Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR BİLİMİNE GİRİŞ2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor Bilimleri ile ilgili temel kavramları öğrenme, beden eğitimi ve sporun diğer bilimler ile ilişkisi ve meslek alanlarının tanınması hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Bilimleri ile İlgili Temel Tanım ve Kavramlar,Sporun Tarihsel Gelişimi,Sporun Felsefi Temelleri ve Etiği,Sporda Sosyo-Kültürel Boyutlar ve Spor Sosyolojisi,Spor Psikolojisi,Spor Pedagojisi,Spor Beslenmesi,Antrenman Kavramı ve İlkeleri,Spor Fizyolojisi ve Fiziksel Uygunluk,Sporda Yönetim Bilimleri Alanı,Sporda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Alanı,Sporda Antrenörlük Alanı,Sporda Rekreasyon Alanı,Engelli Bireylerde Spor; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Spor bilimleri alanları ile ilgili görüşlerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.1, 12A, C
Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel tanım ve kavramları açıklar. 1, 12A, C
Sporun diğer bilimsel alanlarla olan ilişkilerini kavrar.1, 12A
Spor bilimlerinin alanları ile ilgili yorumlar yapar.1, 12A
Spor bilimleri ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirir.1, 12A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Bilimleri ile İlgili Temel Tanım ve Kavramlar
2Sporun Tarihsel GelişimiMakale okuma
3Sporun Felsefi Temelleri ve EtiğiMakale okuma
4Sporda Sosyo-Kültürel Boyutlar ve Spor SosyolojisiFilm izleme
5Spor Psikolojisi
6Spor Pedagojisi
7Spor BeslenmesiMakale okuma
8Antrenman Kavramı ve İlkeleri
9Spor Fizyolojisi ve Fiziksel Uygunluk
10Sporda Yönetim Bilimleri Alanı
11Sporda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Alanı
12Sporda Antrenörlük Alanı
13Sporda Rekreasyon AlanıMakale okuma
14Engelli Bireylerde SporMakale okuma
Kaynak
-Sunay H. Spor bilimlerine giriş. 1. basım. Ankara: Gazi Kitabevi, 2017. -Demir E. Spor bilimlerine giriş. 1. basım. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2015. -Yetim A. Sosyoloji ve spor. 1. basım, Ankara: Berikan Yayınevi, 2011. -Doğan A. Spor psikolojisi. 3. basım, Ankara: Detay Yayıncılık, 2015. -Dündar U. Antrenman teorisi. 9.basım. İstanbul, Nobel Yayıncılık, 2015. -Parks J.B. Çağdaş spor yönetimi. 3. basım. Ankara. Akademisyen Kitabevi, 2013. -Ardahan F. Her yönüyle rekreasyon. 1.basım. Ankara, Detay Yayıncılık, 2016.
-Dever A, İslam A, Sarı Ş. İlk Türk beden eğitimi öğretmeni: ‘Şeyhül İdman’ Ali Faik Üstünidman. Journal of History School. 45: 952-9, 2020 -Afacan E, Göral M, Çobanoğlu G. Spor ve felsefe ilişkisi (Relations of sport and philosophy). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences), 11(1); 46-54, 2016. -Kızanlıklı M. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında rekreasyon eğitiminin yapısı. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1; 46-60, 2014. - Demir G, İlhan E. Engelli sporcularda spora katılım motivasyonu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1); 49-69, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu