Ana içeriğe atla

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Güz Dönemi Ara Sınav Mazeret Sınavı

16.11.2022

12.11.2022-20.11.2022 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen/Gerçekleştirilecek Olan Ara Sınavlara Mazereti Sebebiyle Giremeyen/Giremeyecek Öğrencilerin İzlemeleri Gereken Adımlar…

 ➢ Mazeret sınavı başvuruları 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında, Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen (elden) yapılacaktır. Bu tarih aralığı dışında mazeret beyan eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

➢ Sınav çakışması ve Sağlık raporu sebebiyle sınavlara katılım gösteremeyen öğrencilerin belgelerini eksiksiz teslim ettiklerinde mazeret sınavı başvuruları kabul edilecektir. 

➢ Sınav şekli Ödev/Proje olan derslere mazeret sınavı yapılmayacaktır. 

➢ Sağlık mazereti sebebiyle mazeret sınavı talebinde bulunacak öğrencilerin, sağlık raporunun düzenleme tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde Fakültemiz Dekanlığına mazeret sınavı başvuru formu ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 ➢ Sınav çakışması sebebiyle mazeret sınavı talebinde bulunacak öğrencilerin, sınav takviminin duyurulduğu tarihten itibaren, sınavların çakıştığına dair Mebis ekran görüntüsünü 3 iş günü içerisinde Yüksekokulumuz Müdürlüğüne mazeret sınavı başvuru formu ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

➢ Mazeret sınavları 10-17 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak olup, Sınav takvimi daha sonra ayrıca ilan edilecektir.

Mazeret Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız