Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı; öğrencilere, liderlik kavramına ilişkin güncel teorileri ve kavramı çerçeveleyen psiko-sosyo-kültürel içeriklerin ilişkisini açıklayabilecek, liderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Liderliğin Tanımı, Tarihi, Temel Bileşenleri, Yöneticilik ve Girişimcilik Kavramları ile Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi,Liderlik Yetenek, Rol ve Özellikleri, Liderlik Davranışının Felsefi Açıdan İncelenmesi,Liderlik Psikolojisi,Spor Bilimleri ve Yönetimi Açısından Liderliğin Değerlendirilmesi,Liderlik Yaklaşımları, Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım,Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı ,Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı,Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; Öğrenci sunumları,Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; Öğrenci Sunumları,Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; Öğrenci Sunumları,Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar,Koçluk ve Mentörlük,Antrenörlük ve Liderlik; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Liderliğe ilişkin temel kavramları tanımlar. Yönetim bilimi içinde, liderlik özelliğinin önemini açıklar. Liderliğin tarihsel gelişim sürecini özetler. Liderlik sürecini çerçeveleyen, psiko-sosyo-kültürel içerikleri inceler ve bu içeriklerin birbirleri ile ilişkisini ve bütünselliğini açıklar. Liderlik becerilerine ilişkin edindiği temel bilgileri spor alanındaki uygulamalarda kullanır.8A, C
Öğretim Yöntemleri:8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Liderliğin Tanımı, Tarihi, Temel Bileşenleri, Yöneticilik ve Girişimcilik Kavramları ile Benzerlik ve Farklılıklarının İncelenmesi
2Liderlik Yetenek, Rol ve Özellikleri, Liderlik Davranışının Felsefi Açıdan İncelenmesi
3Liderlik Psikolojisi
4Spor Bilimleri ve Yönetimi Açısından Liderliğin Değerlendirilmesi
5Liderlik Yaklaşımları
6 Klasik Liderlik Yaklaşımları: Davranışsal Yaklaşım
7Klasik Liderlik Yaklaşımları: Özellikler Yaklaşımı
8Klasik Liderlik Yaklaşımları: Durumsallık Yaklaşımı
9Modern Liderlik Yaklaşımları: Lider Üye Değişim Teorisi, Karizmatik Liderlik; Öğrenci sunumları
10Modern Liderlik Yaklaşımları: Dönüştürücü Liderlik, Stratejik Liderlik; Öğrenci Sunumları
11Modern Liderlik Yaklaşımları: Hizmetkar Liderlik, Hizmet Liderliği, Otantik Liderlik; Öğrenci Sunumları
12Liderliğe Spor Yönelimli Etkileşimsel Yaklaşımlar
13Koçluk ve Mentörlük
14Antrenörlük ve Liderlik
Kaynak
aylı, H. ve Baytok, A. (2014). Örgütlerde Liderlik Teori -Uygulama ve Yeni Perspektifler. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Türksoy, A. (2010). Futbolda Liderlik ve Antrenörlük. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. Ötüken Neşriyat, İstanbul. Çalışkan, G. ve Göral, M. (2015). Antrenörün Liderliği. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
X
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
X
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
X
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
X
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
X
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
X
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
X
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
X
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
X
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
X
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu