Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURGU II 3+0 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurgunun önemi, kurguda anlam yaratma, zamansal ve mekansal kurgu, kurgusal açıdan önemli yönetmenler, sinemasal devamlılık, kurgu türleri, kurgucunun sahip olması gereken özellikler, Adobe Premiere Pro kurgu programın arayüzünün tanıtılması, kurguda kesme ve diğer geçiş türleri, Kurguda ses ve görüntü efektlerinin kullanımı, Kurguda ses ve müzik kullanımı, Kurguda renk kullanımı ve düzenlemesi, jenerik yaratımı ve Kurgu planlayıcısının özellikleri gibi konu başlıkları üzerinde pratik yapar.
Dersin İçeriği Bu ders; Kurguya Giriş: Kurgucuda Bulunması Gereken Özellikler ve Kurgunun Yapılış Amaçları,Kurgunun Gücü: Tarihteki Önemli Kurgucular ve Kuleshov Etkisi,Kurgu - Montaj ayrımı: Eisenstein ve Montaj Metodları,Zamansal ve Mekânsal Kurgunun Tanımı ve Yarattığı Anlamlar,Kesme, Kararma, Beyaz Geçiş, Zincirleme, Bulanıklaşma Gibi Geçiş Türleri ve Insert Görüntü, Plan Sekans, Crop, Jump Cut Gibi Özellikler,Stop-Motion Film Çekme ve Kurgulama Yöntemi,İzleyiciyi İlgi Merkezine Yönlendirme Kuramı ve Genel Tekrar,Ritmik, Yavaş, Hızlı, Geri Sarma Kurgu Biçimleri ve hızlanam ve sakinleşme Etkis,Kurguda Hareketler: Kurguda Oluşturulan Pan, Tilt, Yakınlaşma, Uzaklaşma hareketleri ve Vertigo Efekt,Kurguda Hareketler: Kurguda Oluşturulan Pan, Tilt, Yakınlaşma, Uzaklaşma hareketleri ve Vertigo Efekt,Kurguda Renk Kullanımı ve Türlere Göre Kurgu Yöntemi,Kurguda Görüntü ve Ses Efektlerinin Kullanımı,Kurguda Yazı Fontu Kullanımı ve Jenerik Kurgusu Yapımı ,Kurgu Planlayıcısının Önemi ve Özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kurgunun gücünü ve kurgucuda bulunması gereken özellikleri tanır. Kurgunun tarihçesini ve geçmişten günümüze değişimini anlatır. Tarihteki önemli kurgucuların kurgularını ve prensiplerini inceler. Adobe After Effect kurgu programında, görüntü ve ses kurgusu yapımı, senkronizasyonun tutturulması, video ve ses efektlerinin uygulanması, görüntü üzerine renk atılması, görüntü ve ses geçişlerinin yapılması gibi uygulamalar üzerinde pratik yapar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurguya Giriş: Kurgucuda Bulunması Gereken Özellikler ve Kurgunun Yapılış Amaçları
2 Kurgunun Gücü: Tarihteki Önemli Kurgucular ve Kuleshov Etkisi
3 Kurgu - Montaj ayrımı: Eisenstein ve Montaj Metodları
4 Zamansal ve Mekânsal Kurgunun Tanımı ve Yarattığı Anlamlar
5 Kesme, Kararma, Beyaz Geçiş, Zincirleme, Bulanıklaşma Gibi Geçiş Türleri ve Insert Görüntü, Plan Sekans, Crop, Jump Cut Gibi Özellikler
6 Stop-Motion Film Çekme ve Kurgulama Yöntemi
7 İzleyiciyi İlgi Merkezine Yönlendirme Kuramı ve Genel Tekrar
8 Ritmik, Yavaş, Hızlı, Geri Sarma Kurgu Biçimleri ve hızlanam ve sakinleşme Etkis
9 Kurguda Hareketler: Kurguda Oluşturulan Pan, Tilt, Yakınlaşma, Uzaklaşma hareketleri ve Vertigo Efekt
10 Kurguda Hareketler: Kurguda Oluşturulan Pan, Tilt, Yakınlaşma, Uzaklaşma hareketleri ve Vertigo Efekt
11 Kurguda Renk Kullanımı ve Türlere Göre Kurgu Yöntemi
12 Kurguda Görüntü ve Ses Efektlerinin Kullanımı
13 Kurguda Yazı Fontu Kullanımı ve Jenerik Kurgusu Yapımı
14 Kurgu Planlayıcısının Önemi ve Özellikleri
Kaynak
CANİKLİGİL İ. (2014). Dijital Video ile Sinema, Alfa Basım Yayım Dağıtım: İstanbul. TUNÇ, Ü. (2014). Adobe Premiere Pro Cc ile Video Montaj Teknikleri, Kodlab Bilişim Yayıncılık: İstanbul. MURCH, W. (2007). Göz Kırparken, Arı Sanat Yayınevi: İstanbul. SOKOLOV, A. (2007). Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu, (Çeviri: Semir Aslanyürek), Agora Kitaplığı: İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu