Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

11.08.2014

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Okutm..

Duyuru Başlama

11/08/2014

Sınav Tarihi

28/08/2014

Son Başvuru

25/08/2014

Sonuç Açıklama

29/08/2014

Ön Değerlendirme

27/08/2014

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

22276

Rektörlük

1

Okutman

Fakültelerin İngilizce Eğitimi/ İngiliz Dili Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en 3 yıl ders verme deneyime sahip olmak

22275

Rektörlük

1

Okutman

Fakültelerin İngilizce Eğitimi/İngiliz Dili ve Eğitimi veya İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en 5 yıl ders verme deneyime sahip olmak

22242

Rektörlük

1

Okutman

Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim kurumlarında en 5 yıl ders verme deneyime sahip olmak

 

Aranan Koşullar

 • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi
 • YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • Lisans Diploması
 • ALES sonuç belgesi
 • YDS,KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • Tecrübe belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü
Atatürk Bulvarı No: 27 Unkapanı Fatih İstanbul

adresine gönderilecektir