Ana içeriğe atla

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Azami Süresi Dolan Öğrencilerin Ek Sınav Programı

16.11.2022

Azami Süresi Dolan Öğrenciler için Ek Sınav Hakkı ile İlgili Duyuru ve Sınav Takvimi

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c madde kapsamında azami süresi dolan meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanacak ek sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Son sınıf öğrencilerine, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programından mezun olabilmek için başarısız oldukları tüm derslerden İKİ EK SINAV hakkı verilmiştir.
 AZAMİ SÜRE SONU EK SINAVLARA KATILABİLME ŞARTLARI

Tüm öğrenciler için 2015 yılı esas olup bu tarihten itibaren programın azami süresi dikkate alınarak Ek Sınav hakkını elde etmiş olmak.
  EK SINAVLAR SONUNDA; 

Başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl,
Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
Ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız kez girme hakkı tanınır ve sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
Azami süre sonu ek sınavlar sonrasında başarısız ders sayısını beşe indiremeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
Azami süre sonu ek sınavlara girecek öğrencilerden staj / mesleki eğitim yapmayanlar talep etmeleri halinde bir seferliğe mahsus olmak üzere staj / mesleki eğitim yapabileceklerdir.
SINAV TAKVİMİ

EK SINAV BAŞVURU TARİHİ    : 17-23 KASIM 2022
SINAV TAKVİMİNİN İLANI        : 28 KASIM  2022
SINAV TARİHLERİ                    : 30 KASIM,1 ve 2 ARALIK 2022

 Başvurular Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz Sekreterliğine şahsen yapılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 16/12/2022 - 15:45