Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HABER YAZIM TEKNİKLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa ÇİTACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı haber toplama ve yazma konusunda kullanılacak yöntemleri tanıtmaktır. Yazım kurallarını, haberde kaynak kullanımını ve haber değerlerini ana hatlarıyla belirtmektir. Bu ders; Haber yazma teknikleri dersinin anlam ve önemi,Haber üretim aşamaları ,Haber kavramı ve haber öğeleri,Haber toplama teknikleri, haber kaynakları,Haberin yapısı ve haber dili ,Haber yazma kuralları ,Haber yazmada uyulması gereken imla kuralları ve noktalama işaretleri,Ara Sınav (Vize),Polis, adliye haberleri,Magazin haberleri ve ekonomi haberleri,Spor haberleri, politika haberleri,Trafik kazası ve tören haberleri,Redaksiyon ,Haberin son denetimi ve yayımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Haber yazma teknikleri dersinin anlam ve önemi,Haber üretim aşamaları,Haber kavramı ve haber öğeleri, Haber toplama teknikleri, haber kaynakları ,Haberin yapısı ve haber dili ,Haber yazma kuralları,Haber yazmada uyulması gereken imla kuralları ve noktalama işaretleri ,Ara Sınav (Vize),Polis, adliye haberleri,Magazin haberleri ve ekonomi haberler,Spor haberleri, politika haberler,Trafik kazası ve tören haberler,Redaksiyon,Haberin son denetimi ve yayımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
5.Habercilikte kullanılmaması gereken sözcükleri uygular.
1 . Habercilik alanına temel oluşturan kavramları kullanır.
1.1 . Haber yazmanın temel ilkelerini açıklar.
1.2 . Haberin tanımlarını hatırlar.
2 . Haber üretim süreci ve yayım aşaması için gerekli bilgileri irdeler.
2.1 . Haber üretim süreçlerinde kullanılan kuramları ifade eder.
3 . Haberin çeşitlerini sınıflandırır
3.1 . Haber metinleri arasındaki farkı gösterir.
3.2 . Haber yapısını betimler
4 . Haber yazma kurallarını ayırt eder
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Haber yazma teknikleri dersinin anlam ve önemi
2 Haber üretim aşamaları
3 Haber kavramı ve haber öğeleri
4 Haber toplama teknikleri, haber kaynakları
5 Haberin yapısı ve haber dili
6 Haber yazma kuralları
7 Haber yazmada uyulması gereken imla kuralları ve noktalama işaretleri
8 Ara Sınav (Vize)
9 Polis, adliye haberleri
10 Magazin haberleri ve ekonomi haberler
11 Spor haberleri, politika haberler
12 Trafik kazası ve tören haberler
13 Redaksiyon
14 Haberin son denetimi ve yayımı
Kaynak
www.medipol.edu.tr/ adresinden yayınlanan indirilebilir ders malzemeleri (1) Muhabir, Anadolu Ajansı Yayınları (2)Girgin, Atilla. Haber Yazmak. Der Yayınları. 3. Baskı. İstanbul, 2005. Ders Notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu