Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili danışmanlık ve rehberlik görevi yürütmek amacıyla 2019 yılında Genel Sekreterliğe bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Ofisi kurularak çalışmalarına devam etmektedir. 

İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ofisi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili belgelerin hazırlanması, güncel tutulması ve kültür olarak benimsenmesine katkı sunmaktadır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında Üniversitemiz Kavacık Kuzey, Kavacık Güney ve Haliç yerleşkeleri ile Çamlıca, Pendik, Sefaköy, Esenler, Vatan, Unkapanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri yürütülen tüm İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık personeli tarafından yürütülerek Ofis tarafından çalışmaların koordinasyonu ve takibi sağlanmaktadır. 

Temel Görevler

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen çerçeveler dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ve uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun sağlanması. 

 • İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin İSG Profesyonelleri (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı) çalışmalarının koordinasyonu.

 • İstanbul Medipol Üniversitesi akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin staj ve mesleki uygulamaları öncesi zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin planlanması. 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve çalışmalarının koordinasyonu. 

 • Risk değerlendirme analizlerinin yapılması konusunda koordinasyon. 

 • Acil durum eylem planlarının yapılması konusunda koordinasyon. 

 • İş kazası ve meslek hastalıklarının ilgili birimlere iletilmesi. 

 • Kök neden analizi yapılması konusunda koordinasyon. 

 • Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına yönelik verilerin oluşturulması.  

 • Kurum içi saha turu planlanması ve koordinasyonu. 

 • Uzmanlık gerektiren eğitimlerin (İlkyardımcı, yüksekte çalışma, vb.)  Planlanması ve koordinasyonu.  

 • Acil durum tatbikatlarının planlanması ve koordinasyonu. 

Ekleme Tarihi: 05/09/2022 - 10:22Son Güncelleme Tarihi: 15/12/2023 - 15:06