Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FOTOĞRAF 3+0 3 4,0
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı temel fotoğrafçılık bilgileri çerçevesinde fotoğraf çekme yeteneğinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş: Dersin güzergâhı hakkında ,Temel bilgiler: Diyafram, Enstantane, İso.,Kompozisyonu Oluşturan Öğeler,Altın Kesim (1/3) Kuralı Boyutun Etkisi Seçikliğin (Netliğin) Etkisi Ana Temanın Boyutu Ana Temanın ve Objenin Konumu ,Belirginlik Sadelik – Yalınlık Şemalar – Grafikler Ritim Uyum – Armoni Işık Hız ve Hareket Doku – Desen Keskinlik Perspektif Simetri Renk Leke Form (Biçim) ve İzler Yansımalar,Bütünlük,Denge ve Yerçekimi,Doğrultular ve Yönler,Özgünlük Bakış Açısını Geliştirmek Mekân Tespiti Mekân Tespiti Araştırma Sadeleştirme Düzenleme Konuyu Araştırmak Renk Zıtlıklar (Kontrastlık) Kırpma,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Temel teknik bilgileri edinebilmek 1, 2, 3, 8 C, D
2.Bakışı geliştirebilmek 1, 2, 3, 8 C, D
3.Yaratıcılığı geliştirebilmek 1, 2, 3, 8 C, D
1.1.Fotoğraf çekebilmek 1, 2, 3, 8 D
2.1.Yaratıcı fotoğraf çekebilmek 1, 2, 3, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin güzergâhı hakkında
2 Temel bilgiler: Diyafram, Enstantane, İso.
3 Kompozisyonu Oluşturan Öğeler
4 Altın Kesim (1/3) Kuralı Boyutun Etkisi Seçikliğin (Netliğin) Etkisi Ana Temanın Boyutu Ana Temanın ve Objenin Konumu
5 Belirginlik Sadelik – Yalınlık Şemalar – Grafikler Ritim Uyum – Armoni Işık Hız ve Hareket Doku – Desen Keskinlik Perspektif Simetri Renk Leke Form (Biçim) ve İzler Yansımalar
6 Bütünlük
7 Denge ve Yerçekimi
8 Doğrultular ve Yönler
9 Özgünlük Bakış Açısını Geliştirmek Mekân Tespiti Mekân Tespiti Araştırma Sadeleştirme Düzenleme Konuyu Araştırmak Renk Zıtlıklar (Kontrastlık) Kırpma
10 Uygulama
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
Kaynak
Muzaffer Sütlüoğlu- Fotoğraf Sanatında Komposizyon

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 131
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu