Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

27.02.2018

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI
27 Şubat – 13 Mart 2018

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör*

Doçent*

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Genel Cerrahi

 

1

 

Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

İç Hastalıkları

 

1

 

Hematoloji Uzmanı Olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

 

1

 

Makro İktisat Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

1

 

 

Üretim Yönetimi Bilimi Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

1

 

 

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

1

 

 

 

 
 
* Başvuruların Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir.

Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;
Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş ,Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans (Noter onaylı) Belgesi,Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi , Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş ,Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans (Noter onaylı) Belgesi,Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi , Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) takım dosya halinde veya 4 (dört) adet cd veya flash bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT
• Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
• YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz.
• Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

İrtibat-Başvuru Adresi:
Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları
Rektörlük
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44