Ana içeriğe atla

Bahar Dönemi Eğitimine Dair Senato Kararı

31.03.2023

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.03.2023 tarihli duyurusuna istinaden Üniversitemiz Senatosunun 31/03/2023 tarihli toplantısı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Halihazırda yüz yüze eğitim verilen sınıflarda yüz yüze yoklamalı eğitimin devamına ve bu bölüm/program/sınıflardaki öğrencilerin sınavlarının ilgili kurullarca belirlenen tarihlerde yüz yüze yapılmasına,

2. Bahar döneminde online olarak eğitimini sürdüren sınıflarda ise eğitimin yoklama alınmaksızın yüz yüze yapılmasına ve derslerin çevrim içi olarak izlenebilmesine, bu gruptaki ara sınavların 17.04.2023-30.04.2023 tarihleri arasında şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi yapılmasına karar verilmiştir.

3. Sınavlar ile ilgili ayrıntılar Sınav Komisyonu ve ilgili akademik birimce ilan edilecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 10/04/2023 - 12:41