLÜM DERSLERİ” sekmesinde yer alan yeni isimli programdan yapması gerekmektedir.  

  Daha önceden alınarak başarısız olunan derslerin ise “BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER” sekmesinden seçilmesi gerekmektedir.

 • Öğrenim ücreti borcunun bulunması durumunda ders seçim sayfası açılmayacağından Öğrenci Muhasebesi Birimine başvurulması gerekmektedir.
 • İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı sonucuna göre birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin ders seçim işlemleri için ücret farkını ödemeleri gerekmektedir. Ücret farkının ödenmemesi durumunda ders seçim sayfası açılmayacaktır.

İletişim ve bilgi için : [email protected]

Bahar Dönemi Ders Alma - Dersten Çekilme işlemleri  19 -  23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

  MEBİS sistemine kullanıcı adı ve şifre girilerek ulaşabilir. Sisteme girişte herhangi bir hata ile karşılaşılması durumunda [email protected] adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

  MEBİS kullanım kılavuzunda örnek ders seçim işlemleri görsel olarak anlatılmaktadır.

  Ders seçim işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için ilgili fakülte/yüksekokulu/meslek yüksekokulu duyurular takip edilmeli ve ilgili akademik birim ile iletişime geçilmelidir.

  DERS SEÇİM İŞLEMLERİ   

  Ders seçim sayfasında, aşağıdaki başlıklar altında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Fakülte / Yüksekokul  / Meslek Yüksekokulu programlarında okutulacak dersler ile başarısızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilerin tekrar almak zorunda olduğu dersler listelenmiştir.

  • Zorunlu Dersler
  • Programa Bağlı Seçmeli Dersler
  • Ortak Zorunlu Dersler
  • Başarısız Olduğunuz Dersler
  • Alttan / Üstten Dersler
  • Başka Bölüm Dersleri
  • İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler

   

  ZORUNLU DERSLER

  Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerindeki kurul dersleri ve staj uygulamaları da bu kapsamdadır.

   

  PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER

  Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir

  • Programa Bağlı Seçmeli Derslerden kontenjan belirlenmiş olanlara, belirlenen kontenjan sayısına göre öğrenci yerleştirilecektir. Bu derslerin seçiminde kontenjanlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

   

  ORTAK ZORUNLU DERSLER

  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili,  yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği ortak zorunlu derslerdir.

  • Birinci sınıf öğrencilerinin Ortak Zorunlu Dersleri seçmesi gerekmektedir.

   

  • Yabancı uyruklu öğrenciler haricinde  eğitim dili İngilizce olan lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler Türk Dili  ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini BAŞKA BÖLÜM DERSİ  sekmesinde yer alan ve eğitim dili Türkçe olan bölümlerden seçebilirler.(Dersin hangi bölümden seçilebileceği konusunda bilgi için ise ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ile iletişime geçilmelidir.)

   

  İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER

  Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

   

  • Daha önce alınarak başarılı olunan İsteğe Bağlı Seçmeli Ders tekrar seçilmemelidir.

   

  • İsteğe Bağlı Seçmeli Ders alacak olan öğrencilerin “İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler” sekmesinde yer alan derslerden seçim yapmaları gerekmektedir.

   

  İsteğe Bağlı Seçmeli Dersten Başarısız Olan Öğrencilerin;

  ***Öncelikle başarısız oldukları ilgili dersin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde  açılıp açılmadığını “İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER sekmesinden kontrol  etmeleri gerekmektedir.

   

  İlgili dersin açılmış olması durumunda;

   

  • BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER sekmesinden başarısız olunan dersin seçilmesi gerekmektedir.

   

  İlgili dersin açılmamış olması durumunda ise;

   

   • İlk olarak “BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ DERSLER sekmesinden kalan dersin seçilmesi,
   • Sonrasında İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERS sekmesinden de yeni dersin seçilmesi gerekmektedir.

  Üniversitemizin Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Programlarına kayıtlı öğrenciler, başka bir Yükseköğretim kurumundan veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış olduğu derslerin transferi için başvurabilirler.

  Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay/dikey geçiş yoluyla kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime dilekçeyle başvurmaları gerekir.

  Öğrencilerin başvuru dilekçesine, transferini istediği derslerin daha önceden öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini, teorik ve uygulama saat dağılımlarını gösterir kredileri/AKTS kredileri ile notlarını gösterir not durum belgesini (transkript) eklemeleri gerekir.

  Ders transfer işlemleri, dersin güncel içeriği esas alınarak tercihen akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma tarihine kadar sonuçlandırılır. Ders transfer başvurusu ilgili program/bölüm/anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilerek ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır.


  Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler hazırlık sınıfını tamamlayarak kendi programlarında eğitime başladıktan sonra ders transfer başvurularını yapabilirler.


  Öğrenci değişim programlarına katılan veya yatay / dikey geçiş yoluyla Üniversitemize gelen öğrencilerin eşdeğer sayılarak transferi yapılacak derslerinin, teorik ve pratik saat dağılımı ile toplam kredisinin/AKTS kredinin tamamen aynı olması gerekmez. Eşdeğer sayılarak transferi yapılacak dersin içeriğinin %75 oranında benzer olması yeterlidir.


  Yaz Okulu veya diğer yükseköğretim kurumlarından alınarak başarılı olunan ve transferi talep edilen dersin içeriğinin ve AKTS kredisinin en az %75’ini karşılıyor olması gereklidir.


  2547 Sayılı Kanunun 5 (ı) derslerinin içerikleri Üniversitelere göre değişmediği için, bu derslerin transferinde içerik ve kredi uyumuna bakılmaz.


  *Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik ve onaysız belgelerle yapılan başvurular kabul edilmez.

   

  Ders seçimi ve muafiyet işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için ;

  • Fakülte / Yüksekokul  / Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanacak duyuruları takip edebilir,
  • İlgili Dekanlık/Müdürlük ve danışman öğretim elemanı ile mail yoluyla iletişime geçilebilir.


  İstanbul Medipol Üniversitesi Dışından Alınan Derslerin Kredi-Not transferlerinde Eşdeğerliliklere İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

  ➢ Başarılı olunan dersin not yükseltmek amacıyla tekrar seçilmesi durumunda öğrenci mutlaka danışman öğretim elemanına bilgi vermelidir.
  ➢ Daha önceden transfer işlemi yapılarak, transkripte işlenen ders/dersler yeniden seçilememektedir.
  ➢ Seçilen derslerin ders alma formunda olup olmadığını kontrol edilmelidir.
  ➢ Bu işlemler tamamlandıktan sonra Kayıt İşlemini Tamamla butonu tıklanarak Ders Alma Formu’ nun danışman öğretim elemanı tarafından onaylaması sağlanmalıdır.
  ➢ Danışman Öğretim Üyelerince onaylanmamış ders alma işlemleri geçerli olmayacağından
  kayıt onayı alınması için danışmanlarla iletişime geçilmelidir.
  ➢ Öğrenciler, ders seçimi yapmadan derslere, uygulamalara, stajlara devam edemez, sınavlara katılamaz.

  2023 -2024 bahar dönemi İsteğe bağlı seçmeli ders programı için TIKLAYINIZ.

  Son Güncelleme Tarihi: 10/02/2024 - 10:23