Ana içeriğe atla

Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikcigil’in “Sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve yeşil ekonomik dönüşüm ekseninde Avrupa Yeşil Mutabakatı” başlıklı yazısı TIMREPORT’da yayınlandı!

24.01.2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak amacıyla sürdürülebilir dış ticaret hacminde artış sağlamak, iş birliği yapılan ticari partner ülkeler ile ikili ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, bu hedef doğrultusunda yapılacak etkinliklerde özel sektör ve kamu arasında köprü görevi görmekte ve bu doğrultuda yayınladığı çeşitli raporlar ile güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktadır.

TIMREPORT’un 6 Şubat 2023 tarihli Sürdürülebilir İhracata Uluslararası Destek raporunda alanında uzman birçok isim, ihracatı ve ihracat kanallarını etkileyecek gündemleri kaleme aldı. Bu kapsamda Yavuz Tiftikçigil; “Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), sadece iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları yapan salt çevre sorunu merkezli bir strateji olarak ele alınmamalıdır. AYM; yeni bir büyüme stratejisi, enerji politikaları, tarım, gıda güvenliği, sürdürülebilir kalkınma ve sağlık politikaları gibi unsurları kapsamaktadır” cümleleri ile AYM’nin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri bir arada bulundurduğunu vurguladı.

Raporu incelemek için lütfen tıklayınız;

Son Güncelleme Tarihi: 20/02/2023 - 10:36