Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK, Öğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor ve olimpiyat oyunlarını, spor felsefesi ve olimpizm kavramlarına haiz olarak algılamak, spor kültürüne güçlü bir zemin oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Tanışma, Ders İzlencesinin Tanıtılması,Spor Nedir? Olimpizm Nedir?,Olimpiyat Oyunlarının Tarihçesi,Olimpik Hareket – Olimpik Antlaşma,Antik Yunanda Oyunlar ,Modern Olimpiyatlar,Paralimpik Oyunlar ve Engelli Sporları,Olimpizm ve Olimpiyat Oyunlarının Spora Etkisi,Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 1 ,Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 2,IOC Yapısı ve Kültürel Aktiviteleri,IOC ve UNDP İşbirlikleri,Olimpiyat Oyunları, Spor ve Siyaset,Olimpiyat Oyunları, Spor ve Ekonomi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor ve olimpizm kavramlarını ve tanımlarını açıklayabilecektir. A
1.1.Olimpiyat oyunlarının tarihçesini ve kökenlerini açıklar.
1.2.Olimpik hareketin ve olimpik antlaşmanın ne olduğunu bilir.
1.3.Antik Yunan'da oyunların nasıl başladığını anlar.
1.4.Modern Olimpiyatların başlangıcını ve gelişimini anlar.
1.5.Paralimpik oyunlar ve engelli sporlarını tanır.
1.6.Olimpizmin spor ve topluma etkilerini anlar.
1.7.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yapısını ve kültürel aktivitelerini bilir.
1.8.IOC'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliklerini anlar.
1.9.Olimpiyat oyunlarının spor, siyaset ve ekonomiyle ilişkilerini açıklar.
2.Sporun ve olimpizmin felsefesini ve önemini anlayabilecektir. A
2.1.Olimpiyatların tarihsel ve kültürel bağlamını kavrar.
2.2.Olimpik hareketin ideallerini ve amaçlarını anlar.
2.3.Olimpiyatların uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve etkilerini kavrar.
3.Spor felsefesi ve olimpizm uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir. H
3.1.Olimpizm ve spor felsefesi prensiplerini günlük yaşamda uygular.
3.2.Olimpiyatların tarihini ve değerlerini tartışır ve analiz eder.
3.3.Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve işbirlikleri hakkında projeler ve sunumlar yapar.
4.Spor felsefesi ve Olimpizm alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Olimpizm ve spor felsefesi konularını analiz eder ve eleştirir.
4.2.Olimpiyatların toplumsal ve kültürel etkilerini analiz eder.
5.1.Olimpizm ve spor felsefesine yönelik eleştirel düşünce geliştirir.
5.2.Olimpiyat oyunlarının gelecekteki rolünü ve değişimini değerlendirir.
5.3.Olimpizmin spor, siyaset ve ekonomi ile olan karmaşıklığını ve etkilerini sentezler ve yorumlar.
5. Spor felsefesi ve Olimpizm ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A, H
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Tanışma, Ders İzlencesinin Tanıtılması
2Spor Nedir? Olimpizm Nedir?
3Olimpiyat Oyunlarının Tarihçesi
4Olimpik Hareket – Olimpik Antlaşma
5Antik Yunanda Oyunlar
6Modern Olimpiyatlar
7Paralimpik Oyunlar ve Engelli Sporları
8Olimpizm ve Olimpiyat Oyunlarının Spora Etkisi
9Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 1
10Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 2
11IOC Yapısı ve Kültürel Aktiviteleri
12IOC ve UNDP İşbirlikleri
13Olimpiyat Oyunları, Spor ve Siyaset
14Olimpiyat Oyunları, Spor ve Ekonomi
Kaynak
-Erdemli, A. (2006). Spor Felsefesi. E Yayınları. -Oskay, Ü. (2014). İletişimin ABC’si. İnkılap Yayınları. -Yılmaz, R. (2020). Yaşamda ve Sporda Fair Play. TMOK.
Türkiye Milli Olipiyat Komitesi (TMOK)- www.olimpiyatkomitesi.org.tr Uluslararası Olipiyat Komitesi (IOC)- https://olympics.com/ioc

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
X
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5630
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK, Öğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor ve olimpiyat oyunlarını, spor felsefesi ve olimpizm kavramlarına haiz olarak algılamak, spor kültürüne güçlü bir zemin oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, Tanışma, Ders İzlencesinin Tanıtılması,Spor Nedir? Olimpizm Nedir?,Olimpiyat Oyunlarının Tarihçesi,Olimpik Hareket – Olimpik Antlaşma,Antik Yunanda Oyunlar ,Modern Olimpiyatlar,Paralimpik Oyunlar ve Engelli Sporları,Olimpizm ve Olimpiyat Oyunlarının Spora Etkisi,Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 1 ,Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 2,IOC Yapısı ve Kültürel Aktiviteleri,IOC ve UNDP İşbirlikleri,Olimpiyat Oyunları, Spor ve Siyaset,Olimpiyat Oyunları, Spor ve Ekonomi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Spor ve olimpizm kavramlarını ve tanımlarını açıklayabilecektir. A
1.1.Olimpiyat oyunlarının tarihçesini ve kökenlerini açıklar.
1.2.Olimpik hareketin ve olimpik antlaşmanın ne olduğunu bilir.
1.3.Antik Yunan'da oyunların nasıl başladığını anlar.
1.4.Modern Olimpiyatların başlangıcını ve gelişimini anlar.
1.5.Paralimpik oyunlar ve engelli sporlarını tanır.
1.6.Olimpizmin spor ve topluma etkilerini anlar.
1.7.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yapısını ve kültürel aktivitelerini bilir.
1.8.IOC'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliklerini anlar.
1.9.Olimpiyat oyunlarının spor, siyaset ve ekonomiyle ilişkilerini açıklar.
2.Sporun ve olimpizmin felsefesini ve önemini anlayabilecektir. A
2.1.Olimpiyatların tarihsel ve kültürel bağlamını kavrar.
2.2.Olimpik hareketin ideallerini ve amaçlarını anlar.
2.3.Olimpiyatların uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve etkilerini kavrar.
3.Spor felsefesi ve olimpizm uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir. H
3.1.Olimpizm ve spor felsefesi prensiplerini günlük yaşamda uygular.
3.2.Olimpiyatların tarihini ve değerlerini tartışır ve analiz eder.
3.3.Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve işbirlikleri hakkında projeler ve sunumlar yapar.
4.Spor felsefesi ve Olimpizm alanındaki temel kavramları, teknikleri ve kuralları değerlendirebilecek ve açıklayabilecektir. A
4.1.Olimpizm ve spor felsefesi konularını analiz eder ve eleştirir.
4.2.Olimpiyatların toplumsal ve kültürel etkilerini analiz eder.
5.1.Olimpizm ve spor felsefesine yönelik eleştirel düşünce geliştirir.
5.2.Olimpiyat oyunlarının gelecekteki rolünü ve değişimini değerlendirir.
5.3.Olimpizmin spor, siyaset ve ekonomi ile olan karmaşıklığını ve etkilerini sentezler ve yorumlar.
5. Spor felsefesi ve Olimpizm ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecektir. A, H
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Tanışma, Ders İzlencesinin Tanıtılması
2Spor Nedir? Olimpizm Nedir?
3Olimpiyat Oyunlarının Tarihçesi
4Olimpik Hareket – Olimpik Antlaşma
5Antik Yunanda Oyunlar
6Modern Olimpiyatlar
7Paralimpik Oyunlar ve Engelli Sporları
8Olimpizm ve Olimpiyat Oyunlarının Spora Etkisi
9Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 1
10Modern Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye - 2
11IOC Yapısı ve Kültürel Aktiviteleri
12IOC ve UNDP İşbirlikleri
13Olimpiyat Oyunları, Spor ve Siyaset
14Olimpiyat Oyunları, Spor ve Ekonomi
Kaynak
-Erdemli, A. (2006). Spor Felsefesi. E Yayınları. -Oskay, Ü. (2014). İletişimin ABC’si. İnkılap Yayınları. -Yılmaz, R. (2020). Yaşamda ve Sporda Fair Play. TMOK.
Türkiye Milli Olipiyat Komitesi (TMOK)- www.olimpiyatkomitesi.org.tr Uluslararası Olipiyat Komitesi (IOC)- https://olympics.com/ioc

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
3
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
4
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
5
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
6
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
7
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
8
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
9
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
10
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
11
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
X
12
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
13
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
14
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
15
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
16
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
X
17
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
X
18
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
19
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
20
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
21
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:23Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 13:24